Bojovníci s populismem

 

   Kabinet Andreje Babiše navrhnul ve svém vládním programovém prohlášení, aby studenti a senioři mohli jezdit zadarmo vlakem.

   Bývalý předseda strany TOP 09 Miroslav Kalousek vzápětí obvinil Babiše z populismu. Taková reakce není zrovna příliš chytrá. Jako kdyby zde nebyl dostatek střeliva proti Babišovi na základě jeho reálných kauz. Kalousek rozehrává útok směrem, který může Babišovi jedině prospět.

   Bývalý předseda TOP 09 především ukazuje, že neví, co znamenají slova, jichž užívá. Termín „populismus“ má svůj pevný obsah už více než sto let a jeho základem je stavění lidu proti zkorumpovaným elitám. V zájmu tohoto kontrastu populismus zásadně nerozlišuje mezi jednotlivými kategoriemi obyvatelstva, zcela běžně míchá témata pravicová s levicovými a v řadě svých projevů podporuje xenofobii.

   Záměr umožnit studentům a důchodcům používat zadarmo jisté segmenty železniční dopravy nemá nic společného ani s jediným definičním znakem populismu.

   Miroslav Kalousek dává populismu obsah zcela originální. Budí dojem, jako kdyby populistou byl každý, kdo chce pomoci sociálně slabým. Pokud bychom přijali tuto logiku, pak populistou je například ten, kdo by chtěl pomáhat rodinám s dětmi, kdo by se zasazoval o výstavbu sociálních bytů, kdo by usiloval o zvýšení ostudně nízkých starobních důchodů, kdo by prosazoval kvalitní zdravotní péči i pro ty, kdo si ji nemohou zaplatit, kdo by chtěl snížit DPH u věcí základní spotřeby, jejichž nákup zatěžuje především nízkopříjmové domácnosti.  

   Miroslavu Kalouskovi nelze upřít důslednost. V dobách, kdy byl ministrem financí v pravicových vládách, se skutečně choval tak, jako kdyby mu populismu spadal vjedno s jakýmkoliv projevem sociálního cítění. Vysloužil si za to masové protesty odborů a pád své strany těsně k pěti procentům. 

   Je samozřejmě otázka, nakolik je návrh Babišovy vlády výsledkem  vřelého sociálního cítění a nakolik jen chladným kalkulem. Ani v jednom případě však není projevem populismu a Miroslav Kalousek by si po tolika dekádách strávených v politice mohl zjistit aspoň přibližný význam slov, která používá. 

 

Prof. J. Keller

Přišlo e-poštou