Francouzi čekají už 100 let na zaplacení ruských dluhopisů, my čekáme 72 let na zaplacení reparací Německem

 

 

Proč o tom nepíše náš tisk? Proč o tom nikdo nemluví? Co dělá naše Ministerstvo zahraničních věcí a další  příslušné ústavní orgány?

 

Nejde o nějaký pakatel, který můžeme oželet. Původně naše reparační pohledávky vůči Německu činily přibližně 360 miliard předválečných korun. Němci nám z toho dosud zaplatili několik set milionů korun. To činí asi 0,4% z celkového dluhu. Nic více z nich nemůžeme dostat. Kdybychom tento dluh přepočítali na naše současné koruny, pak se dostaneme na částku asi 3,5 bilionů korun.

 

Kde jsou ti profesionální vyvolávači hesla, že to, co nám bylo ukradené, musí nám být vráceno?  Němci naši republiku vykrádali a ždímali 6 let. Co nemohli vyvést a využít v posledních měsících, týdnech války, ničili ve velkém.

 

Takže, páni ústavní činitelé, my, co jsme v tzv. protektorátu žili, jsme trpěli nedostatkem potravin, mnohé děti měli z podvýživy TBC. Zažili jsme po válce i první těžká léta, kdy i jídlo jsme měli dále na lístky. Slovensko vstávalo z trosek. Všechno to chtělo hodně práce, sebeobětování. A nyní nám takoví lidé, jako byl pan L. Zaorálek, říkají něco o tom, že reparace nejsou na pořadu dne, že byly promlčeny, atd.

 

My jsme trpěli, my jsme prolévali krev a mnozí z nás obětovali i své životy. My požadujeme reparace. Slyšíte nás, páni poslanci, ústavní činitelé? Ptáme se, zda si již pospíšíte, aby republika dostalo od SRN to, co jí patří? Tvrdíte, jakým přítelem je nám Německo a jakým nepřítelem Rusko.  A jak to dopadá s tím německým přátelstvím v praxi? Zničili nám kus republiky, rozkradli, co mohli a platit reparace nechtějí. To je výraz nějakých přátelských vztahů?  To vámi   špiněné Rusko nám zaplatilo sovětské dluhy, které činily několik desítek miliard korun, již před řadou let, dobrovolně. A právě tento krok považuji za výraz skutečného, nikoliv předstíraného, přátelství Ruska k nám.

 

Ale to není všechno. Pakliže Francie má právo požadovat splacení carských dluhů na současném Rusku, musí mít i státy, které byly poničeny Německem v první světové válce, právo na reparace. Jakou část z nich Německo zaplatilo? Pokud dobře víme, tak pouze jejich zlomek.  Takže i Rusové by měli právo na válečné reparace od Německa, které zpustošilo v první světové válce jejich zemi. I na rusko-německé frontě Němci používali bojový plyn. Kolik obětí tohoto zločinu bylo na ruské straně.

 

Požadujeme-li na Rusku splácení nějakých dluhů, musí mít i Rusové právo požadovat na Německu zaplacení reparací. Jinak o žádném právním řadu nemůžeme ani mluvit.

J. Kovář