Brno má na lepší pomník odbojů, než ten současný

 

Město Brno v současnosti dokazuje, že odkaz odbojů pojímá pouze formalisticky a těžko věřit, že upřímně a vlastenecky. Frapantním dokladem tohoto přístupu je tragikomický pomníček, hlásící se hned ke třem odbojům, umístěný u krajského soudu.

 

Pomníček ve tvaru multipyramidky má tři nápisy: první věnovaný "obětem I.světové války", druhý připomínající "oběti nacistického násilí" a třetí poukazující na "oběti komunistické totality".

 

Odhlédněme od skutečnosti, že město za záhadných okolností nechalo zpustnout a poté odstranit vynikající pomník tří odbojů na prostoře u městských lázní na Kopečné pod Petrovem. Odhlédněme od skutečnosti, že tento zlikvidovaný pomník byl výsledkem práce vynikajících architektů a spisovatele Ludvíka Kundery. Odhlédněme do faktu, že nápisy na pomníku naprosto dokonale vystihovaly podstatu I. a II. světové války, i podstatu odporu českého národa proti nim a proti panské zvůli, ničící národ. To vše zůstane temnou skvrnou činnosti někdejšího magistrátu.

 

Ale nynější situace stávajícího pomníčku, pomníčku svým charakterem a zejména dedikací obětem válek a dvou režimů, vyvolává dojem jakéhosi nechtěného dítěte přiděleného nerudnému poručníku.

 

Co si máme my pozůstalí po legionářích a odbojářích myslet o nápisu "Obětem I. světové války"?? Máme si myslet, že oběti legionářů i válečníků Dohody na jedné straně i těch, co bojovali na straně centrálních mocností, jsou rovnocenné?? Máme přistupovat na katolický princip, že "všechny oběti I. války jsou oběti nelidského konfliktu před Pánem Bohem", tedy lidově řečeno, že platí úsloví "padouch nebo hrdina všechno jedna rodina"?? To tedy ne! Zatímco vojáci Dohody a legionáři bojovali za své země proti útočníkům austrohungarogermánského komplexu, tak tito agresoři se na válku těšili, a táhli do ní i se svými psíky, kterým nasadili prušácké piklhaubny na hlavičky, jak to dosvědčují i filmové záznamy z Německa! Rakušané první dva roky nadšeně řvali "Nieder mit den Serben!" Teprve po prvních dvou letech války se počalo ochlazovat germánské a uherské nadšení pro válku, která měla definitivně zlikvidovat Slovany a Romány. My Češi se máme zabývat našimi oběťmi a ponechat rakouské a německé válečníky jejich domácím pozůstalým. Tudíž nápis měl znit "Našim legionářům a obětem austrogermánské I. světové války". Toto se ovšem nehodí žádnému našemu magistrátu ani politikům bratříčkujícím se s vůdčím státem EU, není-liž pravda? Proto tento nepravdivý a zavádějící citát na pomníčku.

 

Stejně tak se to má i s druhým nápisem. Československé oběti okupace III. říše nebyly pouze oběťmi nacistů, členů NSDAP! Byly především oběťmi říšsko německé okupační správy, oběťmi wehrmachtu, oběťmi tzv. sudetských Němců. Češi nebojovali jen s NSDAP, Češi bojovali i s wehrmachtem, s luftwaffe, s Kriegsmarine, s okupačními orgány, kde nebyli jen nacisté, ale i tzv. říšští Němci. Správně by nápis měl krátce znít i takto: "Obětem III.velkoněmecké Říše a tzv. sudetských Němců". A takový nápis by opět ze stejných důvodů neladil magistrátu, provozujícího odporné vítačství sudetů do Brna. Třetí nápis komentovat nebudu, protože doposud nikdo ani nedefinoval ani necharakterizoval pojem "naší totality", se kterým se dnes hází sem tam.

 

Takto celý pomníček vyvolává nechtěné negativní reakce pozůstalých jak po obětech I. války, tak i pozůstalých po obětech II. války. Co si myslí pozůstalí po obětech excesů bývalého režimu, to musí mapovat jiní.

Zkrátka a dobře, takový pomníček by bylo nejlépe odstranit a nahradit jiným, důstojnějším - a zejména citlivě opatřit vhodnou dedikací, která nevyvolává žádné negativní dojmy pozůstalých.

 

Dr.Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

autor je pozůstalý po legionáři

a příbuzný obětí Osvětimi a sekyrárny Pankráce