Česko-německé dny v Trutnově

29.- 30. 9. 2017

UFFO - Společenské centrum Trutnov
Pořádá Staré Trutnovsko

 

Česko-německé dny v Trutnově pořádá Společnost česko-německého porozumění Trutnov - Krkonoše, z. s. u příležitosti 25. založení spolku a 10. výročí partnerství mezi městy Lohnfelden a Trutnov. Akce je pod záštitou starosty Trutnova Ivana Adamce.
Společnost česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše, z. s., která spojuje německou menšinu a přátele německé kultury na území Trutnova a Krkonoš, pořádá ve dnech 29. – 30.9.2017, u příležitosti 25. výročí od založení spolku a 10. výročí partnerství mezi městy Lohfelden a Trutnov, Česko-Německé dny v Trutnově.
Cílem projektu je zapojení obou národností do společného projektu, nastartování vzájemného setkávání pro širší veřejnost a rozšíření informací z obou států na úrovni společenské, kulturní, sportovní i vzdělávací. Projekt je zacílen na všechny věkové kategorie.
Na organizaci akce se podílí město Lohfelden, město Würzburg a krajanský spolek z Würzburgu, Riesengebirgler Heimatkreis, e. V., který sdružuje vyhnané a vysídlené Němce a jejich potomky. Akce se koná pod záštitou starosty města Trutnova, pana Mgr. Ivana Adamce.

 

Na Česko-německých dnech v Trutnově budou připraveny aktivity pro děti v podobě divadélka pro nejmenší a výtvarné dílničky v Mateřském centru KAROlínka a workshop pro mládež - po stopách německé historie v Trutnově v podobě GPS questingu. V kulturní části je připraveno promítání dvou německých filmů s českými titulky v kině Vesmír, promítání dobových fotografií v místním muzeu a v prostorách základní umělecké školy výstava děl dětí ze všech tří partnerských měst, která jsou vytvořena na stejné téma. Ve Společenském centru UFFO bude probíhat propagace partnerských měst, tedy Trutnova, Lohfeldenu a Würzburgu, a lokálních výrobců, firem a segmentů orientujících se na německou kulturu. Budou zde k dispozici prezentační a prodejní stánky a koncert kapely Krakonoška. Ve sportovní části je připravena ukázka juda a v gastronomické části prodej Trutnovského piva Krakonoš, německé wursty z Lohfeldenu a vegetariánský stánek. Na akci Vás srdečně zvou předsedkyně společnosti, paní Lenka Buková Vízková a jednatelka společnosti, paní Štěpánka Šichová.
Deutsch-Tschechischen Begegnungszentrum in Trutnov –BGZ

https://www.bgztrutnov.cz/