Daniel Herman, prasečák v Letech a  tzv. sudetoněmecký landsmanšaft. Je pan Herman odpovědný za své činy?Nezapomeňme, že D. Herman byl:

 

- funkcionářem KDU, nemohl bájit či říkat polopravdy nebo dokonce nepravdy, či i lži, pokud by s jeho projevy a postupy nesouhlasilo vedení KDU, především pan P. Bělobrádek

 

- předsedou Sdružení Ackerman-Gemeinde

 

- ministrem vlády ČR. Hrát roli tzv. sudetoněmeckého předskokana mohl jen s vědomím a souhlasem nejen KDU, ale především s požehnáním bohabojného křesťana, B. Sobotky, předsedy vlády ČR.


Všechno, co natropil pan D. Herman, nebyla zřejmě jeho nějaká osobní odchylka, ale součást celkové proněmecké a sudetomilné politiky vlády ČR, součást politiky ČSSD a KDU. Za jeho nechvalné činy nese, jak jsme přesvědčeni, odpovědnost nejen on sám, ale také premiér B. Sobotka a místopředseda vlády ČR, P. Bělobrádek..


Voliči těmto stranám vyprášili kožich. V ČSSD konečně dochází již k částečnému poznání, že odpovědnost za volební výsledky nese především pan premiér B. Sobotka, a proto by se měl vzdát poslaneckého mandátu.


Reflexe porážky v KDU ještě nenastala. Je otázkou, zda vůbec současné vedení KDU bude voláno k odpovědnosti, či bude "vládnout" stejným způsobem dále. Zůstane jeho součástí tak „osvědčený“ pan Danilem Herman? Pokud tomu tak bude, je KDU na cestě do záhuby. Ani tzv. Demokratický blok, jež je pravicovým seskupením, jí od očekávané pravděpodobné katastrofy nemůže pomoci. Až bude KDU mimoparlamentní stranou, budou mít její představitelé více času na návštěvu Bavor a Německa, ovšem již za své. Pokud ovšem se v Česko-německém fondu budoucnosti, či u nějaké německé nadace neobjeví štědrá ruka, která by sbratřování KDU s CSU a landsmanšaftem štědře podporovala.

 

Pan P. Bělobrádek získá též časový prostor na studium tzv. Sudet geografických a politických. Vzhledem k jeho kořenům, sám se vydává za sudetského Čecha nebo Čecha narozeného v „Sudetech“, a dosavadním aktivitám, můžeme předvídat  i jeho studijní závěry. Nebo lze od něj časem očekávat něco rozumnějšího? Pokusme se věřit v tom lepší.

K. Malý