Bude bratislavská či pražská kavárna přepisovat národní  dějiny?

 

Zatím se o to ta slovenská snaží. Ale již narazila, nikoliv na koaliční vládu, ale na Slovenskou národní stranu.  Ta prohlášením svého místopředsedy se postavila proti tomuto úsilí. Všechny cesty jsou přesto zatím otevřené. Nebudeme spekulovat.

 

Konstatujme však fakt, že Slovensko má svou národní stranu, která hájí slovenské národní a státní zájmy. Máme v ČR podobnou stranu? Zatím nikoliv. Strany, které k českému národu mají blízko, v současnosti vyvíjejí mimořádnou aktivitu. Mluví o naší státnosti, o jejím ohrožení i národních interesech. Všechna tato jejich slova, byť hezká, přitažlivá a pravdivá, však jsou zřejmě převážně plodem volební kampaně. Ta prolomila jejich politickou korektnost, jíž obecně trpěly. A jak to bude po volbách do Poslanecké sněmovny PČR? Asi se vše vrátí do zajetých kolejí. Pražská kavárna však i po volbách bude pokračovat ve svých nečeských nebo dokonce protičeských aktivitách

 

Takže můžeme se právem domnívat, že skutečná  národní strana nám chybí. Dostane někdo konečně odvahu a založí takovou stranu nebo vymete politickou korektnost z již existující politické strany a učiní z ní silného a trvalého obránce národních zájmů? Velmi bychom si toho přáli. Nechceme moc. Jenom rozvoj a posílení českého národa a jeho státnosti. Na rozdíl od těch, kteří ČR již již vidí jako 17. zemi Německé spolkové republiky. Nechceme být ani zemí SRN, ani jejím protektorátem či ekonomickou kolonií.

 

Mezinárodní právo českému národu zaručuje právo na svobodné rozhodování o jeho osudu. My jsme se již téměř před 100 lety prohlásili pro obnovení státu, jeho svrchovanost a rovnost, pro jeho republikánskou formu, založenou na humanitní demokracii v pojetí T. G. Masaryka a E. Beneše.  Dědictví desítek předcházejících generací, jejich krvavého a  tři sta let trvajícího boje, zachováme. Cizího nic nechceme, své musíme bránit! Nenecháme si vzít ani přepisovat naše dějiny!  Spolupracujme na tomto historickém díle bez ohledu na politické zaměření!  Společně to dokážeme!

J. Kovář