Celý německý národ odpovídá za Hitlera

– Německé lži o Benešově cestě do Ameriky – Bezradnost italské propagandy - Angličtí horníci

5. května 1943

Niekdajší Maďarón a dnešný Karmasinov pucflek Tiso znesvätil deň pamiatky na Milana Štefánika. Dovolil si vyhlásiť, že Slovensko bojuje proti Rusku boj za Slovanstvo. Asi před mesiacom hovoril vo Viedni Hans Friedl, vodca kultúrnej sekcie Deutsche Partei. Tento nemecký nácista zo Slovenska vyhlásil, že Slováci nie sú Slovani, ale Teutóni. Neveríme ani Tisovi ani tomu skopčiakovi. Ba i ja, ktorý som Tisovi nikdy neveril, divím sa, ako hlboko tento katolický kňaz klesoL Bol to Tiso, ktorý už v roku 1938 za našimi chrbtami vyjednával s henleinovcami a najmä s Frankom o rozdelenie republiky. Za takéto Slovanstvo s pánom Tisom porátame. Odo dneška pri spomínání na Milana Štefánika už Tiso hovoríť nebude.

Prvního máje jsem byl s durhamskými horníky - dostali jste jejich vzkaz - fárají ve všední den i ve svátek, jsou dojemní a krásně rozhodnuti pomstít Lidice. Společně s horníky jsme vyslechli Stalinův manifest k prvnímu květnu. Bezpodmínečná kapitulace Osy, pravil slavný sovětský maršál, je společným definitivním programem spojenců. Roosevelt, Churchill, Stalin mají tutéž formuli.

U vás lákají jalovými sliby chlapce do dolů. Nic jim nevěřte a děti na hornictví nedávejte. Počkejte, až budeme dolovat pro Československo, ne pro skopčáky a uhlobarony. Čím méně uhlí u nás, tím účinnější práce anglických havířů. Odporný Frank strávil prvního května se svými spoluvrahy u Lipperta, kde denně jedí a pijí a chystají další zvěrstva. Přijde den - a to dost brzo - kdy navždy přejde těm vyvrhelům chuť.

Státní podsekretář amerických věcí zahraničních Berle pronesl v Bostonu velmi důležitou řeč. Za Hitlera je odpovědný celý německý národ, pravil Berle. Připomínám alibistům, kteří se začínají rojit, stanovisko Rooseveltova důvěrníka. V Rusku mají Stalina, v Americe Roosevelta, zde Churchilia a my Beneše. Němci se zmohli na intuitivního vulgárního Hitlera, který celou německou vědu a energii jednotil pod egidou krvavé svastiky. Pokud se ho a jeho zrůdné společnosti Německo nezbaví, nemá místa mezi civilisovanými národy. Je a zůstane na lavici obžalovaných - a soudit se bude po zásluze přísně.

 

Agentura Deutsches Nachrichtenbureau vám hlásí, že cesta presidenta Beneše do Ameriky souvisí se sporem polsko-ruským a dokonce ve své rozkladné pomatenosti říká, že je to rána dýkou někomu do zad. Konstatuji, že cesta presidenta Beneše do Spojených států byla dojednána v prosinci, kdy vyslanec Hurban přijel do Londýna s oficiálním pozváním od presidenta Roosevelta, tedy před pěti měsíci. Cesta do Ruska byla vyjednána před rokem. Umouněné lháře z Deutsches Nachrichtenbureau ujišťuji, že cestu odkládat nebudeme, poněvadž by mezitím mohli Rusové a spojenci už být v Berlíně plně zaměstnáni konečnou desinfekcí Hitlerova chléva.

A ještě něco: Asi před dvěma měsíci hlásila vám tatáž nenadaná Pythie Deutsches Nachrichtenbureau, že Beneš měl jet do Ameriky a do Ruska, že ho tam nechtějí a nepustí, že politicky dohrál a nemá co mluvit. Dnes náhle přikládají jeho cestě vysoký politický význam, třebas s jejich strany zcela vylhaný. Staré německé přísloví praví: „Wer einmal luegt, dem glaubt man nicht, wenn er auch die Wahrheit spricht." Jenže ovšem Goebbelsovi alchymisté nemluví pravdu nikdy.

V Tunisu druhý americký armádní sbor dobyl důležitého vítězství. Společné s Brity a Francouzi blíží se neodvolatelně k Bizertě. Těšíme se z amerických úspěchů a očekáváme další v nejbližších dnech. Brzo bude jeden z kontinentů vyčištěn od jedovatého hmyzu Osy a pak se půjde dál, hned a bez zastávky, důkladně a jednotně.

A teď něco skoro k zasmání. Předevčírem Gaida - ne ten náš, ten černokošilatý - zoufale vybízel Němce, aby se pomstili za spojenecké bombardování Itálie. Žádal, aby bombardovali Spojené státy americké. Není prý to tak daleko. Němci mají jiné starosti. V Africe Italové už zkusili, jak ohleduplnými spojenci skopčáci umějí být, a zkusí to brzy i doma. Mussolini, ten král cyniků, vsadil na falešnou kartu. Očekával rychlé vítězství Německa a chtěl pak hrát vynikající roli při dělení teritoriální kořisti. Německo válku prohrálo. Spojenci ji ovšem dosud nevyhráli, ale vyhrají s absolutní jistotou. Tak Gaidově nejapné žádosti se nevyhovuje a Itálie nechť se chystá na hrozný útok, leda že by vyhodili Mussoliniho, bezpodmínečně kapitulovali a jednou provždy zapomněli na fatamorganu Impera Romana a také na Mare Nostro. Pamatujete se, co se o tom Mussolini nahulákal. Dnes Mare Nostro je pryč, impérium v tahu a černé košile jsou už jen předzvěstí národního smutku svedených italských chudáků.

V Anglii kvetou stromy. U vás už taky? Věřím, že za rok půjdeme spolu roztockou alejí. Proto do práce. Vy do ještě ostřejší oposice - nic jim nedat, rozbít, co se dá, chystat seznamy vinníků, věřit, Československo milovat, skopčáky nenávidět, opovrhovat jimi - vždyť vy to trefíte. Hlavy vzhůru — dobrou noc!

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 239-241

reprint vydání z roku 1948