Co je v komunistické straně důležité?

 

Po volebním neúspěchu (také) KSČM dochází k jeho analýzám. Podle mého názoru má dva důležité důvody.

Jeden spočívá v příklonu značné části (voleb se účastnící) veřejnosti k protestním hlasům. Jedna průpovídka (myslím, že asijská) říká: „Chceš-li hladovějícího učinit šťastným jeden den, daruj mu rybu. Chceš-li jej učinit šťastným celý život, nauč jej chytat ryby.“ Většinová společnost si vyžaduje okamžitá a jednoduchá řešení současné nepříznivé společenské situace. Nezabývá se důkladným pochopením společenského vývoje a toho, co je z hlediska dlouhodobého vývoje potřeba dělat. Proto dává přednost jednoduchým a hlasitým protestním hlasům. Vzdělávání, výchova, většiny společnosti je dlouhodobá a komplikovaná záležitost. A v současnosti ještě dochází k úplnému opaku.

Druhý důvod spočívá v tom, že KSČM zaujala po listopadové kontrarevoluci většinově obranářský, oportunistický postoj. Zvykla si na pohodlí - býti okrajovou součástí současného vlastizrádného, reakčního, establishmentu. (Nemusí pršet, stačí když kape – jak se lidově říká.) Mezi volebními subjekty se silnými protestními hlasy se proto ztratila. Takzvaní kmenoví volitelé (členové a příznivci) početně ubývají – stárnou a umírají.

 

Příkladem, aktivizujícím činitelem, pro členy a společnost není ani většina funkcionářů, (ani čelních funkcionářů a představitelů) KSČM. Dlouhodobě byli a jsou kritizováni za své působení ve společnosti.

Dr. Miloslav Ransdorf, CSc. („reformní komunista“ – Lidovky.cz)  – nechvalný svým hlasováním pro vstup ČR do EU, pro rozšiřování NATO na východ, výroky že „má USA docela rád“ (současnou říši zla), svým vymáháním provize (ještě k tomu na televizní obrazovce) za zprostředkování prodeje lokomotiv do Vietnamu, nesmyslným pomáháním získat miliony ve Švýcarsku jakémusi bohatci, na druhou stranu občasnou neochotou finančně KSČM (jako europoslanec) podpořit … 

Podobně se staví Ing. Jiří Dolejš (reformní komunista – Wikipedie). Také svým hlasováním pro vstup ČR do EU, pro rozšiřování NATO na východ, někdejšími kritickými výroky na adresu maršála I. S. Koněva za pomoc maďarským soudruhům při potlačení kontrarevoluce (dnes jsou běžně označovány jako „barevné revoluce“), někdejšími výhradami ke Klubu českého pohraničí, pochybnou rolí v kauze krádeže peněz z pokladny OV KSČM Prahy 5 (údajně s pomocí jeho klíčů), bagatelitací sudeťáckého (pangermánského) nebezpečí pro naši republiku …

Ing. Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM, se „vyznamenala“ např. výrokem "Projekt Evropské unie je de facto projektem socialistickým." Tímto postojem k EU, tomuto organizačnímu nástroji západních superboháčů pro vytvoření NWO (Nového světového řádu) a vyhubení většiny lidstva obelhává lidi a posluhuje našim nepřátelům.

Předseda KSČM JUDr. Vojtěch Filip nad oportunistickou pasivitou panuje jako „Duch nad vodami“ a k nějaké znatelné aktivizaci se nemá. Mne osobně zklamal, když hájil představitele KSČM v Česko-německém diskusním fóru (ČNDF). Přitom je ČNDF sudeťáky vychvalovaným „dítkem“ Česko-německé deklarace, je poradním orgánem Česko-německého fondu budoucnosti, který štědře financuje mnoho podvratných (i když rafinovaných) akcí proti našemu národu. Zástupce KSČM v tomto orgánu již 10 let „dřepí“ a za tu dobu jsem našel jen 1 jeho článek o ČNDF (s velmi plytkou kritikou). Vytváří tak zástěrku „demokratičnosti“ této instituce. Na můj kritický dopis odpověděl pan Filip jeho obhajobou.

Jestliže má KSČM většinově v úmyslu bezkonfliktně oportunisticky směřovat ke svému zániku a demokraticky se o tom rozhodne, nechť tak činí. Pak je ale potřeba, aby se přejmenovala, a nelhala lidem, že je komunistická a levicová. V současné době, kdy v celém světě probíhá válka (u nás zatím naštěstí jen informační) superkapitalistů Západu (Rottschildů, Rockefellerů, Morganů, Varburgů … ) proti většině lidstva, je lhaní zločinem.

 

Ing. Pavel Rejf, CSc.