At žije válka, spása naše

 

Jsou dvé věci, které občanům států spolehlivě zavřou ústa. Tou první je válka a tou druhou je její současná modifikace islamizace Evropy.

Válka má dva základní úkoly. Zaprvé, pod záminkou boje za demokracii či jiného ideálu zkrotit nespokojené obyvatelstvo doma a té či oné země. Druhou úlohou války je ovládnout cizí materiální zdroje, suroviny a pracovní síly a namastit si na mrtvolách lidí kapsy.

Už jen příslib války zvyšuje zisky velkokapitálu, který za nasazení politických stran zpevňuje moc a autoritu vlády. Celé národy se klepou strachy a hledají ochranu před zrádným nepřítelem. A každý národ má svou vládu, která tuto hrozbu přiživuje.

Dalším přítelem války jsou tzv. NGO financované jak státem, tak přímo či nepřímo velkokapitálem. Představitelé těchto tzv. neziskových organizací jsou nositeli nenávisti k jiným názorům a národům, přestože v současnosti všechny státy coby nositelé evropských, křesťanských idejí jsou kapitalistickými. Takže by to mělo být podle hesla »venkov jedna rodina«.

Nicméně je třeba masu občanů nahnat do kouta. Masy se pak nebudou zabývat nezaměstnaností, globalizací, ožebračováním bývalých a nových kolonií, nedostatečnou zdravotní a sociální péčí. Neboť »Hannibal ante portas«, či novější »Enemy at the Gates«. Vzhledem k tomu, že současná kvalita a kvantita výzbroje zabezpečuje bezproblémové vyhlazení lidstva, postačuje zastrašit »tu bandu dobytka« (používám termín naší inteligence) pouhou hrozbou poslední války. Občané si musí uvědomit, že za války s nimi nikdo nepočítá. Žádné ukrytí v úkrytech, žádná protichemická ochrana obyvatelstva, žádné polní nemocnice. Vezměte si úkoly civilní ochrany. Neexistuje. Nic pro naše občany. Vše bylo zrušeno a rozkradeno. Evakuace obyvatelstva z prostorů potenciálního bojiště se nepřepokládá. Kdo kam uteče, bude jeho věcí.

 

Ohrožení je nutné pěstovat

Vytvořené obavy z ohrožení zvnějška umožňují například naší »socdem« převzít pod přímé velení českou policii, vybudovat nový »Výbor pro neamerickou činnost« v rámci BIS. Za přímé podpory NGO postupně dochází k demontáži občanských práv. Jsou zpracovávány seznamy nepohodlných občanů. Vzpomeňte si na akci »Gitter« při zahájení okupace Německem. Vzpomeňte si na fašistický převrat v Chile, kde tito nepohodlní skončili nejdřív na stadionu a poté v mučírnách. Také CIA spolu s místní policií zpracovávala podobné seznamy. Za chvíli budou občané muset mít při sběru hub úřední povolení. Vynadáte c. a k. úředníkovi a máte průser.

Ohrožení obyvatelstva válkou je nutné pěstovat. Proboha, co by naši váleční štváči dělali, kdyby nebylo mocné Rusko? Koho by si vymysleli, kdo by ho nahradil? Slyšel jsem, že letos místo čertů budou s Mikulášem chodit »ruští vojáci«. Ministr kultury to zařídí.

Pokud totiž pokus o vyvolání války selže, obrátí se zloba nepokojených mas proti vládám. A to je ten problém.

 

Nejlepší je válka?

A tady nastupuje islamizace Evropy. Tak jako první a druhou světovou válku začal německý finanční kapitál za pfímé i nepřímé podpory demokratických států Evropy, tak i v současnosti začíná Německo ohrožovat bezpečnost a existenci Evropy. Poslední roky postupné dobrovolné okupace Německa muslimskými imigranty mě konečně osvítily a pochopil jsem, proč zrovna v Německu mohl vzniknout nacismus, af se mu říká jakkoliv. Ač Prusové byli Slovani, prušáctví je čistě německým fenoménem. Viz »Hejtman z Kopníku«. Vůdce zavelí a všichni drží hubu a všech a všeho se bojí, a nikdo nic neví. A kdo má jiný názor než »Makrela«, je rasista. A němečtí »socdem« jako před každou válkou jsou věrní svému vůdci. »Makrela« pozvala všechny muslimy z celého okolí, aby se Německo povzneslo. Připomínám, že všechny dobré skutky musí být potrestány. Tady platí tuplem. Podívejte se, co zorganizovalo Německo v Jugoslávii. Podařilo se mu Jugoslávii rozbít. Evropské státy dopadnou jako Srbové v Kosovu. Porodnost Kosovců přečíslila domorodé obyvatelstvo a ti okamžitě usoudili, že Srbové můžou jít k čertu. A všichni evropští politici, včetně českých, se podíleli na rozpoutání války proti Srbsku. O Američanech nemluvím. Pro ně je zabíjení jiných národů předpokladem existence.

Proč islamizace Evropy? Praxe ukazuje, že jde o menšinu (nyní), která sice nesluje prací, pílí a pořádkem. Jsou nepochybně výjimky. Stačí se podívat na území, které postupně obsazuje Izrael. Co Izraelci za krátkou dobu dokázali vybudovat na místě, kde byl pouze svinec a písek. Na místech, kde arabští a palestinští kmenoví náčelníci klidně prodávají Izraeli svou půdu. Imigranti mají agresivní náboženství islámu, které jako nacionálni socialismus obhájí a znásobí odhodlání »převychovat« původní obyvatelstvo. Řeči o vzniku matematiky, algebry, lékařství a podobně jsou k ničemu. Stačí si přečíst Židovku z Toleda. Hodní a blbí nemají šanci.

Jaká je úloha německého finančního kapitálu v islamizaci Evropy? Probíhá etapa kapitalismu, kdy jsou postupně vyčerpávány lidské možnosti z hlediska počtu použitelného pro výrobu. Technologie se vyvíjejí, produktivita práce roste a nenažraní pracující si začínají diktovat vyšší platy. Navíc z výroby začíná vypadávat stále větší počet lidí. Co s nimi? Nejlepší je válka. Ta lidské zdroje pěkně vyreguluje, pár desítek, nyní miliard, mrtvých a můžeme začít znovu.

A protože Rusko zatím nechce přijmout »osvědčené evropské demokratické hodnoty«, je třeba vytvořit jiný element strachu, nebo respektive je nejlepší, když vznikne synergický efekt, kdy nacionalismus a rasismus bude použit k umlčení nespokojenců. A k tomu je třeba islamizovat Evropu. Tak jako západní státy, především Francie a Anglie, nedokázaly odhadnout cíle a možnosti německého nacismu, tak zrovna nebudou schopny vyregulovat něco, co se regulovat už ani v současnosti nedá. A proto nás chce EU odzbrojit.

A pak vznikne historický paradox. Nevím jak Polsko, které je plné nenávisti k Rusku, ale asi nám nic jiného nezbude, než se zase s Ruskem spojit. Protože jinak nám kvůli našim »přiblblým« politikům nic jiného nezbude. Podívejte se jen na Sobotkovu vládu. Oni naši kapitalisté totiž od roku 1989 nedokázali ani náznakem vyřešit problémy s nepracujícími cikány. Zato vznikla přehršel NGO, které problém řeší tak, aby jim kšeft vydržel co nejdéle.Jo a ještě tu bude Čína. Ta nám taky píchne, když z toho něco bude mít. Jsou to kapitalisti.

Miroslav Schleier, Haló noviny, 27.11.2017, str. 4

Přišlo e-mailem