Atrakce na Moravě

Stálá expozice v zámku Kunín/Novojičínsko

Od léta je v zámku Kunín stálá expozice „Kunín: v srdcí Kravařska“, která představuje bohatou historii Kunínska mnoha exponáty, které zčásti pocházejí z Kunínské Heimatstube (pamětního místa) v Leimen-St Ilgen u Heidelbergu. Výstavu otevřela delegace z Leimen pod vedením starosty Hanse Reinwalda, opatrovatele pamětního místa a čestného občana Kunína, Heinricha Friedricha, které doplnili Kunínská starostka Dagmar Novosadová a historik a kastelán Jaroslav Zezulčík.
Barokní zámek Kunín je známý v České republice a každoročně přitahuje kolem 25.000 návštěvníků. Nyní má další atrakcí díky mnoha etnografickým exponátům z Leimenské Heimatstube. Ve třech světlých místnostech v horním patře muzea jsou skleněné skříně a vitríny vybavené domácími a tradičními předměty, oděvy, prádlem, církevními předměty, dokumenty, smlouvami a průkazy totožnosti. Pozornost návštěvníků je zaměřena také na kunínské kroje nebo na obraz místního malíře Rudolfa Böhma, který představuje kostel a hrad v Kunínu. Model, který vytvořil Heinrich Friedrich, ukazuje Kunín před rokem 1945. Mezi vzácnými předměty je prapor selské jízdy z roku 1921. Informuje o staré tradici, která je dodnes živá pouze v obci Lukavec u Fulneku. Drahé staré ornáty, nádherná nebesa procesí z Kunínského kostela a historické pamětní předměty z nedalekého hradu Bílovec a speciální exponáty z muzea Nový Jičín přidávají hodnotu celé výstavě.
Kastelán hradu, Jaroslav Zezulčík, který byl pověřen navrhnout výstavu všech objektů z Leimen-St Ilgen, je ohodnotil jako vědecký pracovník, a dal je do citlivého a příslušného rámce, připomínajícího chvályhodným způsobem bývalé německé obyvatele. Tyto nové výstavní místnosti jsou nyní doplněny originálními obrazy. 18 zámeckých místností je opět vybaveno původními obrazy a zámeckými sbírkami tak, že také představují rodiny bývalých hradních pánů. V červnu byla otevřena nejen stálá expozice. Primátor města Leimen, pan Reinwald, správce pamětního místa Heinrich Friedrich, bývalý starosta František Kojetínský a starostka Dagmar Novosadová, pokřtili most přes řeku Titsch názvem „Most přátelství Leimen-Kunín. Bude to do budoucnosti symbol přátelství a spojení mezi oběma městy. Informační tabuli, která odkazuje na historii Leimen, darovali Anni a Heirich Friedrichovi. Konečně je stávající oficiální dohoda o přátelství naplňována novou stálou expozicí v zámeckém muzeu, Mostem přátelství mezi Kunínem a Leimen.

V českém Kunínu bude zachováno hmotné a nehmotné kulturní dědictví německých Kuníňanů. Pro historický výzkum se otevřou nové cesty pro české zájemce - a nejen pro potomky Kuníňanů. Obě strany se mohou podívat do minulosti, a to nejen na výstavě, ale také v Kuníně a jeho okolí mohou rozpoznat, jaký byl život vyhnaných krajanů a to, čím byli historicky, kulturně, nábožensky, literárně, umělecky nebo vědecky významní. Každý se nyní seznámí s kulturou vzpomínání a může se s ní vyrovnat. Takže je možné vytvořit přátelskou a smířlivou budoucnost v míru a svobodě mezi vyhnanými Kuníňany a Čechy.

Ulf Broßmann, Sudetendeutsche Zeitung, 24.11.2017, str. 3

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf