"Děti Karla IV."

 

Bavorsko-česká rektorská konference se konala poprvé v Mnichově

 

Slovy „Všechno jsou děti císaře Karla IV.“ vyvrcholila řeč mluvčího sudetoněmeckého etnika, Bernda Posselta, před nově zřízenou konferencí bavorských a českých univerzitních rektorů a přednostů o historii a budoucnosti vztahů mezi oběma zeměmi.

Proto se zmiňoval o založení první středoevropské univerzity, Univerzity Karlovy v Praze, krále z domu Lucemburského, kterého loni připoměla společná zemská výstava Bavorska a Čech. O rok dříve vznikla myšlenka na vytvoření přeshraniční konference rektorů na schůzce mezi českým vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem, jeho náměstkem ministra pro vědu, Arnoštem Marksem, bavorským ministrem školství, vědy a kultury, Ludwigem Spaenlem a mluvčím sudetoněmeckého etnika, Berndem Posseltem. Zasedali v Bayerischer Hofu v Mnichově, pod vedením prezidentky University of Augsburg, Sabine Doering-Manteuffelové, která se hlásí k svým sudetoněmeckým kořenům a požádala Posselta, aby první takové setkání v Mnichově otevřel.

Posselt připomněl živou intelektuální výměnu mezi Čechy v exilu a sudetskými Němci v Bavorsku na jedné straně a českým hnutím za svobodu, proti komunismu, na straně druhé. Navzdory potlačování v českých zemích za komunismu a železné oponě, s její život ohrožující a drsnou podstatou, se podařilo vybudovat přeshraniční kontaktní síť. Zvláštní důležitost měla podzemní brněnská univerzita, podporovaná protikomunistickým odporem, ve které Posselt sám konal nelegální přednášky o tématech zakázaných mocí státu. Teď je čas zesílit intelektuální diskurs v srdci Evropy, za podmínek svobody.

V následných diskusích přednostové několika českých univerzit uvedli svou dobrou spolupráci s institucemi, jako jsou Sudetoněmecký hudební institut, Sudetoněmecká akademie věd a umění, Společnost Adalberta Stiftera a samotný landsmanšaft.

Mezi čestnými hosty byla nová generální konzulka v Mnichově, Kristina Larischová.

Sudetendeutsche Zeitung, 13.10.2017. str. 1

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf