Deklarace československé vlády

– Němci vězní příbuzné těch, kdož bojují za hranicemi pro obnovu československé nezávislosti

 

19. října 1942

 

Jménem vlády československé činím toto prohlášení: Vzali jsme na vědomí rozhodnutí zbabělých nacistických vetřelců uvěznit příbuzné zahraničních pracovníků pro obnovení Československé republiky.

Týká se nás, kteří politický odboj vedeme, týká se všech Čechoslováků po celém světě, kteří s námi bojují a kteří s námi zvítězí. Týká se ovšem, a to především, také vás, naši drazí doma, a my dnes na vás myslíme s láskou a vděčností, na vaše nejzbabělejší žalářníky s hněvem a odhodláním. Vaše svědomí je čisté, naši drazí, a naše také. Jen zbabělý Němec, který se bojí o svou vlastní kůži, může očekávat, že se národ pod jejich hrozbami boje vzdá. Naši příbuzní jsou také všichni ti umučení a zavraždění. Jsou to děti celého národa a jejich smrt zavazuje k neúprosnému boji. Zradili bychom především tyto svoje mrtvé děti, kdybychom ustoupili ničemným hrozbám zvířecího Franka. Lépe zemřít než zmizet v propadlišti hitlerovské zvířeckosti a stát se otroky otroků. Heydrichovo nábřeží v Praze je neslučitelné s celou historií našeho slavného národa, stejně jako Hrad, dokud je znečišťován Němci, není hradem králů a československých presidentů.

Velmi se mýlí hnusný Frank, domnívá-li se, že vás nebo nás zastraší. My s pomocí boží v práci pokračovat budeme a také vy budete pokračovat v boji. To se vám i nám rozumí samo sebou. Frank ve své hnusné řeči řekl jednu velkou pravdu: bez Čech a Moravy nemůže být nacistického Německa. Proto chtějí Němci celý český národ vyhubit. Ale samostatné Československo obnoveno bude, Německá říše tak, jak ji chce Hitler, bude zničena, a všichni viníci potrestáni. Dohodli jsme se se všemi spojenci o potrestání válečných zločinců. Ne pomsta, ale soudní projednání každého zločinu a potrestání všech zločinců bez výjimky. To vám i vašim mučitelům dnes opakuji jménem vlády československé a všech vlád spojeneckých. Soudit budeme přísně, velmi přísně.

Tato poslední do nebe volající zpustlost německých vetřelců ukazuje nám jasně, že to v Německu neklape. Přicházíme právě do poslední fáze této války. Němci vědí, že vyhrát nemohou, a mstí se na nevinných ženách a dětech. Frank se pokouší rozdvojit národ, štve rolníky a dělníky proti inteligenci. U nás inteligence znamená dělníky, sedláky, profesory, kněze, úředníky a učitele a my jsme národ inteligentní, který se rozdvojit nedá. To dnes připomínám jménem vlády československé.

A ještě něco: Nejstarší česká universita a s ní všechny vysoké školy zůstávají i nadále zavřeny. Tak dodržují nacisté slovo. Nevadí, však my si je otevřeme sami. Hodina osvobození se blíží, běda, třikrát běda těm, z kterých tolik pohoršení vzchází.

Za předešlé války můj otec řekl toto: „Kdyby mi vzali všecko, kdyby mi vzali ženu, kdybych v tomto boji ztratil život, nic nemůže změnit cestu, na kterou jsem se vydal. Musíme dělat revoluci, jako musíme dýchat.“ Totéž říkáme my a slavnostně slibujeme, že neustaneme, pokud poslední Němec nebude vymrskán ze slovanské Prahy. K tomu nám pomůže Bůh a vy, svati doma.

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 195-196

reprint vydání z roku 1948