68. sjezd tzv Sudetoněmeckého landsmanšaftu,

z projevu H. Seehofera, Bůh vám žehnej! ( část 2 - 4 ) 

 

Motto dnešního Sudetoněmeckého dne není náhoda, „Hledat porozumění – utvářet Střední Evropu“ .. Něco takového mohl formulovat jen průkopník Evropy Bernd Posselt. Tato hesla jsou opravdu důležitá v době, kdy politika svůj význam stále neprokázala. Musí být udělána obvykle rok dopředu a před rokem bylo zvoleno: „Hledat porozumění – utvářet Střední Evropu“, které je opravdu vizionářské. Je tak aktuální, že aktuálnější člověk nemůže najít. To ukazuje pravdu, vnitřní přesvědčení sudetských Němců, a že jsou k dispozici pro budoucnost, odpovědnost, mezinárodní porozumění. To je teď vaše ochranná známka.

Mohutný převrat  v letech 1989/90, při kterém bylo překonáno rozdělení Evropy, sjednocení naší země, byla ta nejlepší politická zkušenost od mého vstupu do politického života. Také jsem měl v té době naději, takový sen, že se lidé této pevniny nebudou vzájemně ničit v konfliktu, ale navzájem komunikovat, překonávat velké problémy lidstva, jako je například hlad na zemi. Když se dívám o 27 let později znovu na tento sen, musím říci, že nebyl splněn. Svět je vymknut z kloubů. Máme neuvěřitelné množství ohnisek na periferii Evropy. 

Nyní musím jako klíčové jmenovat Spojené státy s mnoha výroky a činy v současnosti, které jsou poněkud znepokojující. Máme problémy s Ruskem, a to zejména s Ukrajinskou krizí. Byl jsem v obou zemích v posledních týdnech. Máme Brexit a snahu Velké Británie vystoupit z Evropské unie. Máme nepříjemný vývoj v Turecku. Máme horký problém v Sýrii. Máme řinčení zbraněmi v Severní Koreji. A není možné říci, že Evropská unie, kterou všichni podporujeme, je v současné době v nejlepší kondici. Kromě všeho dokonce teror a násilí, zejména prostřednictvím tzv IS. To je situace dnes, v roce 2017. My jako zodpovědní politici musíme vždy společně s vámi rozhodnout, co je správná odpověď na tyto výzvy. Rád bych zopakoval větu, myslím mírně upravenou, kterou minulý týden vyjádřila spolková kancléřka tady v Bavorsku. A sice, že nadále nelze sploléhat na podporu, spolupráce může odejít z tohoto světa. A že dochází k závěru, že my v Evropě musíme jako v minulosti – a řeknu ještě více než v minulosti - náš osud vzít do vlastních rukou ...

My Němci máme jednoprocentní podíl na světové populaci. A bohužel, my Bavoři ještě o něco méně. Již nyní si můžete formulovat - já taky -, že při zastupování našich zájmů v Evropě, ve světě, v Berlíně, jsou Bavorské zájmy samozřejmě vždy v popředí. Člověk si ale musí být současně vědom, že sám o sobě nemůže vyřešit velké výzvy světa. Vlastní zájmy jsou vždy na prvním místě, což také dělá Česká republika. Ale nikdy nesmíme budit dojem, že bychom mohli vyřešit problémy tohoto světa sami. Proto máme bavorský způsob: posílit Evropu a tím zároveň přispět k tomu, že příkopy mezi jednotlivými vládami a národy nemusí být ještě hlubší, než už jsou dnes. Jedná se o dva velmi silné pilíře naší budoucnosti.

Byl jsem v Číně, byl jsem dvakrát v Rusku, na Ukrajině, a v dohledné době navštívíme Spojené státy, a mohu vám říci jen: Jsme hrdí, že jsme tady ve Svobodném státu Bavorsko, že můžeme vzít svou budoucnost do vlastních rukou. Pravdou také je, že  rozhodně velký kus naší vlastní budoucnosti bude také rozhodnut v těchto zemích ... to je důvod, proč v Bavorsku nezastáváme žádnou politiku vyloučení, ale hájíme intenzivní dialog s každou zemí na světě, a to i se zeměmi, u nichž je možné dát otazník ... to je důvod, proč jsem opakovaně řekl v každém rozhovoru s Vladimírem Putinem, když se přišlo ke Krymské otázce, nebo vojenským akcím ve východní Ukrajině, "pane prezidente, dohodli jsme se, že se v těchto otázkách neshodneme“... to je bavorského cesta, ve které neochvějně pokračujeme, kdy říkáme: Pouze ti, kteří mají otevřené uši, mohou se také setkat s otevřenými dveřmi. Dialog není žádná náhražka. Nemluvnost nepomáhá lidem. Pokrok pro lidi může být dosažen pouze v neustálému úsilí a dialogu s představiteli těchto států. To činíme a budeme se toho držet bez oklik. My z Bavorska budeme dělat vše, s cílem zajistit, aby stávající příkopy nebyly ještě hlubší ...

Sudetendeutsche Zeitung, 9.6.2017, str. 5, 6

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf