Beneš  Eduard či Edvard?

 

Jeden z oponentů pomluvil prezidenta Beneše kvůli  změně jména. Místo  Eduard začal se podepisovat Edvard.   Prý  to udělal v Londýně, za války, a aby se  Angličanům lokajsky  zavděčil.

 

Skutečnost je ovšem jiná, než jakou představují pavlačové drby a  klepy. Předně, anglosaský původ jména je zřejmý, ať  již je tam samohláska u nebo  souhláska v.  A za druhé,  Benešovi  nešlo o to, někomu se zalíbit.  Ke změně došlo  v době, kdy  studoval v Paříži, na Sorbonně. V den svých 21. narozenin se tu  seznámil se slečnou Annou Vlčkovou,
navázali spolu trvalý citový vztah, a o rok později,  v květnu  1906, se zasnoubili.

 

Mladý muž  ozřejmil  nevěstě   svůj  životní cíl, pracovat veřejně  pro vlast a národ, pro jeho svobodu a samostatnost.  Nevěsta  souhlasila  a byla odhodlána ženicha podporovat. A aby i  jména jich obou  vyjadřovala jejich shodu, dali jim podobu ráznější, průbojnější, než měla doposud.  Můžete si to sami ověřit,    vyslovíte-li    to nahlas. Poklidně znějí jména Eduard a Anna.  Ve srovnání s tím   jména  Edvard a Hana ohlašují    nástup, sílu,  start energie.  Však tu energii budou manželé Benešovi   skutečně  potřebovat po celý  další společný
život.  

Prof. PhDr. Stanislava. Kučerová, CSc.