Den vlasti v Klosterneuburgu 17 září 2017, pozdrav Anneliese Kitzmüller,

poslankyně Národní rady za FPÖ, mluvčí vyhnaných

 

 

"Vážení hosté! Vysocepostavené duchovenstvo! Milí krajané!

Nejprve vám předávám pěkný pozdrav od spolkového předsedy strany Svobodných (FPÖ) Heinze Christiana Stracheho, který mě vždy podporuje v záležitostech vyhnanců.

Nyní je to více než 70 let od okamžiku, kdy miliony Starorakušanů s německým mateřským jazykem musely navždy opustit svůj milovaný domov. Ačkoli uplynulo více než 70 let, minulost ještě nebyla zcela překonána.

Mnohé rány se ještě nezhojily a různé politické skupiny stále odolávají uznání vlastní nespravedlnosti a přijetí nápravy. Nápravy, a to nejen ve finančním vyjádření, ale také jednoduchých a obyčejných ústupků, jak tomu bylo od maďarského premiéra Viktora Orbana, což je často připomínáno médii. Orban ve svém vystoupení před zástupci maďarských Němců a také německými politiky označil vyhnání maďarských Němců za zločin.

V Maďarsku existuje pro maďarské Němce restituční zákon, který umožnil přinejmenším částečnou finanční náhradu.

Motto letošního setkání je "Budoucnost potřebuje původ (Zukunft braucht Herkunft)". Dobré heslo! Proč? Toto je motto jednotlivých organizací vyhnanců. Nemusíme se stydět za náš původ! A já jsem záměrně řekla náš původ, protože můj otec a mí prarodiče patří mezi bezpočet německých vyhnanců, byli z Bukoviny z Černovic vyhnáni. Ale abychom měli budoucnost, musíme znát svůj původ!

A co dělá Rakouská republika pro své věrné a přičinlivé občany? Kromě slovní podpory se nic nestane! A tady nedělám výjimku u žádné z našich současných vládních stran!

Vědomí, že vyhnaní němečtí Starorakušané hráli klíčovou roli při rekonstrukci naší republiky, by se mělo odrážet nejen ve slavnostních projevech! Chybí konkrétní činy rakouské spolkové vlády.

V učebnicích všech rakouských vzdělávacích institucí o tom také není nic. Historie vyhnání německého etnika musí konečně najít vhodné místo v učebních osnovách všech škol.

A nemůže to být tak, že všechny možné jiné významné dny jsou součástí osnov, ale vyhnání Starorakušanů, začínající roku 1944, stále nemá místo v oficiální prezentaci historie Rakouské republiky. Také to nemůže zůstat tak, že stále není celonárodní pamětní den, který by připomínal vyhnání, předával úctu k památce stále ubývající generace zkušeností.

Vy všichni jste pro Rakouskou republiku nesmírně mnoho vykonali. Mnoho vyhnanců založilo firmu nebo otevřelo obchod a poskytlo jiným vyhnancům, ale i ostatním Rakušanům, mzdy a chléb.

Chtěla bych na vás všechny apelovat! Promluvte se svými dětmi a vnoučaty o svém životě! Podporujte mladé lidi, aby se zabývali kulturním dědictvím c. a k. monarchie. Po roční práci Norberta Kapellera mohl být vysílán pozoruhodný dokument o vyhnání německého etnika v ORF III.

Vy, dámy a pánové, z generace zkušeností, máte přístup k bohatému pokladu paměti! Využijte jej a podělte se o něj s námi všemi!

To, co vám mohu slíbit,  je má vehementní podpora žalob vyhnanců z vlasti v Národní radě a při všech možných příležitostech! Nakonec přeji všem nám pěkný průběh letošní pamětní akce a děkuji odpovědným pracovníkům za skvělou organizaci letošního výročí. "

Potlesk poděkoval mluvčí!

Sudetenpost, 5.10. 2017, str. 11

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf