Velvyslanectví  Republiky Srbsko

Praha

 

V Praze dne 28.12.2007

 

Vážený pane velvyslanče,

 

s pochopením a plným souhlasem sledujeme zápas ústavních orgánů  Republiky Srbsko i celého srbského národa za zachování územní celistvosti republiky. Vaše zásadní stanovisko, že Kosovo a Metohije je nedílnou součástí Srbska, plně sdílíme. Je totiž plně v souladu nejen s rezolucí Rady bezpečnosti č. 1244, nýbrž také s principy mezinárodního práva.

Srbsko tak nyní nechrání jen svoje plně oprávněné a nezpochybnitelné zájmy, ale také autoritu OSN, Rady bezpečnosti a mezinárodní právo. Jde o fundamentální civilizační hodnoty, jejichž udržování a respektování zajišťuje světu spravedlivý mír, kdežto jejich porušování, jak jsme se již nejednou přesvědčili, vede od panství práva k panství síly, tedy od civilizace k divošství.

Odsuzujeme, byť nepřímé nabídky některých politiků na výměnu Kosova a Metohije za urychlení  přístupových  procedur Srbska do EU. Oprávněné zájmy Srbska a mezinárodní právo nemohou být objektem obchodování. Evropská unie, jak mnohdy slyšíme, je také a především hodnotovým společenstvím. Proto by bez dalšího  měla uznat plnou oprávněnost uvedené pozice, kterou zaujímají srbské ústavní orgány, a zcela jednoznačně odmítnout jednostranné vyhlášení samostatnosti Kosova a Metohije.

Kosovskoalbánská menšina je národnostní menšinou, a proto nemá mezinárodněprávní nárok na samostatný stát. Právo na sebeurčení přísluší pouze národům, které ještě nemají vlastní stát. Kosovo a Metohije mohou získat, v závislosti na stupni civilizační, právní, politické i občanské vyspělosti tamní společnosti, jen určitý stupeň autonomie. Vzhledem k tomu, že určití představitelé kosovskoalbánské menšiny jsou spojováni s válečnými zločiny, se spolčením s narkomafií, etnickými čistkami namířeným proti Srbům, Černohorcům, Romům aj., jednání mezi zástupci kosovskoalbánské menšiny a zástupci Srbska by mělo dále probíhat, zřejmě i za alespoň částečně jiného složení zástupců menšin v Kosovu a Metohiji, pod  záštitou OSN, zejména Rady bezpečnosti, a to bez jakéhokoliv vnějšího vměšování. Cesta k autonomie Kosova a Metohije bude, jak jsme přesvědčeni, ještě dlouhá.

Jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova a Metohije, které podporují určité vnější síly, sledující vlastní egoistické mocenské zájmy, je nejen hrubým porušením mezinárodního práva a autority OSN, ale také destabilizujícím krokem, vedoucím k ohrožení míru na Balkáně, Evropě i ve světě.

Vlastenecká občanská sdružení v České republice, včetně Křesťanskosociálního hnutí, vyjadřují v této těžké chvíli pro srbský lid své sympatie a plnou podporu jeho zápasu. Věříme, že právo a spravedlnost zvítězí nad silou, hrubým násilím, i nedůstojným kupčením s evropskými civilizačními hodnotami.

 

JUDr. Ogňan Tuleškov

předseda Křesťanskosociálního hnutí

Na Čihadle 18

160 00 Praha 6

E-mail: Vydavatel@seznam.cz

Tel.: 2 33333 157