68. sjezd tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu,

z projevu H. Seehofera, Bůh Vám žehnej, ( část 3-4 ) 

 

Při mé poslední návštěvě v Praze, vážený pane místopředsedy vlády, bylo pro mě nejkrásnějším poselstvím, kterého jsem si všiml, a které mne těší, i když jste nyní našimi hospodářskými konkurenty, že česká ekonomika i situace na trhu práce nyní dosáhly úrovně podobné těm v Bavorsku. Což bylo před dvaceti, nebo dokonce deseti lety nepředstavitelné. Nezaměstnanost se pohybuje kolem tří procent. A česká vláda učinila velký pokrok v jejím rozhodnutí o budoucnosti v oblasti hospodářské politiky. Nyní se můžeme ptát: Bude to i v našem zájmu, když řeknu, „Bavorsko jako první“? Často jsem zažil, že zaměstnanci, že firmy, že obyvatelstvo byli proti, například stavbě závodu na motory Audi v Maďarsku, investování a výrobě Siemens v České republice. Nicméně, tato dělba práce přináší pro všechny zúčastněné jen výhody. Například tím, že hodně z toho, co vyděláváme v Maďarsku, je používáno v Ingolstadtu na výzkum a vývoj, tedy pro budoucnost. Samozřejmě, že to otevírá tyto trhy pro naše vlastní výrobky, které jsou vyráběny v Ingolstadtu ...

Hlavní důvod, proč potřebujeme silnou Evropu, je ten, že budeme schopni koncepčně reagovat na migrační vlnu budoucnosti  pouze společně. Předpovědi říkají, že do roku 2030 se očekává asi 20 milionů, z lidí, kteří se vydají po celém světě, které přijdou do Evropy. Z minulosti známe, že tito lidé za daných okolností přijdou především do Švédska nebo do Německa. Nesmíme si představovat, že se s tím může vyrovnat jeden národ sám.

K tomu potřebujeme také Evropu. Na prvním místě stojí boj proti příčinám útěku. Vytvořit příznivější podmínky ve vlasti potenciálních uprchlíků prostřednictvím vzdělávání,  prostřednictvím sociálních opatření, podporou výstavby nemocnic a vzdělávání, aby mladí lidé měli možnosti ve své vlasti a zůstávali tam. To zvládneme jen v rámci Evropy. A uspějeme pouze tehdy, pokud Evropa uplatní jednotnou uprchlickou politiku. Když se mnou jednal francouzský ministerský předseda, řekl, „můžete nám poslat uprchlíky, ale prosím autobusem, po setmění a bez televizních kamer, aby nebyla posílena krajní pravice v naší zemi“. To není dobrá zpráva. Problémy uprchlíků a migrace, a to zejména v Evropě, můžeme překonat pouze tehdy, pokud budeme pokračovat v boji proti příčinám útěku. Což je mimochodem, pane biskupe, nejhumánnější a nejkřesťanštější odpověď, protože neslouží dobře těmto zemím, pokud mladá a kvalifikovaná generace migruje do Evropy, do Německa. Věřím, že ministr naší vlády pro rozvojovou pomoc, Gerd Müller, dělá vynikající práci v oblasti rozvojové politiky budoucnosti.

Ale přesto budou lidé, kteří se budou usilovat dostat do Evropy. Proto potřebujeme řešení, zda si v dohledné budoucnosti na vnějších hranicích Evropské unie zvolit ochranu, či nikoliv. A my potřebujeme evropskou solidaritu v této otázce. Chápu, pane místopředsedo vlády a ministře kultury, pokud krajané říkají: Máme nyní dost problémů s překonáním našich historických problémů. Mohlo to být nutné na začátku, ne nyní. Já si myslím, že je důležité, že existuje evropská solidarita v tom smyslu, že hlavní evropské země jsou ochotné uprchlíky, o jejichž statusu se rozhoduje na vnějších hranicích Evropské unie, přijmout. S tím se nemůže vyrovnat jediná země. Proto je vaše motto tak vizionářské.

Sudetští Němci, jak víme, hledali dialog, kontakt více desetiletí. Zároveň udržovali a udrželi vždy kontakt se svou vlastí. Dlouho předtím, než došlo k evropskému přelomu v letech 1989/90, o němž jsem hovořil, zachovávali si svůj původ a utvářeli sousedství. Je pravda, že jsme dnes slyšeli, a jak mi také předseda vlády znovu a znovu říkal: Proč vlastně ještě váháte? Lidé se přece už setkávají. Kostely byly zachráněny od rozpadu. Organizovali jste setkávání, pomohli jste lidem ve vaší vlasti, a to nejen penězi, ale také vnitřním zájmem. To je také při setkání mezi lidmi velmi důležité. A proto jste vytvořili důvěru. A tato důvěra je humusem, na kterém jsme byli schopni vytvořit změnu politické orientace. Říkám, že jsem si velmi dobře vědom, že hranice mezi Bavorskem a Čechami, dnes nerozděluje, ale spojuje. Jedná se o historický krok kupředu. Všichni jste přispěli. A i kdyby to bylo porozumění jen pro politiky a pro vaše vedení. Chtěl bych vám za to poděkovat. A proto můžete oprávněně tvrdit, že sudetští Němci jsou vlajkovou lodí Evropanů. Bůh vám za to žehnej!

 

Sudetendeutsche Zeitung, 9.6.2017, str. 5, 6

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf