Příloha Křesťanského sociála 7-8/2007

Noam Chomsky: Hegemonie nebo přežití, americké tažení za globální nadvládu

Kap. 1  Priority a perspektivy do budoucna- Dvě supervelmoci

„Někdy z kraje podzimu 2002 … Bushova administrativa zablokovala snahy Spojených národů, které usilovaly o zákaz militarizace vesmírného prostoru coby hrozby lidskému přežití. Bushovo vedení také ukončilo mezinárodní vyjednávání o eliminaci biologických zbraní. A hned nato se, i přes mohutné protesty  nemající v historii obdoby, pustilo do obhajování nevyhnutelnosti útoku na Irák. …

Z vysokých míst bylo oznámeno, že lze ,velmi pravděpodobně´ očekávat použití zbraní masového ničení proti Spojeným státům, zejména v případě války s Irákem. Na tom se shodli experti i zpravodajské služby.Agentury navíc uvedly, že právě agresivita Washingtonu … dlouhodobě zvyšuje hrozbu mezinárodního terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. …

Spolu se svými spolupracovníky prezident Bush vytrvale pracuje proti mezinárodnímu úsilí směřujícímu k redukci vážných nebezpečí, které ohrožují svět, v němž žijeme. Vymlouvá se přitom na důvody, za nimiž lze jen těžko skrýt zájmy soukromého sektoru…

Podle prosincových (r.2002-pozn.red.) výzkumů veřejného mínění souhlasilo s válečnými plány Washingtonu pouhých 10 procent neamerické veřejnosti. Dva měsíce nato, v období, kdy se ve světě vzedmula vlna protestů proti americkému postupu, jsme se v tisku mohli dočíst, že ´na planetě pravděpodobně stále ještě existují dvě supervelmoci – Spojené státy a světové veřejné mínění´(´Spojenými státy´se v tomto případě myslí státní moc, nikoli názor americké veřejnosti nebo dokonce nějaké elity). …

Z historie známe bezpočet příkladů, kdy ve snaze dosáhnout svého používali političtí vůdci výhrůžky a násilí, přestože riskovali katastrofu. Bohužel, dnes je v sázce mnohem víc. Volba mezi přežitím a mocí ještě nikdy nebyla tak osudová. … neseme za to, co se stane, každý svůj díl odpovědnosti.

Nepřátelské teritorium

Správa populace je odjakživa hlavním úkolem vlády, přinejmenším od první demokratické revoluce, která proběhla v 17. století v Anglii. …Společenská elita Spojených států i Británie si v dobách Wilsonovy vlády uvědomovala, že nátlak je v rozporu se službou veřejnosti, a že tedy bude nezbytné nalézt jiný způsob, jak zkrotit lid. …

V případě, že se veřejnost postaví zlehčování své role a nepodlehne pasivitě, dochází ke ´krizi demokracie´. Tu je nutné podle liberálních intelektuálů překonat. Navrhují soustředit se na usměrnění institucí zodpovědných za ´indoktrinaci mládeže´- škol, univerzit, církve a podobně – v krajním případě, pokud samoregulace nestačí, dokonce na vládní kontrolu médií. Při obhajování takových záměrů se současní intelektuálové odvolávají na kvalitní konstitucionální zdroje. James Madison zastával názor, že moc by měla být v rukou ´výkvětu národa´, čili ´nejschopnějších mužů´, kteří chápou,že vláda je tu především proto, aby střežila ´bohatou menšinu před většinou´

S myšlenkou, podle níž je základem vlády kontrola veřejného mínění … se setkáváme od Davida Humea. … Bylo to v Británii, kde vzniklo Ministerstvo informací, které na sebe vzalo úkol ´usměrňovat myšlení velké části světa´.

Problémy s domácí správou se výrazně přiostřují v momentu, kdy vládnoucí autorita začne prosazovat politiku, která jde proti většinové populaci.

Vnější nepřátelské teritorium

Zatímco vnitřní nepřátele je třeba usměrňovat pomocí intenzivní propagandy, mimo hranice státu přicházejí v úvahu přímější způsoby. Vedoucí činitelé Bushovy administrativy, z větší části recyklovaní funkcionáři z reakčnější frakce aparátu Reagana a Bushe staršího, už dávno předvedli, čeho všeho jsou schopni. Když církev a někteří další potížisté působící problémy středoamerickému mocenskému aparátu zahájili kampaň proti násilnickému a represivnímu režimu, Reaganova administrativa odpověděla svojí ´zastrašovací válkou´. Ta byla zahájena bezprostředně po jejím nástupu do čela státu v roce 1981. Zcela podle očekávání se z americké iniciativy vyvinula teroristická válka – kampaň masakrů, mučení a barbarismu -, která se velmi záhy rozšířila za hranice Střední Ameriky.

V jedné z těchto zemí, Nikaraqui, ztratil Washington kontrolu nad ozbrojenými silami, které tradičně ovládaly populaci v oblasti. Proamerický Somozův diktátorský režim byl přemožen sandinistickými partyzány. Krvavá Národní garda byla rozpuštěna. Následně se však spustila mezinárodní teroristická kampaň proti Nikaraqui, která tuto zemi nakonec rozložila.

V ostatních zemích Střední Ameriky, na které se zaměřila Reaganova ´válka teroru´, si ozbrojené složky s americkou výbavou a výcvikem dokázaly udržet kontrolu. …

Někdy od poloviny osmdesátých let dvacátého století vytvořily proamerické kampaně v jednotlivých státech společnosti ovládané terorem a hrůzou … kolektivním zastrašováním a generalizovaným strachem´. Tak to alespoň vyjádřila vedoucí církevně orientované organizace, která se zabývala problematikou lidských práv v Salvádoru. … Bílý dům, píše Godoy (novinář), podpořil vznik středoamerických ozbrojených sil, které by ´mohly snadno soupeřit s gardou Nicolaea Ceausesca o cenu za nejpříšernější zločin´. …Šíření deziluze je strategický úkol. Nezbývá-li obyvatelstvu už žádná naděje, může se formální demokracie stát cílem – dokonce žádoucím cílem, byť by to bylo jen kvůli veřejné image.

Kap. 2 - Velká imperiální strategie

Nejmocnější stát lidské historie deklaroval počátkem podzimu 2002 klíčový záměr… . Jak uvádí oficiální rétorika Národní bezpečnostní strategie, ´máme dost prostředků na to, abychom dokázali odradit  všechny případné nepřátele od každého ozbrojeného pokusu o překonání nebo snad jen mocenské dostižení Spojených států.´…

John Ikenberry, jeden z věhlasných odborníků na mezinárodní vztahy, popisuje toto prohlášení jako „ambiciózní plán, jehož základním předpokladem je udržení unipolárního , v němž Spojené státy nemají rovnocenného soupeře´. Pro ty, kdo prosazují tento ´přístup, jsou mezinárodní pravidla obrany, tak jak je vykládá Článek 51 Charty Organizace spojených národů, vlastně k ničemu.´…

Prosazování hegemonie

Podle velké imperiální strategie mají Spojené státy právo vést ´preventivní válku´, jestliže to uznají za vhodné. …Preventivní válka spadá do kategorie válečných zločinů. … Richard Falk, odborník na mezinárodní právo, považuje válku v Iráku za zločin a zjevné provinění se proti světovému míru …, stejné, za jaké byli po válce pronásledováni, v Norimberských procesech souzeni a také trestáni nacističtí vůdci.´

Mnozí z těch, kteří zastávají novou imperiální strategii, sice připouštějí, že neberou pražádný ohled na mezinárodní právo, nicméně v tom nevidí až takový problém. …

Pohrdáním mezinárodním právem a institucemi bylo zřetelné za éry Reaganovy a Bushovy vlády. Jejich nástupci potom pokračovali v prosazování práva Spojených států ´samostatně bez ohledu na ostatní rozhodovat  podle toho, co je potřeba´, a to včetně práva rozhodnout ´o užití vojenského zásahu´ - pokud jde o hájení životně důležitých zájmů, jakými jsou ´zajištění neomezeného přístupu na klíčové trhy, ke zdrojům energie a strategickým zdrojům.´ … Avšak to, co veřejně deklarují Cheney, Rumsfeld, Powell a jim podobní … jde o prosazení trvalé světové nadvlády, a to i za cenu použití násilí.

Nové normy v mezinárodním právu

Je evidentní, že deklarací velké strategie nabírá mezinárodní politika nebezpečný směr.

´Jeden vládní zdroj z Washingtonu, který měl v té době na kontě nějaká dvě desetiletí v tajné službě, tehdy poznamenal: Tato vláda je schopná vypustit jakoukoliv lež, jenom aby dosáhla prosazení svých zájmů v Iráku.´ …

Lidé i státy se budou muset naučit vnímat svět jinak než přes ´optiku OSN a mezinárodních práv, na níž přivykli v minulosti. Budou si muset zvyknout na svět založený na identifikaci´, kde priority určují Spojené státy. …

Vyhlášením a zejména praktickou demonstrací se velká strategie se svou novou formou preventivní války stává principem. Když bude potřeba, Spojené státy se nyní mohou uchýlit k razantnějším řešením, …Budoucnost závisí na tom, jak se podaří zastrašit a zpacifikovat ´druhou supervelmoc´  (světovou veřejnost – pozn. red.)

Způsob, jakým jsou tvořeny nové normy, si zaslouží hlubší zamyšlení. Nejdůležitější je uvědomit si, že přinutit okolí, aby dělalo, co je v zájmu jednoho, mohou jedině ti, kteří mají jak zbraně, tak důvěru. … Právo intervenovat ´v zájmu humanity´ bylo ustaveno díky odvaze a altruismu Spojených států a jejich spojenců, kteří předvedli, co dokážou – především v Kosovu a Východním Tumoru. Podle expertů se bombardováním Kosova ustavilo nové pravidlo, podle něhož pro vojenský zásah není třeba souhlasu Rady bezpečnosti. …Podle kritiků se jedná o ´krajně nebezpečný´ postup.

 Jako další zdroj informací může posloužit i první hromadné setkání nejvyšších představitelů států sdružujících osmdesát procent světové populace během Jižního summitu v dubnu 2000. … Jeho účastníci … se ostře distancovali od ´takzvaného práva na humanitární intervenci´. …Napříště se Spojené státy a jejich klienti, jako je Izrael, budou moci k novému pravidlu uchýlit, kdykoliv to uznají za vhodné.

Právní rámec

Velká strategie přesahuje do domácího amerického práva. …Po 11. září Bushova administrativa s ohledem na hrozbu terorismu zavedla a začala v praxi právo prohlásit kohokoliv – amerického občana nevyjímaje – za ´nepřátelský živel´ nebo za osobu ´podezřelou z terorismu´. Takového člověka je možné poslat do vězení, aniž by bylo vzneseno obvinění, bez nároku na právního zástupce a bez možnosti kontaktovat rodinné příslušníky. Uvěznění může trvat, než Bílý dům rozhodne, že ´válka s terorismem skončila´.

Důvody kolonizace

Události v Kosovu a na Východním Timoru vyvrcholily v roce 1999. Jak už bylo řečeno, ve stejném roce se Kolumbie stala největším příjemcem americké vojenské pomoci. Na tomto postu vystřídala dlouhá léta podporované Turecko. Jenže co bylo důvodem této změny – proč najednou Kolumbie dostává více než Turecko? Na to existuje jednoduchá odpověď. Zatímco státní teror v Turecku funguje, situace v Kolumbii stále není stabilizovaná. Po celá devadesátá léta … docházelo v Kolumbii k největšímu množství zločinů proti lidskosti. Ale současně je to země, do níž Američané směřovali nejvíce vojenské pomoci. Starali se o výcvik tamější armády a dodávali režimu zbraně. To je jistě zajímavá souvislost, bohužel mimo odbornou veřejnost a pár disidentů se o ní spíše mlčí. V době, kdy Washington podporoval Kolumbii, zde probíhala chemická válka, při níž byli místní lidé vyháněni z domovů. Mluví se o „fumigizaci“ čili „vykuřování“. Podle oficiální verze mělo vykuřování zničit drogová pole. Jenže všechno bylo jinak. Jeden často citovaný akademik poznamenal: „Americká protidrogová politika účinně přispívá ke kontrole etnicky rozdílné  a ekonomicky deprivované domácí chudiny. Současně slouží hospodářským a bezpečnostním zájmům Spojených států v zahraničí.“

Guvernéři jižních provincií Kolumbie, kde jsou s drogami největší problémy, někteří místní lidé znalí podmínek či humanitární aktivisté se domnívali, že nejlepším způsobem zničení koky a máku je mechanická likvidace – rukama. Vypracovali také podrobný plán.  Místo toho pokračuje zamořování půdy chemIkáliemi. V souvislosti s tím umírají děti a lidé jsou vyháněni ze svých domovů, aby živořili na okraji, nemocní a zbědovaní.

Zemědělské postupy vycházejí z tradičního vědění a několikasetletých zkušeností. … předávají se z generace na generaci. Pokud někdo do toho řetězu zasáhne, poškodí celý systém. Stačí, když se od půdy odtrhne jediná generace, a zemědělství začne upadat. Přesně to se děje v Kolumbii. … Kolumbijsko – afričtí míšenci i campesinos, původní obyvatelé  latinskoamerických zemědělských oblastí, se teď přidávají k milionům lidí žijících v rozpadajících se slumech a táborech. Opouštějí své usedlosti a vysídlené oblasti si rozdělují nadnárodní koncerny, aby tady těžily uhlí, ropu a další suroviny. Půdu, kterou lze ještě využít, oloupenou o její bohatství a rozmanitost, mění na ranče, kde hospodaří zbohatlíci nebo zemědělské exportní společnosti. Zasvěcené zdroje popisují chemické programy Washingtonu jako další etapu historického procesu vyhánění zemědělského obyvatelstva  a jako způsob, jak zajistit místo pro zahraniční investory a kolumbijskou smetánku. … Humanitární organizace jsou s americkým ministerstvem zahraničí zajedno v tom, že největší díl zodpovědnosti za kolumbijské násilnosti nesou vojenské a polovojenské složky. Podle humanitárních organizací jde o tzv. „šestou divizi“ (kolumbijská armáda má pět divizí…). V souladu s neoliberálními tendencemi dochází v Kolumbii k privatizaci teroru. …- čím dál více zločinů mají na svědomí nestátní polovojenské organizace. Totéž se děje i jinde.Fumigizaci provádějí „soukromé“ společnosti, v níž rozhodující slovo mají důstojníci americké armády, přímo podléhající Pentagonu.Tento model se  s oblibou používá na celém světě. Je to jen další způsob, který umožňuje vyhnout se zodpovědnosti. Americké zásahy v Kolumbii jsou jen těžko obhajitelné, i kdybychom nakrásně uvěřili verzi předkládané Washingtonem, který se veřejnost snaží přesvědčit, že jde o součást protidrogového programu. …

„Neúnosnost situace „ v Turecku Spojené státy úplně ignorovaly, alespoň do chvíle, než se turecká vláda v roce 2003 konečně postavila washingtonskému diktátu. Respektovala přání 95 procent svých občanů, kteří nechtěli, aby byl útok na Irák veden z tureckých hranic. To byl moment, kdy média najednou začínají přinášet šokující zprávy o tom, „jak Turecko postupuje proti kurdskému obyvatelstvu, o teroru v této zemi, o tom, jak Kurdové nakonec ´mizí beze stop´a co se stalo se třemi tisíci kurdských vesnic. … Stejně jako dříve jsme ochotni připustit jen to, že jsme zločiny na kurdském obyvatelstvu prostě ´tolerovali´.

Kapitola 4  Nebezpečné časy -   Krůček od jaderné války

Kubánská raketová krize „byla nejvyhrocenějším momentem lidské historie,“ prohlásil Artur Schlesinger v říjnu 2002 na konferenci v Havaně u příležitosti čtyřicetiletého výročí tohoto incidentu. … Konference konstatovala, že v říjnu roku 1962 se svět ocitl na pokraji „jaderné války“. …

Kennedyho úřad vydal prohlášení, v němž prezident odmítá invazi na Kubu. Přesto ale ministr obrany Robert McNamara 22. října svým vládním kolegům prozradil: ´Prezident už před měsícem nařídil, abychom započali s přípravami na invazi … Sedli jsme si a sestavili plán do nejmenších detailů.´Plán byl tak podrobný, že invaze mohla začít už během jednoho týdne. ´Strach z útoku byl u Kuby zcela namístě. Kdybych byl na místě kubánského nebo sovětského vedení, cítil bych to stejně´, prohlásil McNamara na konferenci po čtyřiceti letech. …

Kubánská krize dokládá, že Evropa má nárok být znepokojena americkým politickým vedením. …Osud Evropanů visel na vlásku, když se prezident USA a jeho poradci přiblížili konfliktu. Bylo nanejvýš důležité, aby se Evropa nic nedozvěděla. … V soukromém rozhovoru sdělil Kennedy ministru zahraničí: ´Spojenci musí držet krok anebo se držet stranou … žádné veto nás nemůže donutit změnit naše rozhodnutí,´ …

Kubánská krize byla výsledkem mezinárodní teroristické kampaně a sankcí, jež měly vést k odstranění nepohodlného režimu.

Mezinárodní terorismus a výměna režimu: Kuba

Battistův režim na Kubě svrhla Castrova guerillová armáda v lednu 1959. V březnu začíná Rada národní bezpečnosti řešit, jak nový režim vyměnit. O dva měsíce později začíná CIA zásobovat vnitřní kubánskou guerillu zbraněmi. V průběhu zimy 1959-1960 vzrostl počet bombových leteckých útoků, do nichž byla zapojena CIA. Letadla pilotovali většinou Kubánci žijící v exilu v USA. … Kubánská vláda předložila Radě bezpečnosti dokumentaci asi dvaceti případů bombových útoků. … Snahou Kuby bylo vyřešit konflikt diplomatickou cestou. …

Cílem Eisenhowerova plánu na svržení Castrova režimu v březnu 1960 bylo vybudování nové vlády, která by měla ´větší porozumění pro zájmy kubánského lidu a Spojených států. Plán počítal s „podporou vojenského zásahu na ostrově´a ´vytvořením přiměřených paravojenských sil mimo území Kuby´. … Nastolení nového režimu mělo být provedeno takovým způsobem, aby nebylo zřejmé, že za celou záležitostí stojí Spojené státy´.

O rok později, tedy v roce 1961, podnikli Američané invazi do Zátoky sviní. V této době nastoupil do úřadu již prezident Kennedy.  … Spojené státy na malou zemi uvalily přísné embargo, z nařízení prezidenta byla zintenzivněna teroristická kampaň. ´Velením skupiny, jejímž úkolem byl dohled nad průběhem operace Mongoose, pověřil prezident svého bratra, generálního prokurátora Roberta Kennedyho. Mongoose bylo souhrnné označení polovojenských akcí, ekonomické války a sabotáží.  Šlo o program, jenž měl za cíl osvobodit planetu od teroristických režimů´ a zejména odstranění Fidéla Castra.  Monggose prosadil Kennedy ke konci roku 1961. …

Operace Mongoose … ´byla od roku 1961 až do vyvrcholení krize hlavním bodem amerického postupu proti Kubě.´ Robert Kennedy upozornil CIA, že ´prioritou vlády Spojených států je vyřešení kubánského problémuvýměna Castrova režimu´ a že všechno ostatní je podružné.. Dále řekl, že množství času, úsilí ani oběti nehrají roli.´Po represích měl následovat ´přímý vojenský úder´. Předpoklad byl, že k útoku dojde v říjnu 1962. Načasování se tedy shoduje s propuknutím krize.

V únoru 1962 přichází Výbor náčelníků ozbrojených sil s ještě extrémnějším plánem. … Plán bude proveditelný v případě, že ´se během devíti až deseti příštích měsíců podaří nastartovat vnitřní kolaps´. Je třeba vystihnout správný okamžik těsně před tím, než Kuba požádá o pomoc Sovětský svaz. ´Nemáme nejmenší zájem, aby se SSSR do akce přímo zapojil.´…´zdánlivě nesouvisející akce, které měly zakrýt , o co ve skutečnosti jde, a vyvolat dojem, že vina za rozpoutání konfliktu je na straně Kuby. Svět i američtí občané měli být oklamániSpojené státy měly hrát roli ´ublížené oběti, která se pouze brání.´

Podle plánu by vše začalo zničením americké lodě v Guantanámském zálivu … V plánu byly také požáry na třtinových polích, především na Floridě a v okolních státech; ty by byly zakládány pomocí výbušné munice sovětské provenience. Dále měl být sestřelen jeden prázdný letoun, ze kterého by se v zápětí udělalo letadlo se školní výpravou. … Nakonec sice americká vláda z těchto bodů nic neuskutečnila, …

Dne 23. srpna vydává prezident Spojených států nové memorandum Rady národní bezpečnosti číslo 181. ´Šlo o pokyn k zahájení operace, jejímž cílem bylo vnitřně podlomit kubánský režim. Dále pak měl následovat přímý vojenský úder. … Lze se oprávněně domnívat, že jak SSSR, tak i Kuba o tomto plánu věděly. V srpnu byly zintenzivněny teroristické útoky. Skupina ostřelovačů na motorovém člunu zaútočila na jeden z hotelů na kubánském pobřeží. … Při této akci bylo zabito několik desítek kubánských a sovětských občanů. Při dalších útocích se podařilo zničit několik britských a kubánských lodí, kontaminovat převážený cukr … A tím seznam útoků a sabotáží prováděných zejména kubánskými exilovými organizacemi z Floridy daleko nekončí. Období krize vyvrcholilo o několik týdnů později ´nejdramatičtějšími okamžiky lidské historie.´ Teroristické akce pokračovaly po celou dobu kubánské krize, ačkoliv formálně byly 30. října, několik dnů po dohodě  KennedyhoChruščovem, zastaveny. ...

Deset dní před tím, než byl zastřelen, schválil dokument, který mu předložila CIA. …podle něj měly být vedeny ´útoky na ropné rafinérie, skaldy, elektrárny, cukrovary, železniční mosty, přístavy… CIA naplánovala také řadu podvodních demolic, jejichž cílem bylo poškodit doky a lodě´. Ve stejný den, kdy došlo k atentátu na prezidenta, byla zahájena akce na odstranění Fidéla Castra. Americká vláda kampaň sice v roce 1965 odvolala, ale ´hned, jak v roce 1969 nastoupil Nixon, se vše vrátilo do starých kolejí.´ …

Teroristická kampaň proti Kubě pokračovala i za Nixona. Kulminovala v polovině sedmdesátých let, kdy došlo k několik útokům na rybářské lodě, ambasády … . Bylo sestřeleno jedno kubánské linkové letadlo; při tom neštěstí zahynulo všech sedmdesát tři cestujících.T6yto a další operace FBI v té době klasifikovala jako zločin, ačkoliv všechny byly řízeny z území Spojených států. …

Třicet let po skončení raketové krize do jednoho ze španělských kubánských hotelů v době plné sezony vtrhly ozbrojení muži a vystříleli jej kulomety. Později se zjistilo, že útok připravila skupina, jejíž sídlo se nachází v Miami. Z roku 1997 bombový útok, ke kterému došlo na Kubě a zahynul při něm jeden italský turista, má s největší pravděpodobností na svědomí stejná skupina. Obvinění bylo vzneseno proti členům salvadorského zločineckého gangu vedeného Luisem Posadou Carrilisem. …Posada, muž s reputací mezinárodního teroristy, dokázal uniknout z venezuelského vězení, kde si odpykával trest za bombový útok na letadlo kubánských aerolinií. … Když se Posada dostal z Venezuely, nalezl azyl v El Salvadoru na vojenské základně. Zde pod vedením Olivera Northa pomáhal připravovat americké útoky proti Nikaragui. …

V roce 1989 mu na přímluvy Jeba Bushe a vlivných jihofloridských kubánsko – amerických činitelů udělil Bush starší prezidentskou milost. …(teroristovi – pozn. red.)

´V roce 1998 se na Kubě konalo setkání špiček FBI s kubánskými protějšky. Kubánci předali Američanům materiály, které se týkaly miamské teroristické sítě. Tyto materiály pocházely od kubánských špiónů, kterým se podařilo infiltrovat do exilových gangů.´Během tří měsíců FBI poslala všechny informátory do vězení. Pět z nich dostalo velmi vysoké tresty.´

Když se Sovětský svaz v roce 1991 rozpadl, přestaly výmluvy na národní bezpečnost fungovat. Nicméně o tom, že Kuba už není nebezpečná, oficiálně informovaly americké zpravodajské služby až v roce 1998. Clintonova administrativa však nadále trvala na tom, že v případě Kuby je na místě opatrnost. ..Americká ekonomická válka proti Kubě byla kritizována v podstatě na všech mezinárodních fórech.

Úspěšný odpor

Existují interní záznamy, ze kterých jasně vyplývají důvody. Které vedly Spojené státy k teroristickým činům zaměřeným proti Kubě a k uvalení ilegálního embarga. …

V červenci 1961 začal CIA vážně znepokojovat prudký vzestup Castrova vlivu: ´ Castrův stín roste. Nahrávají mu sociální a ekonomické podmínky v Latinské Americe. Všichni volají po opozici, která by se dokázala postavit stávající autoritě a provést radikální změnu pořádku.´ … V roce 1964 došli američtí poradci k tomuto závěru: ´Za nejvážnější aspekt Castrova režimu, který ohrožuje Spojené státy … lze považovat vliv, který má Castrova politika na levicová hnutí v zemích Jižní Ameriky. Už jen fakt, že něco takového existuje, je alarmující. Castro je ztělesněním úspěšného odporu proti USA…´Kuba, symbolicky a prakticky zpochybňuje vedoucí pozici, kterou si Spojené státy v Latinské Americe během let vybudovaly´. Koneckonců, viděli jsme, že neposlušnost a vzdor často končí u mnohem brutálnějších akcí. Mám na mysli postup Spojených států vůči Srbsku, či Iráku, když pravá motivace vyplavala na povrch, až když původní oficiální verze naprosto selhala.

Určující kritéria

O úspěších mezinárodního terorismu sice oficiální historické výklady mlčí, přesto se k nim leckde hrdě hlásí. Během své přípravy se budoucí latinskoameričtí důstojníci  věhlasné Schoul of Americas učí mimo jiné o tom, jak se americká armáda zasloužila o ´potlačení liberační teologie´(též teologie osvobození). Latinskoamerická církev se ocitla na černé listině, když se přiklonila na stranu chudých. Je symbolické, že nástup reaganovskobushovského kabinetu a jeho represí, byl předznamenán vraždou konzervativního salvadorského arcibiskupa, jehož předcházela pověst ´zastánce slabých´. Vše nasvědčuje tomu, že atentát byl dílem proamerických státních bezpečnostních sil. Konec dekády teroru reaganovskobushovské vlády se časově kryje s likvidací šesti salvadorských jezuitských intelektuálů. Ti byli zastřeleni přímo ve svém domě. Atentát … provedli ozbrojenci vycvičeni a vybaveni americkou armádou. Toto komando mělo na svědomí celou řadu podobně brutálních likvidací.

Jednou z taktik používaných od šedesátých let minulého století byla strategie ´neonacistických národně bezpečnostních režimů´.- Ty měly za úkol ´eliminovat politickou participaci početné většiny, tedy lidových vrstev, a potlačit vše, co by mohlo ohrozit existující strukturu socioekonomických privilegií´.Výsledkem strategie bylo uvržení kontinentu do víru represí a teroru. … Vše začalo vojenským převratem v Brazilií, odstartovaným ještě před atentátem na Kennedyho. … Washington podpořil vojenské síly a těm se nakonec podařilo svrhnou parlamentní demokracii. … A tak zatímco pokračovalo mučení a masakr obyvatelstva, Gordon (americký velvyslance-poz.red.) mluvil o ´rozhodujícím vítězství boje za svobodu´. ´Demokratické povstání´ píše Gordon v depeši Washingtonu, jistě pomůže ´omezit levicové excesy´… ´nové demokratické síly vytvoří lepší podmínky pro soukromé investice´.

Až do osmdesátých let mohli brazilští generálové stejně jako v Chile převádět majetek do civilních rukou.  … ale nakonec zanechali Brazílii v kategorii srovnatelné s méně rozvinutými africkými nebo asijskými státy … s tak výraznou sociální nerovností a obtížnými životními podmínkami, jaké na světě téměř nemají obdobu. Co bylo ale hlavní, Brazílie se stala rájem cizích investorů a domácí smetánka vydělává.

Tento model … uplatnil se po celém světě. Takže zatímco Washington pomáhal s ´demokratickým povstáním´v Brazílii a snažil se Kubě zabránit ´aby vzala věci do vlastních rukou´, do Indonésie byl se speciálním pověřením vyslán zkušený politik Ellsworth Bunker … Ve zprávě pro Washington píše: ´Indonésie touží po jediné věci – postavit se na vlastní nohy, posílit vlastní ekonomiku a vymanit se z cizího vlivu, zejména pak vlivu západních mocností. Jak ze zprávy National Inteligence Estimate vydané v září 1965 patrné, CIA se obává, že jestliže se Komunistické straně Indonésie podaří ´vyburcovat a sjednotit lid, stane se Indonésie příkladem pro celý nerozvinutý svět … což poílí komunisty a poškodí prestiž Západu´. To se ale nestalo.Za několik týdnů došlo v Indonésii k masakru a vlády se zmocnil diktátor Suharto. Faktem je, že strach z nezávislosti ostatních států a šíření demokracie s účastí chudých vrstev na řízení státu je nejdůležitějším faktorem stojícím za většinou případů americké agrese, a to nejen v Latinské Americe.

Mezinárodní terorismus a výměny režimu: Nicaragua

Teroristická válka proti Nicaragui může posloužit jako další názorný příklad toho, jak se zachází se státy- rebely. … Domnívám se, že analýza nikaragujského příkladu nám může pomoci udělat si obrázek … o tom, na co bychom se ještě měli připravit do budoucna. Útok na Nocaraquu měl být jednou z priorit války proti teroru. Reagan jej vyhlásil hned poté, co v roce 1981 nastoupil do úřadu.  … Poté Reagan vyhlásil stav nouze. Jako důvod udal, že ´aktivity nikaragujské  vlády vážně ohrožují národní bezpečnost a zahraniční politiku Spojených států.´V souvislosti s vysvětlováním pohnutek, které vedly k bombardování Libye v roce 1986, Reagan uvedl, že Kaddáffí posílal do Nikaraguy zbraně a poradce, ´čímž se nažil ohrozit USA´.

Ve svém projevu vůdce sandinistů Tomas Borge oznámil: ´Nikaragua doufá, že se postaví na nohy a stane se příkladem pro ostatní státy, které se rozhodnou jít svojí vlastní cestou.l´ Z Borgeho slov udělal Reaganův kabinet přání dobýt svět. Média tuto verzi přejala a tlumočila dál. … Uvědomili si totiž, že opravdovou hrozbou je pozitivní vývoj v Nicaragui, …

Thomas Walker, přední nicaragujský historik, popisuje, jak vysilující, několik let trvající kampaň Washingtonu dokázala totálně zvrátit ekonomický růst a dočasné zlepšení sociální situace , které následovaly po svržení proamerického diktátorského Somozova režimu. Výsledkem tlaku Spojených států bylo takové oslabení už beztak křehké ekonomiky, že se Nicaragua propadla na ´pozici nejchudší země západní polokoule.´Jak velký byl triumf Spojených států, je evidentní z astronomického počtu mrtvých, pokračuje Walker.  … Nicaragua se obrátila k Mezinárodnímu soudnímu dvoru. Předmětem projednávání mělo být především bombardování nicaragujských přístavů. Verdikt soudu zněl: Washington se provinil ´protiprávním užitím síly,´ tedy mezinárodním terorismem. Soud rozhodl, že jakákoliv intervence, která by zasáhla suverénní právo ´zvolit si svobodně politický, ekonomický, sociální nebo kulturní systém neb vlastní politický postup´je ´nepřípustná: nikdo zvenku ´nesmí do žádné z těchto oblastí násilně zasahovat´. …

New York Times o Mezinárodním soudním dvoru píše jako o ´nepřátelském fóru´, jehož rozhodnutí, stejně jako doporučení OSN, není třeba respektovat. Někteří renomovaní právníci , jako např. Thomas Franck, prohlašovali, že Spojené státy ´potřebují volné ruce, aby se mohli postavit za vlastní svobodu´. … Mezinárodní soudní dvůr  požadoval, aby Spojené státy zaplatily Nicaragui finanční odškodnění. … soud došle k částce 17 miliard dolarů. … Přestože se Spojené státy neměly k plnění povinnosti, které jim uložil Mezinárodní soudní dvůr, Nicaragua se vyhýbala odvetným opatřením. … obrátila se s protestem na Radu bezpečnosti, a ta potvrdila předešlý soudní verdikt. … Nicaragua požádala o pomoc Valné shromáždění. To dospělo ke stejnému závěru jako předešlá rezoluce. O těchto jednáních se ve své době vlastně ani moc nevědělo…Washington reagoval tak, že svůj postup vůči Nicaragui ještě přitvrdil. Dokonce bylo vydáno několik oficiálních příkazů, ve kterých bylo vojenským oddílům podporovaným z USA nařízeno, aby se zaměřovaly výhradně na ´měkké čili slabé cíle´. 

V roce 1990 Nicaragua svůj boj – se zbraní přiloženou na spánku … vzdává a rozhoduje o tom, že se země opět vrátí do područí Spojených států. … V zemi zbyly jen stržené mosty, zničené elektrárny a rozvrácené zemědělství. … S nastolením nové demokratické vlády schválené Washingtonem se Nikaragua zakrátko dostává na pokraj politické a společensko-ekonomické krize.Do deseti let po tom, co Spojené státy převzaly kontrolu nad děním v Nicaragui, odešla ze země poloviny ekonomicky aktivních obyvatel… časopis Jezuitské univerzity … tvrdí, že ´pokud by hospodářství Nikaraguy mělo opět dosáhnout úrovně úspěšného roku 1978, musel by hrubý domácí produkt ročně soustavně růst minimálně o pět procent. A to po dobu příštích padesáti let´.

Kapitola 5  Irák a spol.- Mezinárodní scéna

Jeden z úspěchů současného amerického vedení si získal velkou slávu. V osmdesátých letech dala CIA za pomoci spojenců dohromady velkou skupinu radikálních islamistů z celého světa, z níž postavila teroristickou armádu. Podle Z. Btzezinského … bylo smyslem této akce vyprovokovat Rusy a nechat je padnout do tzv ´afghánské pasti´. … Bezprostředním důsledkem bylo rozpoutání ničivé války. Později, když sovětská armáda odtáhla, převzali v Afghánistánu kontrolu mudžahedíni podporované Reagonovou vládou. …

Za pozornost také stojí vztahy USA a Irákem. Po celou dlouhou dobu iránsko – iráckého konfliktu zahrnovaly Spojené státy Saddáma Husajna podporou.  Saddám Husajn každopádně není jediným tyranem, kterému Spojené státy pochlebovaly. USA vychovala a podporovaly spostu dalších zločinců: mimo jiné Ferdinanda Narcise, Duvaliera. … První hlavou státu, kterou Bush starší pozval na návštěvu Bílého domu, byl Mobutu, prezident Zairu – další z řady vrahů, despotů a ničitelů. …

Entuziastického přijetí se dostalo také Alžírsku … pro úspěchy v boji s terorem – totiž za rekordní množství zločinů, kterých se režim na svém lidu dopustil

V materiálech americké armády se můžeme dočíst, že terorismus je záměrné použití násilí nebo výhrůžek jako prostředku k prosazení politických, náboženských nebo ideologických cílů.Přesto je terorismu běžnou praxí americké politiky, a nejen americké. Terorismus je především  zbraní mocných.

Cílem Washingtonu bylo směřovat jihoamerické režimy, aby se přestaly zabývat ´vnějšími nepřáteli´a naopak posílily ´vnitřní bezpečnost´. Podle Ch. Maechlinga, který stál v letech 1961 až 1966 v čele kanceláře pro americkou vnitřní bezpečnost a protipovstaleckou obranu, se USA nechaly volně inspirovat  ´metodami Himmlerových vyhlazovacích oddílů. Kenedyho vláda  ´vynaložila velké úsilí, aby z běžných armád udělala speciální brigády  připravené na potlačování lidových povstání.

V r. 1962 vyslal Kennedey do Kolumbie speciální jednotky vedené generálem W. Yarboroughem. Pro eliminaci známých komunistických sympatizantů generál doporučil ´angažovat poloilegální vojenské jednotky, které budou provádět sabotáže nebo teroristické údery´.

Kapitola 9  Přechodná noční můra

Abychom byli přesní, veřejnosti se otevřel pohled do hlubiny budoucnosti. Ti v centru moci zuby nehty pokračují v prosazování svých vlastních zájmů. Jsou si dobře vědomi, že strach a úzkost, které na nás v současné době dopadají, jim nahrávají . … Vlastenecké podle nich je zavádění drsných a zpátečnických opatření zvýhodňujících bohaté, zbavování se sociálních programů, které slouží potřebám většiny, a podřizování vystrašené populace stupňující se kontrole státu.