68. sjezd tzv. Sudetoněmeckého landsmanšaftu,

z projevu Steffena Hörtlera, 4.6. 2017, Augsburk, I.  

 

Dámy a pánové, vážení spoluobčané, přátelé sudetských Němců!

Jako zemský předseda sudetoněmeckého landsmanšaftu Bavorska mám tu čest otevřít tradiční hlavní projevy. A mám to potěšení vás všechny velice přivítat. My sudetští Němci jsme etnická skupina hluboce formovaná křesťanskými hodnotami. Proto je pro nás samozřejmostí, že začínáme naše setkání na letniční neděli slavnostní mší.

Vážený biskupe Radkovský, děkuji, že jste mši svatou oslavil s námi. Díky za vaše působivé kázání. Velký dík za to, že jste mezi námi!

Jako zástupce mnoha dalších duchovních vítám předsedu sudetoněmeckých katolíků, preláta Dietera Olbricha, místopředsedu sudetoněmeckých farářů, pastora Markuse Gollera a protestantského pastora Andreje Hlibokyho. Velice vám děkuji za vaši přítomnost zde a za přípravu a realizaci bohoslužeb.

Dámy a pánové, v loňském roce jsme zažili průlom, který zůstane nezapomenutelný pro mnohé z nás. Ministr Daniel Herman se oficiálně, jménem české vlády, zúčastnil na Sudetoněmeckém dni a jeho působivý projev pohnul našimi srdci.

Vážený ministře Hermane, tímto smělým krokem jste prolomil ledy. A já Vám dnes znovu - a to osobně i jménem svých sudetoněmeckých krajanů - skládám velké poděkování. Nikdy vám to nezapomeneme. Jsme rádi, že dnes Vás tu můžeme přivítat znovu. Vítáme Vás, pane ministře!

Průlom v předchozím roce by byl nemyslitelný bez kroku, který sudetoněmecký landsmanšaft učinil rozhodnutími našeho Spolkového shromáždění změnou našich stanov a přijetím naší deklarace zásad. Také k tomuto kroku bylo zapotřebí odvahy.

„Hledat porozumění“ - to je první část letošního motta. Společně s našimi českými přáteli a partnery, jsme důsledně sledovali tuto cestu, i když víme, že na obou stranách existuje odpor. Tento odpor jsme cítili stejně jako naši čeští přátelé, zejména ministr Daniel Herman po jeho výkonu v minulém roce.

Z dnešního pohledu můžeme říci: Bylo a je správné, že jsme se vydali touto cestou, a půjdeme po ní dál! Odpůrci porozumění na obou stranách si nyní musí uvědomit, že nemají žádnou podporu. Spolupráce je normou.

Když minulý týden místopředseda vlády Pavel Bělobrádek oznámil svůj záměr, zúčastnit se letošního Sudetoněmeckého dne, protesty v českých médiích byly pouze jako bouře ve sklenici vody.

Něco jiného to bylo před dvěma lety. V té době jste pane ministře Bělobrádku prokázal velkou odvahu, když jste demonstrativně navštívil Sudetoněmecký dům, kde jste položil věnec na počest sudetoněmeckých obětí vyhnání. Váš videopozdrav na Sudetoněmecký den 2015 je stále ještě v našich vzpomínkách.

Vážený pane Bělobrádku, vaše návštěva je dnes velkým a důležitým krokem směrem k normálu ve vztazích mezi Čechy a jejich vládou a jejich sudetoněmeckými  krajany. Děkujeme Vám za Vaši návštěvu a jsme rádi, že jste tady!

Vážený pane premiére Horste Seehofere, jistě dnes myslíte, stejně jako já, na naše přátelské setkání se zde přítomnými ministry Bělobrádkem a Hermanem, ale i dalšími českými a bavorskými předními politiky před měsícem v Praze. Vzhledem k těmto úzkým a častým kontaktům působí Sudetoněmecký den téměř jako sudetoněmecko-bavorsko-české rodinné setkání.

Tyto dobré a úzké kontakty dnes vypadají jako samozřejmé. Ale nejsou. Ve skutečnosti se jedná o tvrdou práci. Vážený pane premiére, my velmi dobře víme, že za velký pokrok ve vztazích musíme poděkovat vám.

S Vaší neochvějnou loajalitou k nám sudetským Němcům, jako čtvrtému kmeni Bavorska, a se svou vytrvalou podporou našich požadavků, jste se zasloužil o významný přínos, v úzké spolupráci s našim mluvčím Berndem Posseltem, se kterým dnes můžeme oslavit toto krásné společenství na Sudetoněmeckém dni.

Ministr Bělobrádek při našem setkání v Praze  byl již rozhodnutý, být po volbách na podzim k dispozici jako předseda vlády. Můžeme jen souhlasit za sudetské Němce. Jsme velmi rádi, když Vás budeme moci přivítat jako našeho patrona opět i příští rok. Vítám Vás a děkuji, že jste přišel se svou ženou a promluvil k nám.

Naše patronko ministryně Emilie Müllerová. Přivítal jsem Vás již při včerejším slavnostním otevření. V pátek již bylo udělování kulturních cen.

Vaše stálá přítomnost v Sudetoněmecký den je jen vnějším vyjádřením Vaší péči o nás po celý rok. Děkuji vám za to. Vážená paní ministryně, milá Emilie Müllerová, jsme opravdu rádi, že máme Vás jako naši ministerskou patronku.

 

Vřele vítám:

• z bavorské zemské vlády našeho krajana, státního tajemníka Franze Josefa Pschierera a z našeho patronátního ministerstva zahraničí státního tajemníka  Johannese Hintersbergera,

 z hesenské zemské vlády státní zmocněnkyni pro vyhnance a navrátilce, Margarete Ziegler-Raschovou,

z německého Spolkového sněmu předsedu CSU Gerda Hasselfeldta, hesenského poslance Dr. Volkera Ullricha a sudetskou Němku Iris Ripsamovou v současnosti zemskou předsedkyni BDV (Svazu německých vyhnanců) v Bádensku-Württembersku.

Z bavorského zemského sněmu vítám:

- z CSU poslance Mechthilde Wittmannovou a Andrease Lorenze,

- předsedu parlamentní skupiny SPD, vnitropolitického mluvčího a našeho krajana Volkmara Halbleiba,

- předsedu parlamentní skupiny Svobodných, Huberta Aiwangera a spolu s ním poslance Dr. Hanse-Jürgena Fahna, Bernharda Pohla a Dr. Leopolda Herze.

- ze strany Zelených Christine Kammovou,

- ze státního parlamentu Badenska-Wuerttemberska Konrada Eppleho z CDU,

• a obzvláště četné návštěvníky - zástupce německých a českých místních politiků, kteří včera velmi působivě hovořili o partnerství.

Za diplomatický sbor vítám našeho drahého přítele, českého generálního konzula Dr. Milana Čoupka.

Předseda správy ve Švábsku Karla Michaela Scheufeleho,  předsedu Bavorské dohody, Floriana Besolda a další významné představitele z vládních a oborových asociací, mám tu čest přivítat!

A dovolte mi, abych přivítal reprezentanta Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Christophera Vickerse.

Je pro mě zvláštním potěšením, že tolik spoluobčanů z České republiky přijalo naše pozvání do Augsburgu. Rád bych přivítal každého z vás osobně, ale není na to čas.

Proto vítám za všechny v tomto bodě:

• náměstka ministra pro vědu Dr. Arnošta Markse,

• členy parlamentu Daniela Korteho a Zdeňka Bezecného,

bývalého viceprezidenta Evropského parlamentu a spolupředsedu Česko-německého diskusního fóra Dr. Libora Roučka,

bývalého místopředseda Senátu Edvarda Outratu,

oficiálního zástupce Českého ministerstva zahraničí Janu Racovou,

• ředitele Collegia Bohemica v Ústí Dr. Petra Kouru a rovněž Blanku Mouralovou a  Jana Šichu,

Organizátory brněnského pamětního pochodu Jaroslava Ostrčilíka a Davida Macka,

Martina Dzingela ze Shromáždění Němců a Irene Novákovou  z Kulturního sdružení,

bývalého velvyslance Františka Černého a nositele naší Karlovy ceny, zejména Milana Horáčka a mnoho dalších přátel z České republiky, s nimiž jsme byli úzce spojeni už léta. Buďte nám všichni velmi vítáni!

 

http://www.sudeten.de/cms/st/?Presse_%2F_Reden_%2F_Impressionen:Reden

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf