Český pluk č. 28. a český pluk 36. přešly v r. 1915 k Rusům

3. dubna.
Deserce. Pražský český pluk čís. 28. přešel, aniž by vystřelil sám, s hudbou a zpěvem k Rusům. Tam pak tvořil dobrovolnické družiny proti černožlutému Rakousku. Za to byl pluk v zázemí rozpuštěn a vojáci rozděleni do různých formací.

9. – 15. května
U Carency vydatně zasáhla do boje Československá Iegie a dobyla si vavřínů. Četní legionáři byli vyznamenáni.

23. – 28. května
České legie. V noci 26. - 27. května měl český pluk 36. držeti díl sev. fronty - u Sieniavy, ale pustil dobrovolně Rusy a dal se s 31 důstojníky a 1543 mužů zajmouti, aby pak v Rusku zakládal legie.

Kronika světové války. Vožický