Angela Merkelová označila obyvatele…

Na tyto historické zkušenosti nesmíme zapomenout ...

 

Angela Merkelová označila obyvatele české kotliny za  xenofoby a rasisty.
Přisadili si i bývalý francouzský „američan“ prezident  Hollande a rakouský ministr zahraničí Kurze.

 

Dáma ovšem opominula fakt, že mimo historicky usazených  Čechů v této zemi žijí bez problému Slováci,  Poláci, Albánci, Řekové, Italové, Arabové, Vietnamci, Slováci, Rusové, Ukrajinci, Američané, Angličané, Australané,  Mongolové a další národnosti. Navzdory tolik omílanému odsunu zde žijí i Němci.

 

Dovolím si paní Merkelové připomenout, že to byli její  předkové, ne moji, kdo před pětasedmdesáti roky z Evropy  udělali lidská jatka. Byli to příslušnici jejího národa,  kteří přeměnili šest milionů Židů v prach a popel. Byli to  vojáci německého wehrmachtu,  kdo za sebou nechávali spálenou zem i její obyvatele. Byli  to Němci, kdo mučili ženy a děti.
Rakušáci se dnes tváří, že oni nic, oni muzikanti, a byli  téměř Hitlerovou obětí. Když ho vítali při anšlusu záplavou  květin a jásotem,  toho svého milovaného rodáka z Braunau, to nebyli oni?

 

Rakouská státní příslušnost mnohých velitelů koncentračních  táborů také není pravdou?  Když jsem viděl dokumentární film z pohřbu válečného  zločince Otto Skorzenyho v Madridu a Vídni, kde v roce 1975(!) Rakušané hajlovali, měl jsem vlčí mlhu?
Pokud utekl vězeň z koncentráčního tábora v Mauthausenu,  byli sezváni ctihodní měšťané a sedláci z okolí na hon. Ano,  na hon! Tak se tomu říkalo.
Ozbrojeni kulovnicemi a brokovnicemi dědové a pradědové  dnešních kazatelů dobrých mravů štvali krajinou naše předky.

 

Rakušané byli elitou, Češi, národ určený k lovu a vyhlazení.  Velmi doporučuji návštěvu mauthausenského lágru s vyhlídkou  na Alpy, resp. toho mála, co z něj zbylo. Uvidíte pece, v  nichž pro pobavení rakouských dozorců byli upalováni vězni  zaživa. Křik a nářek nešťastníků nazývali bodří wurstoví tatíci  „andělské zpívaní“. Možná tak zpíval i Karel Hašler, než ho  umučili.

 

Při vchodu do krematoria si všimněte nenápadné železné tyče  nad vchodem a na ní připevněného ocelového lanka. Na lanku  byly věšeny malé děti. S pověstným rakouským pivním humorem se zařízení nazývalo  „Houpačka“. Uděláte-li si malou procházku pod lágr, do kamenolomu,  spatříte další hrůznou kulisu špílců našich veselých sousedů.
Strážní nutili skákat vězně z kolmé čtyřicetimetrové skalní  stěny do vody malého jezírka na dně kamenolomu. Kdo váhal,  toho zastřelili. Kdo skočil, byl „parašutista“. Mrtvý parašutista. Oh, k  popukání! Večer, po skončení práce v lomu, každý vězeň musel vystoupat  186 strmých schodů k lágru s těžkým kamenem neseným v zátylku.  Podalpští synci vymysleli hru „domino“. Prvního, který vyšel až nahoru, pažbou pušky praštili do  obličeje. Ten upadl nazad a dominovým efektem popadalo dalších několik set lidí,  přičemž nesměli dvacetikilový kámen pustit z rukou.

Na to,  kolik tato hra bude stát životů, uzavírali dozorci sázky.
Joj, to byly veselé časy! Apropó… Pokud máte zájem vidět místa, kde ubili, umučili  nebo upálili Rakušané někoho z vaší rodiny, musíte zaplatit! Ano,  v Mauthausenu vás zkasírují jako u kolotoče a ještě vám, vy  xenofobové a rasisti, zahrozí ministr Kurze ukazovákem a  sníženými příděly peněz z EU.

 

Máslo na temeni své hlavy pozapomněla i sladká Francie. Ta  se nerozpakovala do německých koncentračních táborů dodávat  Židy ve velkém.  Když počet nežidovských běženců z jiných zemí, včetně Česka,  dosáhl počtu 60 000 lidí(!), Francie v roce 1941 vyhlásila  uprchlickou krizi a další lidé do země vpuštěni nebyli.
Přitom – každý z válečných migrantů ve Francii musel  prokázat, že má prostředky na živobytí. Pokud neměl, byl  deportován do domovské země, tj. - většinou do Říše.
Tím pádem do koncentráku, na šibenici, nebo rovnou před  popravčí četu.

Někteří čeští vojáci vzpomínají, jak na ně tupí Francouzi a  Francouzky na ulici plivali a nadávali jim, že nebýt Československa, nebyla by jejich země zatažena do války.  A jestli se chcete hodně zasmát, doporučuji ke čtivu válečné  dějiny pařížského hotelu Ritz, kde se tvořila budoucnost  poválečné Evropy. Pochopíte,  odkud a proč se fašistická EU vzala.
Dovolím si paní Merkelové a ostatním kazatelům morálky  připomenout, že žádný z mých předků nikdy nikoho nemučil,  neloupil, ani si nepřivlastnil cizí zem nebo majetek.  Jestliže má paní Merkelová post coitum výčitky svědomí a zve  si domů hosty, je to její věc. Avšak nemůže si pozvat  problematické přátele, a potom je ubytovat a nechat živit u sousedů.
Já nikoho nezval a nikomu nic nesliboval. Jsem pro, abychom  přijímali děti, ženy a staré lidi bez rozdílu víry.  Osočování od těch, kdo mají na hlavě žluklého másla pro  několik dalších generací, mi vadí a je urážlivé.

Paní Merkelová a páni Holland a Kurze by se za svoje výroky  měli omluvit a prosit za odpuštění.

Prof.PhDr. Pavel Linhart, DrSc.

Přišlo e-mailem