Americká vojenská rozvědka se ukázala být realističtější než politici

25.5. 2017, Jevgenij Krutikov, Foto: Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

 

Rusko neprovádí agresivní politiku vůči NATO - naopak, snaží se „dostat z obklíčení“, které mu připravuje NATO. Tento postoj nebyl vyjádřen oficiálním zástupcem ruského ministerstva zahraničí, ale šéfem rozvědky Pentagonu - DIA. Analýza amerického vojenského zpravodajství je v přímém rozporu s tím, co tvrdí američtí politici a politická rozvědka.

 

Rusko se snaží uniknout z obklíčení NATO a vytvořit si ochrannou bariéru. Ředitel zpravodajského odboru ministerstva obrany (DIA) Vincent Stewart to potvrdil na jednání v Senátu USA o světových vojenských hrozbách pro bezpečnost a zájmy Ameriky. Speciálně pro vystoupení generála Stuarta v Senátu připravilo DIA zvláštní zprávu o ohrožení obrany USA, ve kterém je věnována pozornost Rusku. A to včetně podrobností o vyhlídkách války v Donbasu, jak je vidí Vojenské zpravodajství USA.

 

Jeden ze senátorů řekl, že kromě Murmansku a Kaliningradu se Rusko v posledních letech opevňuje na Krymu a v Sýrii (mnozí američtí senátoři trpí těmito historickými a geografickými výpadky vědomí, že je těžko chápou, že ruská přítomnost v oblasti Murmanska byla již před tím, než Kolumbus objevil Ameriku). Ptal se, koho se Rusové snaží obklíčit svou přítomností „v těchto studených i teplých vodách.“

 

„Vzhledem k těmto akcí, jak je popisujete ... se snaží uniknout z obklíčení, které jim podle jejich slov vytváří země NATO v jejich blízkém zahraničí“, - řekl generál Stuart. „Tyto akce jsou určeny ke zpevnění obrany proti jakékoliv akci USA a NATO proti Rusku, - vysvětlil. - Jejich cílem je sebeochrana, vytváří pro sebe „nárazníkové pásmo“. Velitel vojenské zpravodajské služby USA se domnívá, že Rusko bude pokračovat i nadále v tomto duchu. „Chtěli by rozložit (ochrannou) bariéru do Středomoří“, - řekl, analyzuje akce Ruska. „Obávám se, že se mohou umístit v Libyi, aby posílili tuto bariéru,“ - řekl generál. „Ale vše je děláno pro únik z obklíčení NATO“ - řekl. Ve výše zmíněné zprávě „Regionální hrozby“, je pět stran věnováno Rusku. Autoři dospěli k závěru, že vojenskou sílu vidí ruského vedení jako důležitý předpoklad pro „dosažení hlavních strategických cílů.“ „Moskva bude i nadále aktivně prosazovat své cíle v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, s využitím celé škály nástrojů vlivu a donucování, včetně kybernetických operací - říkají.  Posilování jejích ozbrojených sil v souvislosti s reálným nebo hrozícím nebezpečím mají u ruské vlády velkou důležitost. Jsme přesvědčeni, že úroveň vojenské činnosti v roce 2017 bude přibližně stejná jako v minulých letech. " Zpráva říká, že Moskva vidí hrozbu pro sebe ve vojenské infrastruktuře NATO u svých hranic. „Ruské vedení chce přesvědčit svět, že akce Ruska jsou obrannou reakcí na agresi Spojených států, ale v podstatě se naše hodnoty a zájmy nekryjí, jsou často v rozporu. Vždy budeme soutěžit s Ruskem o vliv ve světě,“ - uvádí američtí vojenští výzvědní analytici.

 

Americká vojenská rozvědka je již tradičně mnohem pragmatičtější než CIA, která je příliš zpolitizovanou a vysoce byrokratickou institucí. Armádní zpravodajští důstojníci a analytici mají tendenci pravidelně vydávat zprávy tohoto druhu, které nijak nekomentují a nevyjadřují v nich žádné politické poradenství. A nynější zprávu DIA lze považovat za jakousi objektivní reprezentaci jejich představitelů o povaze trendů bezpečnosti posledního desetiletí. Kromě bezejmenných analytiků DIA nikdo ve Spojených státech neriskuje charakterizovat působení Ruska ve vojenské sféře jako „obranné“ a přímo spojené s hrozbami NATO. Naopak – velitelé NATO a západní politici jednomyslně křičí o „ruské agresi“, které  „je třeba se bránit.“ Samozřejmě, že to děsí DIA („prodloužit bariéru do Středomoří“), ale to celkové strategické posouzení nemění.

 

Další věcí je, že ani generál Stuart, ani autoři zprávy nenavrhují trochu pozastavit a pokusit se „vrátit“ celou řadu akcí NATO, které vedou Rusko k potřebě vytvořit novou obrannou infrastrukturu. Možná, že to není jejich věc, ale pořád to má více co do činění se samotnou mentalitu DIA, který je zvyklá reagovat na změny ve vnějším světě útočným způsobem. Až dvě třetiny zaměstnanců vojenské zpravodajské služby USA jsou civilisté, pracující na základě smlouvy s ministerstvem obrany. Mezi strategickými analytiky převládají lidé z univerzitního prostředí, tradičně vidící svět černobíle. Vojenská část jsou většinou bývalí námořníci (stejně jako sám generál Vincent Stewart, naturalizovaný Jamajčan, celý život sloužící v zpravodajském systému námořní pěchoty), kteří nejsou vůbec ochotni ke kompromisu. Při tom všem se tomuto týmu daří vyhýbat umělé indoktrinaci vojenské analýzy. Ještě se nestalo, aby zpráva DIA obsahovala pasáže o „poslání amerického národa“, „svobody a demokracie“, na úkor reality, jak to otevřeně provádí CIA.

 

Typická v tomto směru je část věnovaná válce v Donbasu, přednesená přímo generálem Stuartem. Předpokládá, že v průběhu let 2017 a možná 2018  budou v Donbasu pokračovat boje s průměrnou intenzitou. „Konflikt na východní Ukrajině, mezi Ruskem podporovanými separatisty a ukrajinskou vládu, bude pravděpodobně pokračovat i v příštím roce, zatímco naděje na plnou realizaci Minských dohod se zatemňují,“ - řekl Stewart. Zároveň poznamenal, že „je nepravděpodobné, že by Rusko opustito destabilizující akce v Donbasu“, ale na druhou stranu řekl, že Kyjev bude i nadále sabotovat realizaci politických článků Minských dohod. Pro vysoce postaveného představitele vojenského sboru USA je to téměř senzační tvrzení, protože taková do očí bijící kritika Kyjeva na této úrovni dosud nezazněla. Samozřejmě, Stewart „rozdělil zodpovědnost“, když mluví o „podpoře Moskvy separatistům,“ ale co můžeme dělat, to jsou pravidla hry. „Násilí na linii dotyku  pravděpodobně zůstane omezeno na úroveň malých válek, ačkoli je Rusko i nadále připraveno k eskalaci konfliktu“, - řekl. „Je připraveno“ neznamená přímou přípravu na eskalaci nepřátelských akcí, a také se jeví jako událost spíše defenzivního charakteru.

 

Zprávy a pozice DIA nejsou příliš populární v politických kruzích v USA, kvůli svému pragmatickému a klidnému tónu. Mnohem výhodnější je opakovat pohádky korporace „Rand“, které každých šest měsíců slibují jadernou válku. Po ukončení slyšení v Senátu bude to, co řekl generál Stewart téměř jistě zapomenuto, a z celé zprávy se bude vytahovat jen část, která hovoří o „posilování ruské vojenské síly.“  Kapky vody proniknou i kamenem, a považovat celý US establishment za religiózní agenty vojensko-průmyslového komplexu by bylo příliš naivní. Dříve nebo později někdo učiní správný závěr.

https://vz.ru/world/2017/5/25/871813.print.html

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf