Dluhují nám Němci, ne my jim!

 

Pan T. K. ve svém komentáři na našem FB nepostihuje ani běžnou realitu, v níž žije a v níž se snaží uplatňovat svá stanoviska. Psal komentář na našem FB a mluví o webu. Chybička se vloudí, není-liž pravda? Ale vloudila se mu i dalších jeho vývodů, pokud jde o Německo a Němce. Ale nebyla to jen jedna chyba. Ale celkové zkreslení předmětné tématiky. Jaká je skutečnost? Němci nezaplatili reparace z první světové války, jíž vyvolali. Evropa z nich dostala jen určitou část. Druhou světovou válku opět spustili oni. Vyžádala si asi 50 milionů životů, 360 tisíc našich spoluobčanů zaplatilo svým životem boj za osvobození Československa,  a způsobila nepředstavitelné materiální škody. A opět reparace nezaplatili tak, jak bylo stanoveno, pouze z části.

Povinnost Německa zaplatit reparace vyplývá jednak z Pařížské reparační smlouvy, jednak z principu mezinárodního práva, že agresor je povinen nahradit své oběti škody, které jí vznikly agresí. Že Německo bylo agresorem, snad nepochybuje ani pan Kovařík. Že Československo, a celá řada dalších evropských států byly obětí Německa, je též zcela nepochybné.  A navzdory tomu Německo ještě zdaleka nezaplatilo mezinárodně stanovené reparace. V současnosti se o  reparace  hlásí např. Řecko, požaduje na Německu, které je nástupnickým státem, hitlerovského rajchu, hodně přes 300 miliard euro, Polsko požaduje asi 1 bilion dolarů. Naše reparační pohledávky vůči Německu činí přes 360 miliard předválečných korun. Pokud provedeme přepočet (jen 1:10) na naší dnešní měnu, pak Německo nám dluhuje přibližně 3,6 bilionů korun. Z této dlužné částky jsme dostali asi pouhých 0,4%.

Někteří sudetomilové a germanofilové poukazují na to, že musíme z našeho  reparačního účtu odečíst majetek, který jsme konfiskovali odsunutým Němcům z Československa. Ale to je velká mýlka. Přímo Pařížská reparační smlouva (PRS) obsahuje ustanovení o tom, že hodnotu majetku konfiskovaného odsunutým Němcům jsme nebyli povinni odečíst ze svého reparačního účtu. PRS též obsahuje ustanovení, že jsme byli, stejně jako další signatární státy, povinni konfiskovat tento německý majetek tak, aby se nikdy nevrátil do německých rukou. Že naše právo na reparace od Německa trvá, potvrdili mnozí naši přední čeští právníci, jako např. prof. JUDr. V. Pavlíček, CSC., prof. JUDr. M. Potočný, DrSc.

Kdyby nám Němci zaplatili reparace, nemuseli investovat u nás. Nepotřebovali bychom to. Ale Německu jdou z investic v ČR velké zisky. Připustit tento fakt se také někomu nehodí do krámu. A tak o tom raději cudně pomlčí.

Také se mnohým nehodí fakt, že ani jedna banka, pojišťovna není v českých rukou, podobně jako řada výrobních a dalších subjektů. Ročně za hranice od nás odchází více než 300 miliard korun,  především jako zisk zahraničních vlastníků.

Abychom řekli alespoň jedno spravedlivé slovo o Rusku, zdůrazněme fakt, že Rusko nám bez jakýchkoliv tahanic již před léty zaplatilo dluh ze sovětské éry. Byly to desítky miliard korun. Němci nám zaplatili na reparacích pouze kolem 700 milionů korun. „Zbytek“ nám dluhují. Němečtí kancléři a ministři zahraničních věci SRN, počínaje. W. Brandtem a konče H.-D. Genscherem nás ubezpečovali, že Německo nám reparace zaplatí, jakmile bude sjednoceno. Poté pan  Genscher nás žádal, abychom ještě chvíli posečkali, že musí proběhnout celoněmecké volby. A pak proběhly. A potom? Němci na téma reparace odmítli s námi jednat.  Kdo tedy se k nám chová skutečně přátelsky Němci nebo Rusové? Již naši předkové říkali, že dobré účty dělají dobré přátele a že slovo se má držet.

Nevím, zda pan T. K. je Čech nebo tzv. sudetský Čech, či někdo jiný. V každém případě bych od něj čekal jiné označení Čechů, než použil. Je to elementární slušnost. My ani podobná označení o Němcích, či příslušnících jiných národů nepoužíváme.  

Pokud jde o Rusko, pak pan TK žije ještě v představě z doby dávno minulé. Zapomněl totiž, že současné Rusko není bolševické, ale konzervativní se zjevným vlivem pravoslavné církve, že je obdařené velkým přírodním bohatstvím. A těchto darů se některým novodobým loupeživým rytířům zachtělo. Aby takovéto Rusko mohli napadnout, musí především z něj udělat nepřítele. A proto jsou psány, jak jsme přesvědčeni, takové a podobné články i komentáře. Příkladný je komentář pana TK, který níže uvádíme.

J. Skalský

 

 

 

 Komentář pana T. K. na našem FB

 „Chudáci Němci. Postavili nám na nohy hospodářství zničené 40 lety vlády komunistů. Nalili sem neskutečné množství peněz, know how, vytvořili stovky tisíc pracovních míst, jejich ekonomika zcela táhne tu naši, rezignovali na majetkové požadavky sudetských Němců, odškodnění vyplatili, do politiky nám nikdy nekecali i když by vskutku mohli.. ale český prďáček odchovaný Krkonošskými pohádkami v nich bude pořád vidět Trautenberka. A okem pošilhávat po zaostalém totalitním Rusku, které nám nikdy nic dobrého nepřineslo, jehož HDP na hlavu kulhá i za Rumunskem a které tuhle zemi 40 let plundrovalo, terorizovalo a chtělo by sem ty svoje špinavý bolševický pracky nacpat znova. Ostatně to je důvod, proč články jako tenhle na webech jako tenhle vycházejí.“