Hitlerjugend a česká mládež

– Háchův případ

 

15. září 1943

Zřídka, nerad a s odporem slyším pražský rozhlas. V neděli jsem si však poslechl tu nepěknou komedii, kterou sehráli s našimi dětmi na Strahově. Vzpomněl jsem si na bílého opata Zavorala. Bylo mně smutno a stydno. V týchž místech, kde dříve naše zdravá mládež cvičila v Tyršově duchu svobody, musili naši nevinní a podvyživení chlapci a děvčata zdvihat ruku k německému pozdravu a poslouchat zloducha Moravce. Hácha už jednou prohlásil, že české mládeži má být vzorem německá Hitlerjugend. Víte, co je to Hitlerjugend? Je to spolek na výchovu vrahů a lupičů. Ale ta německá mládež se chystá zabíjet a loupit jménem německého národa. Je v tom aspoň nějaký program, gangsteři mají program pro sebe. Ale ve vás chtějí vychovat shrbené hřbety, bez duše a bez ducha, a nakonec vás zničit. Je to hrozné představit si, že naše a vaše děcka jsou v nečistých rukou té odporné ponravy, dvojjidáše Moravce.

Bylo mně stydno, když jsem slyšel, že Hácha poslal pořadatelům strahovského divadla telegram, ve kterém vyzývá českou mládež, aby byla věrna velkoněmecké říši a Hitlerovi, děj se co děj. Ten telegram poslal z Lán; právě včera jste vzpomínali na odchod bývalého lánského obyvatele. Jak se ten díval na nacismus, na Hitlera, na prušáctví, to víte dobře. Z posledních knih, které měl ležet na stole svém, byla Heidenova kniha o Hitlerovi. A jak se staral o mládež, aby z ní vychoval statečné a hrdé muže a ženy! Je mi stydno při pomyšlení, že z těchto míst poslal Hácha - chtěl jsem říci psovsky oddaný telegram. Ale pes má víc charakteru. A na lupiče zavrčí, štěkne a kousne.

Je to smutný případ, ten Hácha. Kdysi první soudce republiky a tak zvaný slušný člověk a prý dobrý křesťan. Nyní  první sluha Hitlerův. Už i ten starý kormidelník Horthy vidí, že Německo se potápí. Hácha to musí vidět také. Přes to však květnatě vyzývá k věrnosti nacistickému Německu. A za jaké situace? Rusové osvobodili donskou pánev, vzali Briansk, co nevidět budou na Dněpru, největší německý spojenec, Itálie, kapituloval, bajka o evropské pevnosti začíná náležet do německých pověstí a ság. Háchovi to nevadí, Hácha zůstává věrný velkoněmecké říši. Osobně ať si dělá co chce, ale nesmí mluvit jménem národa.

Slyšel jsem také, jak na Strahově vítali Krejčího a Popelku - zaznamenali jsme si to. V Rumunsku se bouří, v Dánsku se vzbouřili, v Jugoslávii zabíjejí mnoho Němců, stejně v Řecku. A Hácha shrbený a lokajsky devotní oslavuje Heydricha, Franka, gestapo, ghetta a koncentrační tábory. Maďar Teleki, náš zlý nepřítel, zemřel chlapsky - Hácha žije zbaběle a nečestně.

Tátové a mámy, učitelé a cvičitelé, braňte děcka, jak nejlíp umíte, proti těm, kteří je prodávají do hnědého otroctví. Stydno mi bylo při strahovské grotesce. Dobrou noc!

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 257-258

reprint vydání z roku 1948