Důležitá rozhodnutí ve vyhnanecké politice

Sjezd strany CSU v Norimberku

 

S více než tisícem delegátů, mezi nimi mluvčím etnické skupiny Berndem Posseltem a spolkovým místopředsedou SL Steffenem Hörtlerem, a mnoha dobře známými krajany ze Sudetoněmeckých dnů, se konal na norimberském výstavišti  sjezd CSU, kde došlo k významným rozhodnutím strany ve vyhnanecké politice.

 

V personální oblasti bylo velkou většinou potvrzeno úsilí nositele Karlovy ceny Horsta Seehofera, bývalého vůdce strany, který měl klíčovou roli při sestavování nadcházející vlády v Berlíně. Kandidátem na Seehoferova nástupce ve funkci předsedy vlády a patrona by měl být podle vůle delegátů bývalý bavorský ministr financí a vnitřních věcí Markus Söder, hlavní řečník na mnoha sudetských akcích. Na Letničním setkání před dvěma lety se společně s Berndem Posseltem zúčastnil oslavy 700. výročí narození císaře Karla IV. na Norimberském zámku.

 

Oba, Seehofer a Söder, jsou osvědčenými a znalými přáteli a partnery čtvrtého bavorského kmene. I nadále bude dobře zastoupen ve výkonné moci strany. Jako Bernd Posselt patří do zemského ústředního orgánu patronátní bavorské vládní CSU po celá desetiletí. Dále tam patří dlouholetý člen parlamentu Stephan Mayer, který vyznává své moravské kořeny a v současné době je předsedou Sudetoněmecké rady.

 

Ve svém hlavním projevu Horst Seehofer ocenil most mezi Bavorskem a Českou republikou, který patří mezi nejvýznamnější úspěchy jeho desetiletí v čele svobodného státu, a poděkoval sudetským Němcům a mluvčímu jejich etnické skupiny Berndu Posseltovi za ústřední roli, kterou sehráli v této záležitosti: "Bez vás a bez tebe, drahý Bernde, by to bylo naprosto nemožné." Toto prohlášení našlo silnou reakci v českých médiích a bylo těžce kritizováno nacionalistickými kruhy v České republice.

 

Ve svém kandidátské řeči na předsedu vlády Markus Söder jmenoval vyhnance jako jednu ze skupin, které chce věnovat zvláštní pozornost. Söder se na jaře má stát předsedou vlády v Mnichově a pak povede svůj kabinet do zemských voleb v říjnu.

 

Delegáti jednomyslně přijali základní, a pro budoucí vládní politiku v Berlíně a Mnichově velmi důležitý, návrh požadovaný vyhnanci, který předložil Bernd Posselt. Uvádí: „CSU vyzývá příští spolkovou vládu, aby náležitě zohlednila oprávněné žádosti vyhnanců z vlasti a repatriátů jak v zahraniční, tak i v evropské politice, jakož i v oblasti kulturní a vyhnanecké politiky a v sociálním sektoru. Patří mezi ně zejména cílený dialog s našimi východními sousedy o tématech vyhnání a diskriminace, trvale udržitelná materiální a politická podpora sdružení vyhnanců, landsmanšaftů a německých etnických skupin, které zůstaly ve vlasti, systematické odstraňování sociálních a ekonomických nevýhod německých etnických navrátilců, vzhledem k jejich těžkému osudu dříve i nyní, komplexní zabývání se otázkami útěku a vyhnání v souvislosti s budoucími generacemi, řádné plnění vyhnaneckých ustanovení § 96 spolkového zákona v příštím volebním období spolkové vlády a spolkových zemí, stejně jako zachování funkce veřejného Ochránce práv pro menšiny, navrátilce a vyhnance ve spolkové vládě.“

 

Důvodem pro tento požadavek je „proces usmíření a dialog mezi Německem a jejími východními sousedy, především landsmanšafty a Svazu vyhnaných, jako zastřešující organizace, který nekončí, ale začíná se po dlouhodobém blokování s obtížemi rozvíjet. Dnes jsou naděje a příležitost - například v bavorsko-česko-sudetoněmeckém dialogu, který má po nějakou dobu nastaveny pozitivní normy, zajišťující, že se budou projednávat bez klapek na očích rovněž témata, která byla na dlouho potlačena. Za těchto okolností je podpora další spolkové vlády nutná. Kancelář veřejného Ochránce práv, kterou dříve vynikajícím způsobem vykonával  Hartmut Koschyk, by měla pokračovat v rozvoji a opět být obsazena politikem z CSU.“

Sudetendeutsche Zeitung, 22.12.2017, str. 1, bez autora a značky

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf