Ať žije, pánové, císař František Josef I… ,

 

tak rázně vstoupil voják Josef Švejk před lékařskou komisi. Již tímto svým zvoláním, byl jeho případ pro komisi zcela jasný…!

 

Jak víme, dobrý voják Švejk, to přesto nevzdal  a přes svůj nepříznivý osud vyrazil zachraňovat rozpadající se mocnářství. Bojoval, jak s nepříznivým osudem Rakouska, tak i se všude  přítomnou šikanou, maloměšťáctvím a nekončící byrokracií.  Na své cestě k záchraně mocnářství, se stal pro Rakousko nebezpečným zrádcem, simulantem, špionem…,  přesto tento statečný  voják vytrval a kráčel na rakouská bojiště přes hory a doly. Na této cestě k záchraně mocnářství upadl do rukou ostražitého strážmistra Flanderky,  stal se tak ruským špionem a následně „ zcela dobrovolně převlečený “ do ruské uniformy, unikl jen zázrakem rakouské šibenici… 

 

Stal se nesmrtelným tak, jako nebohý hostinský Palivec, nebo tajný policajt Bretschneider, či nadporučík Lukáš, jehož krédem bylo :   „ buďme Češi,  ale nemusí o tom přece nikdo vědět ! “  Lukáš  pokládal češství za jakousi tajnou organizaci, které je lepší se vyhnout…  

 

Voják Švejk kráčí i dnes českou krajinou a tak, jako před 100 lety, bojuje statečně s  lidskou blbostí, omezeností i s maloměšťáctvím… Přesto jde skromně, nikoho neobtěžuje…. 

 

Tak, jako před 100 lety je i dnes milován, i nenáviděn. Vojáka Josefa Švejka přesto milujeme. Autor „Osudů dobrého vojáka Švejka …“ Jaroslav Hašek se stal jedním z nejznámějších světových spisovatelů.   

 

„Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“, byly přeloženy do 58 jazyků světa. Byly několikrát zfilmovány. Jsou i dnes pravidelnou součástí, předvánoční české televizní nabídky.

 

Právě před 95 lety 3.ledna 1923 zemřel na Lipnici n/S Jaroslav Hašek. Bylo mu necelých 40let.  Žil na Lipnici od léta 1921 a právě zde vzniklo toto světově proslulé dílo. Jaroslav Hašek se narodil v Praze 30.4.1883,  jeho životní příběh je široce znám. Jeho životní osud je spojen s Josefem Ladou. Byli dlouholetí, věrní kamarádi, dokonce spolu i několik let bydleli. Josef Lada ilustroval první sešitová vydání Osudů dobrého vojáka Švejka. Teprve po smrti Jaroslava Haška, ilustroval Josef Lada celé toto čtyřdílné dílo svými nesmrtelnými kresbami tak, jak je známe dnes.  Těch kreseb, které zdobí tento román je přes 1000. Děkujeme Jaroslavu Haškovi i Josefu Ladovi,  za tento jejich nesmrtelný odkaz.  Jejich Švejk stále kráčí českou krajinou…..

 

P.S. Letošní Ježíšek mě nadělil Osudy dobrého vojáka Švejka….Děkuji Ježíšku !   

 

Přemysl Votava