Brno bude slavit

Na dolní části přiloženého programu "Meeting Brno" se dozvídáme, jakých oslav se má Brno účastnit. V naších dějinách je mnoho významných výročí, které by se měly oslavovat, avšak na ně zapomínáme. Nemohu se zbavit pocitu, který mám při uvedení "česko-německého jara" - vzpomínka na jaro roku 1939, černě zapsaného do naši historie mne stále pronásleduje. A je-li pravdou, že po podepsání česko-německé deklarace, kterou teď oslavujeme, H.Kohl prohodil, že "Sudetoněmecká otázka není uzavřena", tak bych k této deklaraci měla jisté výhrady. Nemohu potvrdit, že výrok H. Kohla je pravdivý (kéž by nebyl), avšak chování brněnské "vládní" koalice - ANO, Žít Brno, Zelení, TOP09, jasně dokazuje, že sudetoněmeckou otázku za uzavřenou nepovažuje.

Důkazem je přiložený program "Meeting Brno". Po celkem nezdařeném „Roku Smíření 2015“ a ještě méně zdařilém „Týdnu Smíření 2016“ koalice se nadšeně chopila příležitosti vyjádřít svou vstřícnost vůči sudetským Němcům a připomenout "nelidské týrání nevinných brněnských Němců, které v roce 1945 suroví Češi vyhnali z jejích domovů", za což bychom se měli prosit o odpuštění. Bohužel - pokusy o přepisování naší historie se staly "bestsellerem" i u některých našich českých historiků. Program "Meeting Brno" bude obohacen ještě jednou maličkostí. Na místě, kde stál za války bombami zničený Německý dům, bude postavena jeho maketa, před kterou budou moci "krajané" i místní prolit pár slz a položit květy.

Nevím, zda se tyto akce, které nám naše vedení (naštěstí ne všichni) předkládají, se budou líbit všem obyvatelům Brna a zda-li nevyvolají nečekané negativní ozvěny. Je dost závažných věcí o kterých by nás naší konšelé měli zavčas informovat a respektovat stanoviska obyvatelstva. Tak například doposud nebyla odstraněna  z bývalé věznice na Cejlu hanebná pamětní deska, na které se do seznamu těch, kteří byli za Protektorátu věznění a mučení "nedopatřením" dostaly i jména jejích gestapackých věznitelů. Tento "omyl" doposud nebyl ani vysvětlen, ani dostatečně "oceněn" (eventuálně potrestán).

Pání konšelé, pamatujte na moudré římské přísloví "vox populi - vox dei"

Ing.arch. N. Žečeva, Brno