Balady o době na hlavu

 

Marek Řezanka

 

V sousedním Polsku se nám houfují vojáčci US & NATO, tlaky na zbavení se nepohodlného US prezidenta Donalda Trumpa rostou, a zbrojařská lobby si samozřejmě taky nedá pokoj. A tak píšu toto:

 

Tíseň na člověka padá

 

Boty zas dupou, opět blízko hranic                 

prý se to děje v zájmu bezpečí                       

Tak ze zloděje rázem bez řečí                       

je soudce s lupou - počestným je nanic

                                                                    

Proč rodit syny, když se blíží jatka?               

„Neznámý vojín", stojí na deskách                 

„Padl zde v boji" - lobby zatleská

V srdci má stíny vojákova matka

 

Bubny již duní nebývale nahlas

Kal plave v tůni: Pche, prý padli za vlast

Za žoky padli, pole seli kříži

 

Bubny je slyšet, zanikne v nich věta

že každá říše sebe samu smetá

V lodičce s pádly převozník se blíží

 

 

Pročpak

 

Pročpak jsou děti na světě?                           

Aby jim hlavy vymyli                                      

aby snáz mohly naletět                                  

což je fakt velmi nemilý                                  

 

Aby nic vlastně neznaly                                 

žily, byť vlastně nežijí                                    

a pravdy ryly do skály                                    

které jim řeknou z médií                                

 

Aby z nich byli roboti                                     

kteří se vzorně zařadí                                   

jak se jim řekne, hodnotí                                

příď najdou klidně na zádi                              

 

Aby z nich rostli dospělí                                 

kteří si hrát však nesvedou                            

sami se zavřou do cely                                  

nezralí, syti pavědou                                     

 

Aby z nich byli rodiče                                     

kteří se s dětmi nebaví                                  

neumí mluvit o ničem                                    

řeknou jen: Žijte ve zdraví                              

 

Ve vzduchu, v zemi, ve vodě 

všude se jedy vynoří

Zisk mála mnohým ke škodě

přispívá zde i v zámoří

 

Slovo „ciť‘ skoro zmizelo

z lásky je pouze reklama

Vepřové, knedle, kyselo

a jinak velká neznámá

 

Ve škole bují šikana

kde kdo se rodí nechtěný

a čas je krutý - tiká nám

dojet prý máme na geny

 

Pročpak jsou chlapci na světě?

Aby z nich byli vojáci

Život i jméno v ruletě

neznámý vojín poztrácí

 

Pročpak jsou dívky na světě?

Aby se křivdy množily

Prázdnota totiž najde tě

když ti lež vpraví do žíly

 

Básně pochází ze sbírky Balady o době na hlavu, kterou autor vydal vlastním nákladem a z autorovy nové tvorby.

LÍPA, čtvrtletník Výboru národní kultury, č. 1/2017, str. 34