Česká republika není vlastí tzv. sudetských Němců


“Sudety“ nikdy neexistovaly a neexistují ani dnes. Vytvořit se sudety, česko-německou federaci, jak již dříve zakotvovala Wiesbadenská dohoda, jíž uzavřeli s fašizující skupinou generála L. Prchala, nechceme. Odmítáme jakékoliv spojování s Bavorskem. Nechceme být ani německou kolonií, ani dominiem. Nechceme se stát, kromě hrstky hermanovců a špidlosobotkovců, ani 17. zemí SRN. Netoužíme v „jádru“ Evropské unie být spolu se Slovenskem tím černým vzadu.

 

Vlastí sudetů je Německo. Tam se ročně zavírá, prodává či jinak vyřazuje z provozu řada kostelů či jiných sakrálních staveb. Do své vlasti německé by měli sudeti více investovat, aby k tomu nedocházelo. A nás konečně nechat na pokoji. Své dědictví si uchováme bez jejich pomoci.


Dosavadní vláda ČR, která je na odchodu, zvláště pak ministři za ČSSD a KDU, však republiku zavázali. Jak? Vstoupila do procesu "uchování dědictví" se sudetomany. Co všechno jejich vláda natropila?


Na  téma uchování dědictví „vznikl v posledních letech v součinnosti Úřadu vlády ČR, Rady vlády pro národnostní menšiny a příslušné pracovní skupiny vlády ČR, s rozhodující účastí německé menšiny, manuál pro obce. Zástupci obcí v něm najdou praktické materiály pro zachování a obnovu hřbitovů ve svém regionu, jakož i příklady již provedených údržbářských opatření. Brožura byla zveřejněna v českém a německém jazyce Ministerstvem pro místní rozvoj.“ Zřejmě proto pan Sobotka, tehdejší premiér, poslal do Česko-německého fondu budoucnosti naráz asi 270 milionů korun.

 

Jak je to s hroby u nás, jejichž vlastníci neplatí za hrobové místo?  Prostě propadnou a hřbitovní správa hrob pak poskytne jiným zájemcům.  To zásadně platí. Zrovna tak platí, že každý uživatel hrobového místa se musí o něj starat. Pokud tak nečiní, bývá upozorněn a poté, když místo neuvede do řádného stavu, jej také ztrácí. To jsou zřejmě pravidla, která platí napříč Evropou, pravděpodobně také v Německu. Výmluvy na komunistický režim po téměř 28 letech po listopadu 1989  by již dávno neměly platit. Každý „sudetský Němec“ měl možnost se ke svým hrobům přihlásit, platit poplatky a uvést hroby do řádného stavu, samozřejmě na své náklady. Pokud tak neučinil, a bylo jich zřejmě více, máme za tento jejich nezájem platit všichni?  Máme na společné náklady celé hřbitovy i jednotlivé hroby dávat do pořádku? A to za situace, kdy pietní místa, kde leží sovětští vojáci, v nejednom případě nejsou řádně udržována nebo dokonce proti nim jsou konány vandalské útoky? A zeptejme se ještě jinak. Kolik hrobů obětí nacismu ze zimních a jarních pochodů smrti z roku 1945 v Bavorsku, Sasku a jiných německých zemích je řádně udržováno a hlavně, zda všude, kde zemřeli nebo byli zavražděni nebozí vězni, mají své hroby či nikoliv. Máme přes to přehled, či nikoliv? Bojím se konstatování, že o tom téměř nic nevíme, Tak nějak to bude.

 

Za to vše je málo jen vyhnat současné ministry a ministryně z dosluhující vlády. Ještě nevíme, co všechno natropili. Postupně se to budeme dozvídat. Kde se u nich vzala ta odvaha a arogance k takovýmto krokům?  Zřejmě předpokládali pánové z ČSSD a KDU, že jejich počínání nebude mít žádné důsledky. Zatím skutečně nemělo. Ale  o volební fiasko svých politických stran se vrchovatě zasloužili.. To jim však, jak je vidět, nevadilo, aby se dále zavazovali s tzv. sudetskými Němci v řadě projektů. Je velká škoda, že neexistuje právní odpovědnost čs. politiků za činy, kterých se dopustili zejména v době své účasti ve vládě. Dočkáme se toho vůbec někdy?

A to nejlepší na konec. V součinnostní spolupráci výše uvedených subjektů má hrát významnou roli německá menšina u nás. Nás je přes 10 milionů a Němců v ČR přes 19 tisíc. Mají všechna práva menšiny. Čechům v Německu menšinová práva jsou upírána. V mezinárodním právu platí i princip reciprocity. Jinak řečeno: německá menšina by měla mít v republice tolik práv, co česká menšina v Německu. Skutečnost je však úplně jiná. Německá menšina by neměla však být stavěna do dominantní  pozice ani v tomto případě. Neměli bychom z ní opět dělat menšinu privilegovanou. To by pak Němci u nás opět nemohli unést..

 

J. Kovář.