Dopis JUDr. P. Rychetskému, předsedovi Ústavního soudu ČR

Historicko dokumentační komise ČSBS Boskovice

Sokolská 13, 680 01 Boskovice

 

Vážený pan

JUDr. Pavel Rychetský, DrSc

Předseda Ústavního soudu České republiky

Joštova 8

Brno

 

Vážený pane předsedo Ústavního soudu,

obracím se na Vás v návaznosti na Váš starší dopis, kde jste sdělil, že Ústavní soud se judikatorně vyjádří ke kauze Salm. Nyní se tak stalo nálezem Ústavního soudu dne 26.září 2017. Jako pozůstalý po dědečkovi legionáři, zabitém gestapem na podnět úředníka Salmova panství nacisty Tugemanna, který měl za následek smrt dědečka a odvlečení strýce náčelníka Sokola do Osvětimi, mám rovněž osobní zájem na rozřešení skutečné podstaty restituce Salmů a soudů na ochranu osobnosti předka žalobkyň knížete Hugona Salma Reifferscheidta (Nar. 14.10.1893). Předem zdůrazňuji,že jako pozůstalý naprosto neviním a nevinil jsem knížete Salma z jakéhokoli podílu na smrti dědečka a strýce a jsem přesvědčen, že kníže Salm se nikdy žádných zločinů na Češích nedopustil.

Podstatou našeho memoranda  ČSBS Boskovice je jiná záležitost, a to jednoznačné reálie, prokazující kolaboraci pana knížete a jeho rodiny s III.říši.

Vydali jsme studii Salm - Omyly a nepravdy ( Sborník Živé hodnoty Masarykova Československa pro 21.století, Brno 2012), která jednoznačně dokládá jistý stupeň souběžectví (Mitlaufer dle názvosloví Mezispojenecké kontrolní komise) a kolaborace s III. Říší, a to jak u pana Salma samého, tak u kněžny Salmové (Mutterkreuz dekorovaný r.1941, pod pravomocí řečeného nacisty Tugemanna, Oberbuchhaltera panství Rájec a náměstka německého obyvatelstva Rájce) Toto vše a řadu dalších skutečností proti dekretům,proti reáliím protektorátu v Rájci a dalším svědectvím a dokladům, současný Nález ÚS o panu Salmovi toto vše vytěsňuje a mlčí o tom! Což je dle nás neprominutelné opomenutí. Dále nález zamlčuje vyšetřování podniku pana Salma r.1946, kdy vyšetřovatelé Ministerstva vnitra naznali, že pan Salm sice nepodnikal nic proti státu, ale věren ČSR nezůstal, protože se přihlásil k němectví a k říši a nadržoval germanizaci v závodech. Toto prosím jsou nepominutelné skutky, stejně jako členství v nacispolcích, které prohlásil veřejně Vrchní soud Olomouc, a které Nález absolutně vytěsnil. A je toho daleko více, a končí to souhlasem pana Salma se sňatkem dcery Idy s válečným nepřítelem ČSR důstojníkem wehrmachtu von Schoellerem. Pan Salm jako bývalý důstojník, přísahající čs. armádě dal dceru důstojníku vojska agresora, který zničil a rozvrátil republikánsko demokratickou podstatu státu ČSR! Finito.

Z těchto i jiných důvodů protestujeme za ČSBS Boskovice proti tomuto nálezu a ztotožňujeme se úplně s minoritním votem nálezu pana ústavního soudce JUDr. Jana Musila, jenž objektivně a pravdivě zdůvodnil, proč žalovaná, naše členka Mgr.Eva Nečasová, se nemýlila, rozbor skutků pana Salma nepřehnala, a má právo na osvobození od omluv, a to zejména od skandální omluvy paní Schoellerové, emeritní manželce kutého válečníka wehrmachtu, vyznamenaného odpornými nacistickými metály. Je nehynoucí hanbou tohoto státu, že vůbec kdy připustil přístup k restituci takové osobě, na rozdíl od paní  Marie Elisabeth Salmové, která byla v době protektorátu nezletilá a nenese ono stigma, jež podle nás právem nese její starší sestra Ida.

Proto žádáme, aby další nález Ústavního soudu o panu Salmovi v dalších soudech toto na rozdíl od nynějšího nálezu vše zohlednil a nedošlo k dalšímu fatálnímu justičnímu omylu, který prezentuje současný nález.

 

V dokonalé úctě

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli,

Předseda HDK ČSBS Boskovice                    Brno-Boskovice 29.září 2018