Čtyři týdny bojů na Slovensku

27. září 1944

Čtyři týdny se už drží naši stateční Slováci. A nejen drží, nýbrž vracejí německé rány stejně tvrdými ranami slovenskými a na některých úsecích jsou v útoku. Mluvil jsem v poslední době o bojích na Slovensku s britskými politiky, s vysokými americkými důstojníky a se sovětskými diplomaty a chtěl bych dnes říci domů, že se váš zápas sleduje na spojeneckých místech se zájmem a s obdivem. Jednou se ještě ukáže, jak nesmírně jste prospěli naší společné republice, proti které bratislavská quislinčata tak úporně mezi vámi i v zahraničí bojovala. Není pro svět lepšího důkazu o vaší věrnosti Československu než váš hrdinný odpor proti německým loupežníkům. A je pro nás všechny největším zadostiučiněním ve dnech výročí Mnichova, kdy byla naše země zdeptána a roztrhána a kdy měla být vydána jako definitivní sousto Němcům a Maďarům, je pro nás největším zadostiučiněním, že vstává znovuzrozena vlastním bojem, posvěcena krví slovenských vlastenců.

 

Čtu a někdy poslouchám ty slátaniny bratislavského rozhlasu. Jednou říkají, že jde celé Slovensko za nimi, ale současně prosí, aby se k nim vrátili pobloudilí vojáci a důstojníci. Jednou říkají, že povstání dělají jen židé, kapitalisté a Češi a jindy nadávají na bolševické bandy. My víme, že boj proti Němcům, Maďarům a bratislavským mocipánům vede všechen slovenský lid. A když tam jsou v jedné řadě komunisti i kapitalisti - nevím ovšem, kdo by na Slovensku mohl být nazván kapitalistou - a když tam jsou evangelíci a katolíci v jedné řadě s tou zbývající hrstkou židů, je to dobré a dokazuje to proti všem bratislavským klevetám, že Slovensko je sjednoceno a že bojuje za svou Československou republiku.

A je dobré, velmi dobré, že mezi slovenskými bojovníky jsou chlapci z českých zemí. Co se nás jednoho proti druhému naštvali! Jednooký vrah Frank dostal od Tisa Pribinův řád, na Slovensku museli psát proti Čechům a v Čechách se šířily pomluvy o slovenské zradě. A vidíte: na Slovensku zazněl první výstřel a již přicházejí chlapci od Moravy a hájí v slovenských řadách naši společnou trikoloru. Jejich počty porostou a brzy vystoupí z podzemí i na vlastní půdě. Nic nepomohou ani henleinovské Wehrkampftagy, na kterých parádují zbytky SA-vrahů.

Ve chvíli, kdy naše česká a slovenská srdce bijí v unisonu pod dojmy slovenských událostí, rozvíjí se na ostatních frontách poslední jednání gigantického zápasu o svobodu lidstva. Na západě se chystá rozhodný úder, který ochutná Německo už na vlastní půdě, na východě likvidují ruští bohatýři německé konkursníky v Estonsku a Lotyšsku a brzy se začne konečný výprodej německé slávy a válečného umění v samotném Německu. Přijdou správci konkursní podstaty, správci přísní a spravedliví, kteří předloží seznam všech vražd a lupů. A na cestě se asi zastaví v Maďarsku, které nás dosud nezklamalo a pomáhá vytrvale Němcům. Pak teprve začne být dobře u nás a jinde, pak teprve začneme od základů budovat obnovenou a posílenou republiku, zbaveni německých a maďarských parasitů. Mám dojem, že by můj otec řekl: Tož dělají to ti Slováci dobře! Dobrou noc!

Jan Masaryk: VOLÁ LONDÝN , str. 287-288

reprint vydání z roku 1948