Dialog bez tabu z října 2017

 

V Liberecké knihovně shlédli členové pracovní skupiny „Dialog bez tabu“ Česko- německého diskusního fóra výstavu o poválečném osudu Němců v Jizerských horách (zprava Monika Žárská z Českobratrské církve evangelické, Petra Laurinová z „Galerie porozumění“ v Jablonci - Rýnovicích, Irene Nováková, předsedkyně Kulturního sdružení Němců v České republice, mluvčí etnické skupiny Bernd Posselt a Stephanie Waldburg, jednatelka pracovní skupiny).

 

První část expozice již byla v Německu a Rakousku na turné a byla také předvedena v Sudetoněmeckém domě. Zabývá se vyhnáním a bezprostředně poválečném období. Nově vytvořená druhá část se zabývá především osudem ve vlasti zůstavších, kteří se pokoušeli znovu shromáždit za podmínek komunismu. Třetí část z období od roku 1968 a čtvrtá od přelomu v roce 1989 do současnosti se připravují. Aktivisté v Jizerských horách kolem Petry Laurinové se v současné době snaží nalézt v Jablonci vhodný prostor k prezentaci celé výstavy jako stálé expozice - což by byl významný příspěvek ke zpracování této často zapomenuté části historie. Po setkání v Liberecké knihovně se konalo zasedání v centru setkávání, s velkorysým pohoštěním Věry Strakové, které řídili Milan Horáček, nositel Karlovy sudetoněmecké ceny a Bernd Posselt, coby spolupředsedající. Mezi účastníky byl také zástupce spolkového předsednictva Sudetoněmeckého landsmanšaftu Dr. Raimund Paleczek.“

 

Sudetendeutsche Zeitung, 6.10.2017, str. 1 , bez autora a značky, pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf