Himmlerovy koncepce včera a dnes

 

Himmler už 25. května 1940 předložil „koncepci“, nazvanou „Některé úvahy o tom, jak naložit s místním obyvatelstvem východních oblastí“. Stálo tu: „Jsme maximálně měrou zainteresováni na tom, aby se národy východních oblastí v žádném případě nesjednocovaly, nýbrž naopak štěpily na co možná malé větve a skupiny.“ Konkrétní plán, jejž z toho Himmler vyvodil už 15. července, „během následujících 25 – 30 let předpokládal likvidaci a deportaci 80-85 % obyvatel Polska, 85 % obyvatel Litvy, 65 % populace západní Ukrajiny, 75 % obyvatel Běloruska a po 50 % populace Lotyšska, Estonska a Čech.“ (Výňatek z publikovaného článku Plán Ost)

 

Platí plány Himmlera, největšího masového vraha v dějinách lidstva, ještě dnes? Včera ještě ano. Vzpomeňme si na destrukci Sovětského svazu, na diplomatické a vojenské zničení Jugoslávie, na rozložení Československa! První se konalo v r. 1938 až 1939 a to další v r. 1992.  Byly to slovanské státy, které byly zničeny. 

 

Téměř souběžně probíhal v Evropě jiný proces. Německo, které bylo rozděleno na dva státy, NDR a SRN, se sjednotilo, přestože M. Thatcherová a F. Mitterrand dali panu M. Gorbačovovi jasně vědět, že si  sjednocené Německo nepřejí.- Ale "geniální reformátor" provedl svou.  Imperiální Německo se tak zrodilo. Že neslyšelo na naše volání po reparacích, ale naopak vstoupilo jako jeden z aktivních činitelů při zničení Jugoslávie, bylo projevem jeho zmohutnění, bylo jeho prvními kroky na staronové jeho cestě.  Určité německé kruhy měly hrát i značnou úlohu při dělení Československa, samozřejmě při tom druhém. V tom prvním Německo bylo agresorem a my jeho obětí.

J. Skalský