Dialog bez tabu

Česko-německé diskusní fórum rokovalo v Mnichově

Studijní text

 

Sudetští Němci propojují srdce Evropy, Bavorsko a Česká republika jsou spolu těsně spojeny. Tuto ústřední roli etnické skupiny podtrhl bavorský ministr vědy a kultury Ludwig Spaenle, člen sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) a manžel sudetské Němky, při setkání pracovní skupiny "dialog bez tabu"  Česko-německého diskusního fóra, která se sešla na jeho pozvání na ministerstvu na mnichovském náměstí Salvatorplatz.

 

Dva dny rokovali Češi, sudetští Němci a Bavoři na základě bavorsko-české kulturní smlouvy uzavřené minulého roku o sporných otázkách, které po dlouhou dobu rozdělovaly a nyní mohou lidi sdružovat: o historii, kulturních památkách, péči o památky, kulturní výměně a politice porozumění, které jsou ještě někdy, navzdory zlepšení vzájemných vztahů, podminovaným terénem.

 

Intenzivní diskuse vedli spolupředsedové pracovní skupiny, která byla oficiálně ustavena německou a českou vládou tento týden. Nositel Karlovy ceny Milan Horáček, jako nováček v předsednictvu Svazu vyhnanců a bývalý aktivista za lidská práva s moravskými kořeny, který je důležitým činitelem v české politice a jeho dlouholetý kolega v Evropském parlamentu, mluvčí sudetoněmeckého etnika, Bernd Posselt.

 

Zaměřili se na úvahy o nové dohodě, která je koncipována jako "Memorandum o porozumění", aby byla praktická a co možná nejužitečnější. Mimo jiné spolupráce byly řešeny  dva společné "vlajkové projekty", které se uskuteční v Sudetském muzeu v Mnichově a v budoucím muzeu Němců v českých zemích,  dále Collegium Bohemicum v Ústí, vytváření sítě menších muzejních zařízení, archivů a knihoven na obou stranách.  Dále se jednalo o "zpřístupnění kulturního a historického dědictví" a stále choulostivých, ale proto tak  smysluplných pamětních místech. Mezi ně patří také památníky a pamětní místa, na kterých se členové pracovní skupiny shodli.

 

Velká práce vykonaná ve velkém konferenčním sále bavorského ministerstva vědy a kultury byla zaměřena na situaci národnostních menšin, politické vzdělávání, výměnu učitelů a studentů univerzit, společnou zemskou výstavu o císaři Karlu IV, který vykonal stovky českých, bavorských, sudetoněmeckých a evropských historických činů. Také se jednalo o roli církví a náboženských společností pro dialog a mírové soužití ve střední Evropě.

 

V textu memoranda je uvedeno, že cílem dialogu byla prezentace společného kulturního a historického dědictví pro veřejnost, jakož i výsledků vzájemné spolupráce, a to "na základě vzájemného poznání a porozumění, a se zapojením občanské společnosti". Účastníci se shodli, že sudetoněmecká menšina v Německu a německá menšina v České republice mají speciální překlenovací roli, která se odráží v mnohotvárných podobách.

 

V duchu memoranda se o "formách spolupráce" mluví jako o "činnostech k prohloubení vzájemných kulturních a historicko-politických znalostí jako základu pro vzájemné pochopení". Bohatství nápadů, které přinesli členové pracovní skupiny je třeba, co nejdříve použít a realizovat.

 

Mezi účastníky dialogu v bavorském ministerstvu vědy a kultury, který znamenal cenný vývoj oproti předchozím bavorsko-česko-sudetoněmeckým vztahům, byli mimo Spaenleho, Horáčka a Posselta oficiální zplnomocněnec Svobodného státu Bavorska pro kulturní dohody, Werner Karg - tajemnik bavorské organizace politické výchovy, se spolupracovnicí Katharinou Willimski, spolkový kulturní referent sudetoněmeckého landsmanšaftu Wolf Dieter Hamperl, Blanka Mouralová z Collegia Bohemica z Ústí nad Labem, mezinárodně známý novinář a vědec Jaroslav Šonka, který žije v České republice, vedoucí romské pastorace v severních Čechách se sudetoněmeckými kořeny - Eva Habelová, člen představenstva SL Raimund Paleczek ze Sudetoněmeckého institutu a Sudetoněmeckého muzea, Anna Knechtel ze Spolku Adalberta Stiftera, Daniel Meller z Kulturního asociace Němců v Praze a židovské komunity v České republice, Dorothea Greiner regionální biskupka z protestantské církve Horní Franky, Monika Žárská z Českobratrské církve evangelické, Stephanie Waldburg, výkonná vedoucí pracovní skupiny, Irene Nováková a Petra Laurinová z Kulturní asociace Němců v České republice, a John Kijas z Pan-Evropské unie Německa.

 

Během večerního posezení ve Falcké vinárně informoval Bernd Posselt, že Falc byla až do jejího oddělení v roce 1945 spojenci, čtvrtou částí Bavorska. Na návrh předsedy vlády Vilhelma Högnera (SPD) a Hanse Eharda (CSU) přišli sudetští Němci na své nynější místo. Pozdě večer se připojila majitelka tradiční vinárny, předsedkyně sdružení Falce v Bavorsku, ministryně Ursula Maennle, která je rovněž ve vedení Hanns-Seidelovy nadace a aktivně usiluje o německo-české porozumění.

 

Fotografie: Jaroslav Šonka

Sudetendeutsche Zeitung, 26.2.2016, str. 1, bez autora a značky

Pro České národní listy volně přeložil P. Rejf