Churchillův projev o Mnichovu - Naši vojáci 

Celní unie s Německem - De Gaullova výprava do Dakaru - Smlouva mezi Německem, Itálií a Japonskem

 

2. října 1940

Mluvím k vám 48 hodin po řeči Winstona Churchilla o nás a o Mnichově. Děkuji mu jménem všech slušných Čechoslováků - a těch je ohromná většina - za churchillovské odsouzení Mnichova a pomnichovska. Ministerský předseda pravil: „Naděje, jež tato dohoda vzbudila v srdcích civilisovaného lidstva, byly zklamány. V šesti měsících byly porušeny slavnostní sliby surových mužů, kteří řídí osudy Německa, a dohoda rozbita s krutostí, která odhalila celému světu pravou podstatu jejich bezohledných ambicí. Ochrana, kterou vám Hitler vnutil, byla klamem a cestou ke včlenění vaší kdysi vzkvétající země do tak zvané Větší německé říše.“

Co znamená toto prohlášení? Podle mého soukromého mínění znamená, že mnichovská dohoda byla se strany německé sprostým podvodem - to my ovšem víme všichni - a že podpisy nejen Hitlerův nebo Mussoliniho, nýbrž ani Chamberlainův dnes neexistují. Mnichovská dohoda ztratila jakoukoliv mezinárodní oprávněnost, kterou kdysi snad by byla bývala mohla mít. Winstonu Churchillovi dík a zdar.

Byl jsem u našich vojáků. Měli jsme se rádi a měli jsme se dobře. Počasí přívětivé a hostí hodně. Velící generál východní oblasti Velké Britannie mluvil a chválil spontánně naše chlapce a jejich vzorné chování. A já jsem jim také něco řekl. Řekl jsem, že vy doma ty naše vojáky máte zrovna tak rádi jako já a že na ně spoléháte. Pak byla výborná defilírka - stál jsem, já civilista, v řadě velikých vojenských pánů a tak jsem si řekl, že representuji vás, z Malé Strany, z Pohořelce, Vinohrad, Olomóca, Prešpurka a Košic. Chlapci mašírovali krásně - staří šedivci a děcka, kráčeli v houfu, disciplinovaném a pevném - kráčeli směrem ku Praze. Buďme jim hodně vděčni! Odpoledne jsme si zazpívali po česku, moravsku, slovensku, aj 3 deci vína jsme na vaše zdraví vypili. Co nejdříve se pojedu podívat na letce a to vás jistě zase potěší, až vám o tom budu vyprávět.

Zájem o naše letectvo a vojsko je v Anglii veliký. Včera vysílala hlavní britská stanice anglicky 45minutovou relaci o našich vojácích.

Snad by vás zajímalo, jak se váš středeční důvěrník Masaryk dívá na dvě velké politické události těchto dnů. První - výprava generála de Gaulla do Dakaru - byla hrubou chybou a jsem pevně přesvědčen, že si spojenci z ní vezmou ponaučení, t. j. dvakrát měř a jednou řež. Druhá - totiž smlouva německo-italsko-japonská. Japonsko zatím z ní nemá nic kromě přítomnosti japonského zástupce na ceremonii podpisovací. A Itálie z ní bude mít zrovna tolik, kolik dovolí Německo. Přímý následek smlouvy je pokud možno ještě zvýšené protiosové stanovisko Spojených států. Smysl smlouvy - podle mého skromného názoru - je, stůj co stůj pokusit se zabránit vstupu Ameriky a Ruska do války. Amerika je si toho plně vědoma stejně jako Rusko. Jisto je, že á la longue smlouva tato je namířena proti Rusku a že zesílí již existující přátelské styky mezi Ruskem a Čínou na straně jedné a Amerikou a Čínou na straně druhé. Ostatně vše, co tato smlouva obsahuje, už dávno existovalo a ideová spolupráce německo-italsko-japonská není vůbec novinkou. Proto musíme jít dál, jako kdyby smlouvy nebylo.

Slíbil jsem vám nedávno, že budu povídat o Americe - dnes není času - někdy příště. Hlavy vzhůru a věřit! Libuše měla a má pravdu - Národ český neskoná! Dobrou noc!

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 64-65

reprint vydání z roku 1948