Bláboly pana premiéra Seehofera o usmíření se sudety Čechy nepřesvědčí

 

Správně napsal pan J.Skalský v Českých národních listech o panu premiéru Bavorska Seeehoferovi, že bájí. My odbojáři máme ještě jinou charakteristiku - nám se jeví promluvy pana premiéra jako dokonalý blábol. Proč?  Protože celý projev pana premiéra týkající se tzv. usmíření s Českem za pomoci pánů Posselta, Hermana a Bělobrádka (nesmíme zapomínat ani na kolaborantský projev předchozího premíéra Česka pana Nečase), je podle nás pustá dezinformace o skutečném poměru drtivé většiny Čechů k alias sudetským Němcům.

Nikdo ze soudných a myslících Čechů, natož z pamětníků sudetských zvěrstev proti Čechům nejen za protektorátu, ale již nejméně od roku 1937, nemůže souhlasit s tvrzením o usmíření Česka s Bavorskem ve věci alias sudetů.

Za Čechy nemluvil se sudety na sjezdech nikdo!

 

Páni Bělobrádek, Herman, a dokonce ani páni Nečas a Sobotka s jejich bláboly o tzv. "česko-bavorské identitě", nebo o "spojenectví" s alias sudety prostě nikdy nedostali  ani od sněmovny, ani referendem od českého národa jakýkoli mandát k veřejnému a právoplatnému usmiřování ve věcech odsunu a trestání alias sudetů podle platných poválečných zákonů - podle nařízení Postupimi, Paříže a podle dekretů.

 

Všechny tyto akce se dějí bez souhlasu a potvrzení zákonných instancí České republiky, a nakonec toto doznali i páni Bělobrádek a Herman, když tvrdili na zdrcující kritiku jejich lísání se k sudetům, že na sjezdy jeli jako "ke krajanům", tudíž de facto jako soukromníci, nikoli jako oficiálové republiky. Podle nás  odbojářů a legionářů pouze de facto zneužili svých postů k  nepodloženým manifestacím  smiřovaček se sudety.

 

Nehledě k tomu, že alias sudeti se nikdy nevzdali svých stanov, protože Herr Posselt u  německých soudů, pokud je známo, se svou změnou stanov o vzdání se nároků sudetů na majetky a náhrady, propadl s veškerou pompou, jak mu to i škodolibě nandal svaz Witikobund, jeden z  kutých naciúdů landsmanů. Zprávy o tom přinesly u nás právě České národní listy, jak si každý může dohledat v jejich archivu.

 

Naproti tomu zpráva ČTK na Novinkách.cz ("V čele bavorské CSU bude opět Seehofer, v proslovu vyzdvihl usmíření s Českem".) obsahuje vysoce kontroverzní a podle odbojářů nepravdivé údaje o odsunu Němců a o obětech Čechoslováků za II.války. Tak například zpráva uvádí, že při odsunu zahynulo "15-30 tisíc Němců" přičemž se například  nezmiňuje o falešném odhadu německé strany o odsunu z Brna do Pohořelic, kde vůbec nezahynulo oněch proklamovaných 20 tisíc brněnských Němců, jak to odhalil archivář dr.Kordiovský a jiní, ale jen cca 900, a to nikoli při odsunu, ale na následky tyfu.

 

Dále zpráva zcela pomíjí oficiální údaj ČSR od obětech II.války, a to 360 tisíc obětí, ale hovoří jen o "320-350 tisících" obětí. Takže neoprávněně snižuje počty československých obětí, a zvyšuje fiktivně oběti německé, když řada československých obětí vůbec nebyla dopočítána. Dále se vůbec nehovoří o skutečném vyhnání Čechů z pohraničí v počtu cca 250 tisíc,a o vyhnání Čechů z vnitrozemí v počtu cca 100 tisíc. Tyto údaje pro ČTK neexistují? Tak jakápak objektivita.

 

Zkrátka a dobře - podle nás odbojářů pan Seehofer nejen bájí,ale i blábolí - stejně jako blábolili pan Posselt, Bělobrádek, Herman,Nečas i Sobotka,a podle nás všichni se svými bláboly - pokud nejde rovnou i o účelové lži - patří všichni na smetiště politických dějin. Takové je naše stanovisko.

 

Dr.Jiří Jaroš Nickelli,

předseda Historicko dokumentační komise

ČSBS Boskovice