Chtějí Němci Evropě i světu říci, že žádné další reparace platit nebudou?

 

Německá vyjádření, jimiž upírá dalším státům nároky na reparace, neobsahují potřebná fakta. Jsou je německým zbožným přáním

 

Bylo by jistě pro všechny dobré, kdyby SRN zveřejnila celkovou finanční sumu, na kterou Polsko, či jiné státy, mělo nárok za válečné škody způsobené Německem.

 

Jistě by bylo prospěšné i uvést, kolik miliard Polsku již Německo splatilo na reparacích. Kolika miliard náhrad se Polsko zřeklo, kdy a proč a v koho prospěch.

 

Německo zatím ve všech případech, kdy některý stát si dodá odvahy a požádá Německo o reparace, odpovídá, že vše bylo již vyřešeno a zásadně zpochybní jakékoliv reparační požadavky států, které kdysi okupovalo, vykrádalo a ničilo.

 

Německá tvrzení o vypořádání reparací jsou nedůvěryhodná. Německu to nevadí. To hlavní však vždy řekne, a to, že reparace, které mělo zaplatit tomu nebo onomu státu jsou již vypořádané. A punktum.

 

Domníváme se, že toto počínání Německa je odsouzeníhodné. Němečtí mocipáni by si měli uvědomit, jak Polsko poničili, než odtáhli a kolik milionů Poláků zavraždili.

 

Celému světu by mělo být zřejmé, jaké reparační povinnosti Německo vůči tomu či onomu státu ještě má. Oběti německé agrese by se mohly dozvědět, kolik miliard mu Německo ještě dluží a kdy mu je zaplatí. Pokud by státy, které byly oběti Němců, nebyly na seznamu, měly by o své právo na reparace usilovat jak diplomatickou, tak i soudní cestou. Mezi tyto státy patří i Česká republika. 

 

Máme naději domoci se svého práva?  Pokud se přičiníme, Bůh nám pomůže. Merkelová a její ministři mohou zmoudřet, nespravedlnost jim nedá spát, tlak civilizovaného světa, kde platí mezinárodní právo, je učiní vnímavějšími, vstřícnějšími a práva oprávněných uspokojí. .Pokud k tomu nedojde, musí být spravedlnosti pomoženo.

K. Malý