EU nesmí zůstat k menšinám slepá

 

Bernd Posselt v Den lidských práv

 

Evropský politik Bernd Posselt, mluvčí sudetoněmecké etnické skupiny, kritizoval EU pokud jde o slepotu k minoritám. Členové tradičních etnických skupin a menšin dosahují počtu téměř 60 milionů občanů EU, takže po Německu a před Francií jsou „druhým největším členským státem“.

 

V současné době lze na příkladu Katalánska ukázat, že takové jazykové menšiny jsou buď tmelem nebo výbušninou v základech Evropy. Proto jsou společná evropská práva národnostních skupin a menšin, na něž naléhá sudetoněmecký landsmanšaft po celá desetiletí, zásadním stavebním kamenem pro evropský boj proti centralismu na jedné straně a separatistickému nacionalismu na druhé straně. 

To bylo poselství pana Posselta pro letošní Den lidských práv (10. prosince). Proto se sudetoněmecký landsmanšaft (SL) rozhodl spolu s týmy ostatních zemí a Pan-Evropskou unii, jako nejstarším evropským sjednocovacím hnutím, k podpoře občanské iniciativy „Minority Safepack“ na základě Smlouvy o EU. Iniciativa byla zahájena všemi významnými menšinovými skupinami v Evropě, vedenými Federální unií evropských národností (FUEN). Do 3. dubna 2018 je potřeba shromáždit milion podpisů (72.000 jich již pochází z Německa), v sedmi členských státech. Iniciativa žádá orgány EU, aby se konečně staraly o nahrazení dosud centralistických národních států. Sudetští Němci, jako skupina vyhnaných osob, které žily po staletí v míru s ostatními národy v mnohonárodním státě, se stala obětí nacionalismu ve všech ohledech. Cítí se být průkopníky vytvoření pestré Evropy národů a národnostních skupin, do níž vstoupí státy a regiony. Kde menší národnosti a menšiny budou moci plně využívat lidská a menšinová práva.

 

Nemusíte být příslušníkem menšiny: každá osoba může připojit svůj podpis. Můžete se přihlásit na internetu na adrese www.minority-safepack.eu nebo na seznamech, které jsou k dispozici například v Sudetoněmeckém domě a v Domě německého východu v Mnichově, stejně jako v Heiligenhofu, školícím pracovišti SL v lázních Bad Kissingen. Bylo by užitečné, kdyby všechny domy vlasti v Německu a Rakousku předložily podpisové listy. Kromě toho mohou být podpisové listy vyžádány od Spolkové kanceláře SL nebo staženy z internetu ze stránky www.sudeten.de , vytištěny a množeny pro individuální distribuci.

 

Sudetendeutsche Zeitung, 15.12.2017, str. 1, bez autora a značky

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf

 

Poznámka redakce:

Tzv. sudetští Němci ve 30. a na počátku 40. let 20. století nežili s českým národem v míru. Byli to oni, kteří zradili Československou republiku a napadali její orgány se zbraní v ruce. Na straně republiky stáli němečtí antifašisté věrně a pevně. Jejich Rote Wehr či Republikanische Wehr, ozbrojené jednotky německých antifašistů, byly připravené bojovat proti henleinovcům a německým nacistům po boku čs. ozbrojených složek. Henleinovci a němečtí antifašisté stáli proti sobě, denodenně docházelo mezi nimi k menším či větším střetnutím, často i krvavým. Němečtí antifašisté hájili demokratickou Československou republiku proti znacizovaným henleinovcům. SdP získala v obecních volbách v květnu 1938 celkově až 90% německých hlasů. Znacizovaní henleinovci bourali za pomoci německých nacistů demokratické Československo. V době protektorátu se účastnili s říšskými Němci teroristické nadvlády nad českým národem. 360 tisíc našich mrtvých mají na svědomí i tzv. sudetští Němci.

Budeme opět otiskovat paměti našich hraničářů, abychom landsmanům, kteří mluví o tom, že s námi žili v míru po staletí, ukázali pravdu, jaké bylo skutečné soužití Němců s Čechy. Kolik české krve za vzpomínanou dobu vyteklo.