68. sjezd tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu,

z projevu S. Hörtlera, 4.6.2017, Augsburk, II.

 

 

Dámy a pánové, milí spoluobčané, sudetoněmecký landsmanšaft Bavorska učinil, v souladu s rozhodnutími svého Spolkového shromáždění v posledních letech, odvážné kroky vpřed. Učinili jsme důležité ústupky. Tento postoj byl také nutný, abychom byli vnímáni jako cenný partner v bavorsko-německo-českých vztazích v budoucnosti a naše pozice v nich byly  reprezentovány.

Zkušenosti z posledních několika měsíců ukázaly, že tyto kroky byly správné. Před měsícem, při pražské cestě vedení země a CSU, jsem jako představitel sudetských Němců z první ruky mohl poznat velký význam, který je přikládán naší etnické skupině jak bavorskou, tak českou stranou.

Rozhodnutí pana ministra Bělobrádka z minulého týdne, přijít k nám dnes, bylo jednoznačně také motivováno našimi usneseními.

Ústředním prvkem našich usnesení není modernizace volby slov v našich spolkových stanovách. Ústředním prvkem je téměř jednomyslně před dvěma roky přijatá „Deklarace principů sudetoněmeckého landsmanšaftu“.

Tato Deklarace umožnila pokrok v našich vztazích a vzestupu, z čehož máme radost.

Ale také velmi jasně upozornila na otázky, které jsou stále otevřené. Ještě v dnešní době zahrnuje právní řád České republiky jedovaté odpady, zrušení jejichž platnosti chceme dosáhnout. Nejedná se pro nás o materiální záležitost, pro mě je to v první řadě otázka hodnot.

Chceme, aby se alespoň poslední svědkové strašlivých událostí v poválečných měsících dožili toho, že konečně zmizí právní základy, které tehdejší křivdy umožňovaly a opravňovaly.

V loňském roce zrovna komunisté použili tuto pasáž z našeho programového prohlášení jako příležitost pro diskusi v Parlamentu České republiky - samozřejmě, že ne na podporu naší věci, ale naopak - ke kritice Sobotkovy vlády za její citlivý postoj k nám.

Ale bez ohledu na to je třeba ocenit, že naše Deklarace principů sudetoněmeckého landsmanšaftu je brána vážně v české společnosti a politice a diskutuje se. Vzhledem k tomu lze pokrok očekávat pouze v případě, že veřejnost bude vnímat naše témata, a přemýšlet o nich.

Vážení spoluobčané, především útoky našich oponentů činí jasné to, že sudetští Němci jsou 70 let po vyhnání dále živí a vitální. Naše etnická skupina má politickou váhu, naše kontakty a zkušenosti jsou velmi ceněny našimi přáteli a spojenci.

Tyto úspěchy, zejména v posledních letech, mají především jméno: Bernd Posselt .

Vážený Bernde, dnes jsou Vaše narozeniny. Vím, že kolem toho nechcete žádný povyk. Ale nehledě na to - v tomto sále sedí tisíce krajanů, jejichž jménem Vám teď já srdečně blahopřeji. Děkujeme vám za Vaše neúnavné úsilí a přejeme Vám i pro další léta úspěchy, zdraví a kreativitu.

Srdečně vítej, drahý Bernde! Již se těšíme na Váš projev.

Vítám Reinfrieda Voglera, který má ve funkci předsedy Spolkového shromáždění rozhodující vliv na budoucí postavení našeho landsmanšaftu. Srdečně vítejte pane Voglere, a děkuji vám za Vaše nasazení!

Vítám předsedu sudetoněmecké Rady vlasti Franze Longina. Včera jste působivě vedl diskusní fórum, které - na základě našeho vysoce úspěšného Komunálního kongresu loni na podzim v Plzni - prozkoumalo příležitosti k prohloubení patronátních a partnerských vztahů. Děkuji za Vaše nasazení, a srdečně vítejte, drahý Longine.

Zdravím srdečně předsedu Sudetoněmecké nadace Dr. Ortfrieda Kotziana a předsedu  "Sudetoněmecké nadace pro sociální a pedagogickou práci" sudetoněmecké vzdělávací instituce "Heiligenhof" v lázních Bad Kissingen, Dr. Güntera Reicherta.

Srdečně vítejte náš spolkový kulturní referente Dr. Wolfe-Dietere Hamperle a Gerharde Zeihsele, předsedo sudetoněmeckého landsmanšaftu v Rakousku.

Peter Polierer, předseda sudetoněmecké mládeže a Gerda Ott, zástupkyně skupiny pro práva žen sudetských Němců, měli včera odpoledne diskusní fórum na téma: „Rodina -zodpovědnost generačního řetězu“ s důležitými poznatky pro rozvoj naší společné identity. Děkuji vám za to!

Vedle sudetoněmeckého landsmanšaftu je na Sudetoněmeckém dni mnoho dalších spolupracujících sudetoněmeckých organizací, institucí a sdružení. Jako zástupce za všechny vítám v tomto okamžiku spolkového jednatele Ackermann-Gemeinde Matthiase Dörra , zástupkyni jednatele Spolku Adalberta Stiftera Annu Knechtelovou a předsedu spolku  Egerländer Gmoin, krajana Volkera Jobsta.

Také zdravím všechny zástupce spřátelených organizací, které zastupují zájmy německých vyhnanců z různých oblastí původu. Jako jejich představitele vítám předsedu Východních a západních Prusů a místopředsedu bavorského Svazu vyhnanců, Friedricha Wilhelma Bölda.

Vítám všechny zástupce médií, zejména zdravím naše sudetoněmecké noviny!

Zvlášť srdečně vítám mnoho tisíc sudetoněmeckých krajanů, kteří jsou nyní společně zde v Augsburgu. Mnozí přišli včera a zůstali zde. Jiní se vytrhli ze spánku uprostřed noci, aby tady byli včas. A ještě pozdě v noci se budou vracet zpět.

Mí drazí krajané, já moc dobře vím, jaké trmácení to pro mnohé z vás znamená. Vážím si toho, že jste se rozhodli být tady právě teď. A moc za to děkuji.

Na závěr bych rád vyjádřil vřelé uvítání všem mladým lidem, kteří navštěvují Sudetoněmecký den poprvé, hledají kontakt k vlasti svých rodičů a prarodičů. Využijte příležitosti, aby jste se informovali u stánku a viděli prezentace. A především - také využijte příležitost hovořit s pamětníky, kteří vám mohou říci něco o domovském místě vašich předků.

Dámy a pánové, přeji vám i nám všem příjemný, informativní a rušný Sudetoněmecký den. Abychom večer mohli jít domů s bezpečným pocitem - stálo to za to, abychom tu byli. A stojí to za to, vrátit se příští rok.

Děkuji!

http://www.sudeten.de/cms/st/?Presse_%2F_Reden_%2F_Impressionen:Reden

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf