Babiš, odpověď z 29.1.2018 na náš dopis

 

Ing. Andrej Babiš

předseda vlády České republiky

 

 

                                                                                             V Praze dne 29. ledna 2018

Čj.: 2069/2018-POU

 

Vážená paní předsedkyně,

 

děkuji za Váš dopis ze dne 15. ledna 2018 a za Váš zájem o česko-německou problematiku. Ujišťuji Vás, že naše vláda rozhodně nehodlá vést se Sudetoněmeckým krajanským sdružením žádná jednání a považuje právní a majetkové otázky související s druhou světovou válkou a poválečnými událostmi za uzavřené.

 

Opíráme se o Česko-německou deklaraci o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji z roku 1997, ve které jsme se společně shodli, že nebudeme zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.

 

Ohledně změny stanov Spolkového shromáždění Sudetoněmeckého krajanského sdružení z roku 2016 mohu konstatovat, že se jedná o vnitřní záležitost, která je zcela v kompetenci příslušných německých úřadů. Ministerstvo zahraničních věcí mne informovalo, že změny stanov dosud nenabyly platnosti. Termín projednání aktuální žaloby odpůrců u Zemského soudu v Mnichově je dne 13. března 2018.

 

V záležitosti zajištění bezpečnosti pana prezidenta Vám na základě vyjádření Ministerstva vnitra mohu sdělit, že Policie ČR si je plně vědoma možných rizik souvisejících s konáním druhého kola volby prezidenta ČR. Z tohoto důvodu byla na základě rozkazu policejního prezidenta přijata adekvátní bezpečnostní opatření směřující k zajištění klidného průběhu voleb i ochrany bezpečnosti chráněných osob. Právní řád v současnosti Policii ČR poskytuje dostatečný prostor pro zajištění ochrany života a zdraví chráněných osob a v tomto ohledu nespatřuje Police ČR žádné závažné nedostatky.

 

Ujišťuji Vás, že vláda ČR bude prosazovat aktivní a srozumitelnou zahraniční politiku jednoznačně zaměřenou na prosazování českých národních zájmů.

 

S pozdravem

 

Babiš

 

 

Vážená paní

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

předsedkyně Českého mírového fóra