Československo a Kanada

– Návštěvou u letců -

Hitlerův nový ministr spravedlnosti – Churchillův návrat ze Středního východu a Ruska

 

26. srpna 1942

Dohodl jsem se s kanadskou vládou, že tam budeme mít vyslanectví - dosud jsme měli konsulát. Náš a můj dobrý přítel, ministerský předseda McKenzie King, při této příležitosti pronesl v parlamentě důležitou řeč o vás. Vyjádřil obdiv celé Kanady nad vaším hrdinným odporem proti hunským loupežníkům a vrahům a o Lidických řekl, že nenáleží jen vám a nám, ale i Kanadě. Jeho procítěná slova nás těší. Kanada je velká země, bohatá země, mladá země a toto opětovné slavnostní ujištění o přátelství, lásce a obdivu vás může těšit. Současně s prohlášením Edenovým mocné dominium kanadské vám ústy svého předsedy vlády vzdává hold, který si zasluhujete. Poděkoval jsem vaším jménem kanadské vládě.

Právě jsem se vrátil od jedné z československých perutí. Naši letci sokolíci pasou po ponorkách nad mraky a pod mraky, a když ji zmerčí, střelhbitě fičí dolů a trestají německé potápěcí walhallisty. Naši měli v poslední době výsledky výborné a velké kaluže oleje na slané vodě svědčily o jejich výkonnosti. Když jsem tuhle večer s hochy seděl - vzpomínali a doufali jsme spolu - napadlo mi, že Shakespeare přece měl pravdu, když v zimní pohádce mluvil o českém moři. Břeh anglický je vpravdě naším břehem. Chrání-li jej naši chlapci proti Hitlerovým robotům, brání neméně československé luhy a háje. Zle by bylo s námi, kdyby teutonští vyvrhelové přistali na břehu tohoto ostrova. Nepřistanou. Mezi hochy je jeden z Lidic - tátu a bratra mu tam zavraždili. Zatim je mstí zde, jednou poletí domů a účet plně vyrovná. Je smutný, ale klidný a odhodlaný. Měli byste z něho radost.

Nechutný Schickelgruber jmenoval vám nového ministra spravedlnosti - jmenuje se Thierack. Už ani ten varšavský krvavý Frank nebyl Adolfovi dost bezprávný. Tento nový ministr siegfriedské justice má nařízeno neřídit se zákony. Ministr spravedlnosti, jehož povinností je hřešit proti zákonům. Nízký a sprostý případ contradictionis in adjecto. U nás se zákony respektovaly a respektovat budou; proto jsme měli a máme i zde ministra spravedlnosti. Dnešní říšský ministr spravedlnosti je na spojenecké i naší černé listině.

Chci dnes poděkovat pražskému, berlínskému a římskému rozhlasu. V poslední době mi nějak víc nadávali. Vážím si toho neklamného důkazu, že jim moje činnost jde na nervy. Budu se snažit, abych je ani v budoucnosti nezklamal. Víte, že je situace vážná a že je třeba plného vypětí všech sil, abychom v dohledné době mohli zase doma na svém začít hospodařit.

Winston Churchill se vrátil z historické pouti na Blízký Východ a do Ruska. Se Stalinem si rozuměli a rozešli se jako dobří a věrní přátelé. Dohodli se o všeličems, s Rooseveltem byli ve stálém telefonním styku. Jsme rádi, že se nám Wínston ve zdraví vrátil. Rusko, Amerika, Velká Britannie, Čína a nejnověji Brazílie - vám asi řekli, že to nic neznamená - to všechno jsou naši spojenci. Podívejte se na mapu, jak je blízko z Jižní Ameriky do afrického Dakaru. Vítáme Brazílii. Vivant sequentes!

Dobrou noc!

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 186-187

reprint vydání z roku 1948