Helmut Sauer předává štafetu

Spolková konference východo- a středoevropských asociací Němců v Berlíně

 

24. a 25. listopadu se setkali na svém pravidelném zasedání v Domě Konráda Adenauera v Berlíně delegáti východo- a středoevropských asociací Němců (VSAN) z CDU/CSU.

 

Z vedení CDU byli na uvázlých jednáních o „Jamajce“ dva plánovaní mluvčí, Bernhard Vogel a generální sekretář CDU Peter Tauber, proto museli narychlo zrušit svou účast. Na setkání ale přišla, jako věrná duše, předsedkyně bavorského parlamentu, Barbara Stammová. Také se zúčastnili historik Manfred Kittel a Hornoslezák a předseda výkonné rady Německého kulturního fóra východní Evropy, Winfried Smaczny.

Zahajovací řeč Stammové nebyla jen o výsledcích voleb do Bundestagu (Spolkového sněmu), ve kterých AfD získala nejen mnoho z voličů asociací, ale také z řad nevoličů. Připomněl ruské Němce, kteří byli tak zapojeni v mnoha ohledech ve VSAN, ale nyní projevili náklonnost k AFD, pravděpodobně ze strachu o své důchody z uprchlické politiky. Barbara Stammová popsala své motivy pro vstup do CSU v roce 1968, jako do strany středu, která nikdy neztratila ze zřetelu hodnotově konzervativní pole. Pro ni, stejně jako pro mnohé v Unii, bylo "stejnopohlavní manželství" obrovským šokem.

Lidé touží po tom, aby věděli, kam patří, kde je jejich vlast a jejich vazby. Vždy se to projevuje u vyhnaneckých organizací. „Musíme v těžkých časech  lidem objasňovat, že jejich spolupráce je přínosná, že vždy budeme vytvářet rámcové podmínky pro to, aby opět dnes Unii volili. Ale také musíme požadovat, aby se zapojili," řekla Stammová.

Důležitý příspěvek v následující rozpravě přišel od bývalého premiéra Saska-Anhaltska,  státního tajemníka a komisaře pro problematiku přesídlenců a menšin, Christopha Bergnera, který je novým předsedou VSAN v Sasku-Anhaltsku. Zasloužil se o výjimku z jazykové znalosti pro uprchlíky při slučování rodin,  protože pro Němce z Ruska byl tento požadavek katastrofální. Za Josefa Stalina měla jazyková politika funkci potlačení. Zde byla Asociace požádána, aby uhájila své principy.

Pak přednesl Helmut Sauer, který se narodil na Štědrý den 1945, ve vesnici Gut Quickendorf ve Slezských Sovích horách, svou poslední zprávu, jako spolkový předseda VSAN. Jeho příspěvek s mottem - „Náš závazek k lidským právům, vlasti a porozumění“ - obsáhl tematický oblouk. Významnou personální změnu, a přitom kontinuitu v kanceláři komisaře pro přesídlence a menšiny, nazval dobrým řešením pro budoucnost. Nástupcem Hartmuta Koschyka je Günter Krings.

Helmut Sauer byl členem spolkového výkonného výboru VSAN 42 let, ​​před 28 lety nastoupil po Herbertu Hupkovi ve funkci spolkového předsedy (jeho štafetový kolík nyní přebírá Egon Primas), členem zemského Sněmu Durynska byl od roku 1990 a 16 let byl poslancem parlamentu.

Se Sauerem nyní odchází generace, která zažila rodinné vyhnání. Jeho rodina měla v Gut Quickendorfu 13 místností; po vyhnání se nakonec usídlila v Lengede u Salzgitta v jedné. Jeho rodiče se brzy zapojili v BHE a Helmut Sauer nemůže zapomenout na cesty na dovolenou. Vždy jeli na setkání Slezanů. V roce 1967 poprvé cestoval do Slezska, od roku 1972 pak jako člen Bundestagu s diplomatickým pasem každý rok. Stále má ve Slezsku nějaké příbuzné, před několika lety se bratr jeho matky přestěhoval do Německa.

Jeho nástupce Egon Primas, se narodil v Durynsku; jeho otec pochází z Warthegau. Mezi ním a jeho nástupcem je zvláštní vztah: Svatá Hedwiga Slezská byla matka sv Alžběty Uherské, která byla pozvána na Wartburg, do Durynska.

Několik sudetských Němců bylo znovu zvoleno do federální výkonné rady VSAN: Christa Matschlová, Rüdiger Goldmann, Heiko Schmelzle a poprvé Christoph Zalder jako místopředseda; Iris Ripsamová jako pokladník. Helmut Sauer byl zvolen čestným předsedou. Christa Matschlová mu předala bavorského lva z porcelánu z Nymphenburgu. A tak změnila poněkud hořkou bilanci Helmuta Sauera: „V politice nemáme žádná poděkování; po 50 letech členství v CDU obdržíte certifikát a jehlici pouze poštou ...

Druhý den byly čtyři klíčové projevy před začátkem živé diskuse. Arnold Vaatz, místopředseda parlamentní skupiny CDU/CSU ve Spolkovém sněmu, promluvil jako saský politik o stavu německé jednoty, která se podle volebních výsledků nejeví tak růžově. „Sjednocení Německa bylo na návrh hlavního proudu západoněmeckého veřejného mínění“, vyhlašovala CDU. V současné době je opět velký rozpor mezi realitou a zprávami, publikovanými ve sdělovacích prostředcích. Dialog mezi demokratickými institucemi a lidmi stále více a více zakrňuje: "Musíme jej znovu obnovit."

O situaci německých etnických skupin ve východní Evropě promluvili Bernhard Gaida z Horního Slezska a Knut Abraham z Kancelářského úřadu, který byl dvanáct let vedoucím kanceláře Otto von Habsburga. Nakonec promluvil Thomas Helm, ředitel zahraniční kanceláře Nadace Konrada Adenauera v Kazachstánu, a to na téma porovnání mezi situaci německé menšiny v Rusku a v Kazachstánu, kde ještě žije 181.000 Němců, v roce 1987 to bylo přes milion. V Kazachstánu jsou různé instituce v opozici vůči Rusku. A přesto je situace nejistá: kromě specializovaných německých podnikatelů, a to zejména v zemědělství, hrozí, že německá menšina intelektuálně atrofuje. Příležitost snad může nabídnout "Nová hedvábná stezka". Čínská hospodářská síla a Kazachstán v pozici skutečného mostu do Evropy -  v němž by německá menšina mohla hrát důležitou roli.

Ulrich Miksch, Sudetendeutsche Zeitung, 8.12.2017, str. 3

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf