Gestapo z Prahy do Itálie - Rozpory mezi slovenskými zrádci – Československo po válce – Anglický král návštěvou u našich letců

 

5. února 1941

 

Slyším, že z Prahy jsou překládáni gestapáci do Itálie. Bude to zajímavá a smutná podívaná, až se v koncentráku sejdou čs. legionáři s lidmi, s kterými před 22 lety v Itálii blahé paměti bojovali proti tehdejšímu společnému nepříteli. Je přece jisto, že porouchaná reputace Mussoliniho bude napravena právě Himmlerovými umělci a že to odskáčí ti, kteří vzpomínají s láskou na svobodnou Itálii.

 

Zajímavé zprávy ze Slovenska: Tuka a Šaňo Mach rozhodli, že nacismus je jediná politická doktrína, hodící se pro Slovensko. Tiso naproti tomu prohlásil, že není nových doktrín a že věrnost ke katolické straně Hlinkově je jedině správnou doktrínou. Ale zdá se, že to Tiso prohrál, neboť po návštěvě u něho prohlásil neslušník Mach, že se s Tisem dohodl. SS a SA rekrutované z Detvanů a Turčanů je myšlenka groteskní, ale i toho se můžeme ještě dočkat před ukončením této války. Pak ovšem všechny tyto zrůdy zmizí jako sníh pod tropickým sluncem.

 

Bylo by chybné prorokovat, jaká bude konstelace v Evropě a speciálně v Československu po válce. Dvě věci jsou jisté. Že nebude taková, jaká byla do roku 1938, a ovšem ne taková, jako si ji představuje otrokář Hitler a jeho nohsledi. Toto je třeba si uvědomiti velmi jasně. Rozumí se samo sebou, že nacismus a vše, co s ním souvisí u nás, bude rozdrceno a odmeteno. Stejně je jisto, že už se nevrátí blahé a neblahé časy koaliční a že už nikdy stranická legitimace nebude tím čarovným „Sesame, otevři se,” jak tomu kdysi bylo. Když tak vidím některé naše hodné lidi, jak se chystají znovu zakládat bývalé strany, rád bych jim řekl, že je škoda času. Že nějaké politické strany u nás budou, rozumí se samo sebou, ale, jak budou vypadat a kolik jich bude, to dnes neví nikdo. Vy doma si to rozhodnete, ale vím předobře, že se už nerozhodnete pro útvary, jako byla pětka a ty různé kunštyky, které se kryly širokým názvem „koaliční spolupráce“, což často znamenalo ruka ruku myje. Možná, že to, co vám říkám, je zbytečné, že to všechno víte. Je-li tomu tak, odpusťte mi to.

 

Sekretář anglického krále dopisem vyslovil uspokojení Jeho Veličenstva z návštěvy u našich letců. Udělali na něho nejlepší dojem. Za to jim děkujeme. Jen tak dál! To je ta nejlepší politická legitimace -- pomoci k vítězství spojencům.

Dobrou noc!

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 101-102

reprint vydání z roku 1948