Belgie skládá zbraně - Hitlerovy úspěchy výsledkem nepřipravenosti spojenců

 – Nutnost jednoty

 

22. května 1940

 

Situace je ještě vážnější než před týdnem. Krok belgického krále je posuzován více než kriticky a historie vyřkne nad ním rozsudek. Spojenci bojují dále se stejnou intensitou a odhodlaností. Anglie se chystá tiše a sebevědomě na obranu proti německému útoku. Vedení je v pevné ruce Winstona Churchilla, který požívá naprosté důvěry celého národa. Nová vláda s energií, která je úměrná událostem, zapřáhla do obranného aparátu všechny síly, jsoucí k disposici. Uvědomujeme si zcela jasně, co je v sázce. Budoucnost evropské civilisace a svoboda nás všech. Proto ona jednotnost, odhodlanost a bezpodmínečná disciplina ve svobodné zemi anglické. Byl bych lehkomyslný, kdybych se snažil malovat situaci růžově. To ovšem neznamená, že by bylo slušné a správné oddávat se jakékoliv skleslosti nebo panikářství.

 

Vojensky měl Hitler velké úspěchy, zaviněné lokální nepřipraveností spojenců. Právo a spravedlnost však je na straně naší nesporně a jasně - a ani chvíli nepochybuji o tom, že Pravda zvítězí. Vždyť spojenci nechtějí nic než právo na volný, civilisovaný, nerobotský život. Jim nejde o hranice nebo o ekonomické zisky. Německá propaganda troubí do světa, že západní demokracie šly do války proto, aby zničily a rozdupaly Německo. Víte dobře, že tomu tak není! Bylo a je to právě Německo, které své požadavky stupňuje s každým dočasným úspěchem. Když jsme s těžkým srdcem odstupovali Němci obsazená území, byli jsme se všech stran ujištěni, že už od nás nikdy Němci nebudou nic chtít a že naše okleštěná otčina bude žít v míru a pokoji. Co následovalo? Vpád do Prahy a pak Polsko, Holandsko, Belgie a dnes přístavy na druhé straně kanálu La Manche. Také obviňovat spojence z imperialismu je vědomá nepravda a typická německá propaganda.

 

A prosím, teď velmi vážné slovo: Je třeba víc než kdy jindy naprosté jednoty a odvážné koncentrovanosti. Vědomí, že vy doma nedáte se zmásti a že vaše česká srdce bijí věrně a stále, znamená víc, mnohem víc, než si můžete představit. Tělesně jste v poddanství, vaše duše však, za které jste odpovědni ne Frankovi, nýbrž Bohu, jsou volné a musí tak zůstat.

 

Když je chvílemi kolem nás tma a když vichr zlostí a otrokářství hluboce rozčeřil hladinu slavné Evropy, tu právě je třeba onoho vnitřního klidu a oné jistoty, která plyne z dobrého svědomí a nezlomné víry.

To je vaší i naší svatou povinností. A věřte, že Prozřetelnost nás ochrání a s námi zůstane, i když se zdánlivě připozdívá.

A teď jako jeden muž - hlavy vzhůru a jde se!

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 53-54

reprint vydání z roku 1948