Eur Ing. Dr. Bohumil Kobliha


Dva předměty


Na začátku roku 2010 britský rozhlas BBC R4 spolu s The British Museum vypustili do etheru senzaci převratného významu.

Ředitel muzea pan Neil MacGregor připravil program nazvaný Historie světa ve stu předmětech (A history of the World in 100 objects). Mnohé exponáty muzea ležely v trezorech a vitrínách už dlouho, jako na příklad důležitá hliněná destička z Iráku, která byla nalezena roku 1872. Některé exponáty byly pozapomenuty, či jim vůbec nebylo dáno místo promluvit. Relativně nový a nápaditý ředitel MacGregor si toho všiml a zabíjí tři mouchy jednou ranou. Předně zvyšuje zájem o archeologii a historii, za druhé činí muzeum samotné přitažlivější, a za třetí chce upozornit, že naše dávno ustálené pohledy na dějiny a náboženství nemusí být správné. Mohou být manipulované či zcela manipulativní, používány aby zvyšovaly prestiž či slávu toho či onoho.

Série programů byla otevřena kapitolou archeologických nálezů od epochy 2 miliony let staré až do 9 000 BC. Část byla nazvána „Udělali nás lidmi". Nemůžeme oddiskutovat fakt, že vývoj technologií je v interakci s našimi schopnostmi a krása, vnímaná i umělecky přetvořená, zušlechťuje naše myšlení. Obojí pokud nezneužito nás vede výše a výše. Jen primitiv/vandal dílo i krásu z nepochopení, z nerozumu nesmyslně ničí. Drásá a dráždí ho vlastní neznalost, i skutek poznání sám. Bojí se!

8. února 2010 byl pořad o shora zmíněném nálezu hliněné destičky rozměru 15,2cm x 13,3cm. Nápisy na ní sdělují zprávu o dávné potopě! Popisy vytištěné do hlíny sedm století před naším letopočtem se neuvěřitelně shodují s těmi, co známe z Bible. Spolu s nálezy z 4 000 až 2 000 BC jde o nejranější psané doklady o kulturnosti a myšlení Iráku. Je tedy patrné, že tyto vědomosti/zajímavosti mohly být, či rovnou byly, později použity pro příběhy/zprávy uvedené ve Starém zákoně. K programu přizvaný rabín tyto skutečnosti přiznával.

Podobně v dalším týdnu pořadů BBC R4 byla přinesena obdobně neuvěřitelná dokumentace o shodě s biblickými nároky dávných Hebrejců na vyvolenost! Přibližně před třemi tisíci lety se objevily nové síly, které vyměnily ty stávající. Asyřané přinesli novou vládu na Středním východě. V Číně se vynořili nově příchozí Zhou a nová dynastie ve znamení božího mandátu vyvolenosti smetla dlouho etablovanou dynastii Shang. Nález nádoby z jedenáctého století před naším letopočtem, velmi nezvyklých tvarů, unikátní technologie a s nápisy uvnitř(!), potvrzuje nadřazenost kultury Zhou. Dar vyvolení se zde objevuje daleko dříve než biblické právo, které dal Jahve Hebrejcům.


Podobnosti jednotlivých kultur či náboženství můžeme vysvětlovat podobností lidství a cest našeho myšlení. Ideje putují! Víme také, že stejné myšlenky a nápady mohou nezávisle vznikat v různých částech světa. To dokládají průmyslové vynálezy a spory, někdy až soudní jednání o prvenství patentu. Tam potřebujeme pravdu, poněvadž jde o výrobní licence apod. a nakonec o peníze.

Chceme ale pravdu o našem náboženství? Jsme schopni přijímat pravdu, která nás osvobodí? Přežijeme rozpor víry a pravdy?


Jak dlouho nám bude trvat než po pravdě přijmeme, že Svatá Bible (Biblí Svatá) nejsou slova Boží, ale příběhy, mnohdy převzaté zvěsti, naučení a slova dávných Hebrejců, jimi napsaná pro jejich účely, pro zvýšení jejich prestiže, „práv", slávy a moci nad jinými. A nakonec vedoucí ke všem manipulacím, které vysvítají markantně, a pro existenci veškerenstva až nebezpečně, dneškem.

Podobnosti dávných náboženství a kultur s křesťanstvím, na příklad uctívání ženy s děťátkem, dokumentuje i jeden z nejstarších nálezů z povodí Indu, totiž do kamene (steatitu) vyřezané „pečeti" nesoucí podobu madony (snad bohyně Matky?) s děťátkem, z doby ještě předarijské.

Mluvíme-Ii o indickém sub-kontinentu, pak si na příklad všimneme, že v hinduismu je Krišna nejvyšší bůh a je ztělesněním boha Višnu. Jaká podobnost s katolickým Bohem-Otcem a Bohem-Synem.

V Indii bohové Višnu, Krišna a Brahma nejsou vzdáleni od křesťanské Trinity - soustavy Bůh-Otec, Bůh-Syn a Duch svatý. V hinduismu se hovoří o Trimurti, což je Brahma Stvořitel), Višnu (Ochránce) a Šiva (Ničitel i obnovitel). Jsou-Ii si tyto trojjedinosti podobny ve své božské mohutnosti, poslání a naučení k dobrému je téměř identické. Trimurti Indům nepřekáží v tom, aby nevyznávali monotheismus, a současně neuznávali či alespoň nezaznamenávali další desítky nižších bohů. Podobně jako vedle křesťanské trojjedinosti v jednom Bohu je plejáda svatých a blahoslavených. Pikantní je, že u Hindů se nad touto „množinou" nikdo nepozastavuje, zatím co u křesťanů je trojjedinost „nepochopitelným tajemstvím" a Církev si na něm dokonce zakládá...

V hinduismu Krišna je otcem veškerenstva. Skrze Krista je všechno stvořeno, jak praví katolické vyznání víry. Může být vyšší stupeň podobnosti?

Kdo myslí na Krišnu, ve smrti jde ke Krišnovi. Kdo myslí a doufá v Kristu, má jít po smrti do náručí Abrahamova?

Ve staroindické Bhagavat Gítě (18.66) výzva „Nebojte se“ je jako vyřčena Ježíšem Kristem (Luk.12,7; Marek 6,50; Mat.14,27).


Čech, po všech dějinných zkušenostech a utrpení, nesnáší manipulace, nesmysly, lži, nesrovnalosti, polopravdy, podvody a nespravedlnosti. Proto jsem musel napsat knihu „Konec věku příběhů", kde všechna nejnovější poznání shrnuji a interpretuji k usnadnění našich cest. Kniha, po dvouletém hledání nakladatele, konečně spatřila světlo světa. Ve vázané formě vyšla 21. prosince 2009, na den Slunovratu, což považuji za více jak významné a symbolické. Věřím, že lidstvo jehož existence visí na vlásku, lze zachránit porozuměním a věděním. Pravda vás osvobodí!

Čin Britského muzea a BBC R4 lze považovat za kongeniální k tomuto mému právě vydanému dílu. Pořad věcně dokumentuje podrobným zkoumáním podloženým nevyvratitelnými archeologickými nálezy, že při hledání pravdy se jako lidé můžeme shodnout.


Londýn, 4.března 2010.


Knihu Bohumila Koblihy Konec věku příběhů vydalo Vydavatelství PhDr. Rostislav Janošík, Přetlucká 2330/31, Praha 10, jako svou 11. publikaci v prosinci 2009.

Webové stránky: www.ceskenarodnilisty.cz