Friedrich Neumann - Bez střední Evropy upadneme do bezvědomí

 

První světovou válku Německo prohrálo.

Hitler Němce znovu sjednotil pod hákovým křížem a jal se bojovat za novou Evropu, kterou, jak tvrdil, ohrožovalo žido-bolševické Rusko  I druhou světolvou válku Němci prohráli

 

Dnes se Německo opět pokouší hrát imperiální roli. A opět usiluje o střední Evropu a následně o mnohem více.

 

A tak pan B. Sobotka, jinak premiér ČR, zahájil strategický dialog s Německem. Sklidil u českých buřičů černý nevděk. Stáhl se do ústraní a čeká na svoji novou politickou ´úlohu, zřejmě v Evropě.

 

Je smutné, že i Slovensko následovalo náš nehodný příklad. Premiér Fico vyjádřil přání, aby Slovensko se stalo jednou z jádrových zemí EU.  Pan Lajčák byl při své návštěvě SRN ubezpečen, že SR je součástí evropského jádra.

 

Co mají společného pánové Sobotka a Zaorálek s Ficem a Lajčákem? Všichni jsou sociální demokraté, kteří v rozporu, jak jsme přesvědčeni, s většinou českého národa i slovenského, lezou k německému křížku.  Odvolávají se i na to, že názorově mají blízko k německým sociálním demokratům.

 

V ČR máme však i jiné výtečníky. Ti pro změnu vidí v bavorské CSU sesterskou stranu. Do Bavor i tamního Mnichova jezdí jako domů. Proč ne? Vždyť pan Bělobrádek  vidí v Sudetoněmeckém

domě v Mnichově středisko, kde se schází bavorská elita. V panu B. Posseltovi spatřuje pak předního křesťanskosociálního politika. A ke všemu se sám považuje za sudetského Čecha. Ve srovnání s obdobnou pozicí, jíž dříve zaujal K. Schwarzenberg prohlášením, že se necítí být Čechem, ale Böhmem, je to pokrok. Z tohoto hlediska by se někomu pan Bělobrádek mohl jevit dokonce jako vlastenec.

 

Máme ještě jedn u demokratickou možnost. Ve volbách se všech těchto pánů zbavit a tak zachránit českou státnost. Slovenští bratři mohou udělat to samé. Pak na cestě k sobě nebudeme mít překážky. Společně můžeme opět vytvořit  stát Čechů a Slováků. Nepotřebujeme k tomu celou střední Evropu, ale jen a jen sami sebe.

J. Kovář