68. sjezd tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu,

z projevu Horsta Seehofera, Bůh Vám žehnej!

( část 1 - 4 ) 

 

Vážení krajané, vážení čestní hosté – jaký je to zvláštní den! 68. Sudetoněmecký den za přítomnosti místopředsedy vlády a ministra pro vědu ČR, Pavla Bělobrádka, současně za přítomnosti ministra kultury České republiky, Daniela Hermana - Důležitých architektů dobrých vztahů mezi Čechy a sudetskými Němci. Dobrých vztahů České republiky se Svobodným státem Bavorsko. Děkuji nejprve za vaše dlouholeté spojení s Bavorskem a sudetoněmeckou etnickou skupinou. Bůh vám žehnej!

Při mé návštěvě před několika týdny, spolu s mou skupinou a s doprovodem bavorského předsedy sudetských Němců, Steffenem Hörtlerem, mi Daniel Herman řekl, že jeho vystoupení před rokem při Sudetoněmeckém dni bylo samozřejmost. Vážený pane Hermane, nebyla to samozřejmá záležitost! Před deseti lety by to bylo nemyslitelné. Učinil jste nemyslitelné skutečností. Oběma dnes říkám: Vaše vystoupení jsou pro nás znamením velké odvahy a velkého srdce. Navzdory značnému odporu, a to navzdory mnoha osobním obviněním ve vaší vlasti, jste udělal mnoho pro posílení důvěry. Náš vztah je už léta charakterizován důvěrou, respektem, přátelstvím, porozuměním. A především za odvahu vám chci poděkovat za vládu Bavorska z celého srdce. Tato odvaha, tato důvěra a toto úcta charakterizuje novou kapitolu vztahů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Budeme-li takhle pokračovat, pak budeme mít v dohledné době celou českou vládu zde. Každopádně vás chci pozvat sem, na Sudetoněmecké dny, v příštích několika letech.

Spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier řekl ve svém inauguračním projevu: „Odvaha je mízou Demokracie.“ Kdo je statečný, může dokonce i hluboké příkopy překonat. Kdo je statečný, může podat ruku ke smíření. Kdo je statečný, tomu patří budoucnost. V současné době máme odvážné politiky pro celoevropské záležitosti. Proto patří těmto odvážným politikům, ale i lidem, které zastupují, budoucnost.

Chci definovat, co je podle mého názoru odvaha. Pokud jste se pohybovali téměř půl století v různých pozicích německé a bavorské politiky, můžete definovat odvahu podle reality života; v politice není žádná náhrada za realitu života. Odvážní lidé nejsou ti, kteří jdou s proudem – těch najdete hodně. Statečný je ten, kdo jde vlastní cestou, aniž zná předem výsledek. Vím, že v politice je mnoho lidí, kteří v okamžiku odvážného a velkého rozhodnutí pochybují a mají sklon k malomyslnosti, vyhýbají se přímému pohledu, schovávají se za stůl, když je třeba jednat, ale po několika měsících vystupují, jako by byli původci tohoto rozhodnutí. To je důvod, proč jsem si vždycky přál odvážné, silné politiky, kteří nejdou s proudem, ale jdou vlastní cestou. A vy dva jsou takoví politici.

Vážený Bernde Posselte, odvaha je charakteristická také pro Vás a Vaši práci. Po celá desetiletí, jak vím, otevíráte dveře, stavíte mosty, navazujete kontakty. Myslím, že (teď nechci nikoho urazit) v evropské scéně v Bavorsku, Německu, střední a východní Evropě, není nikdo, kdo má více kontaktů a spojení, a to dokonce každý den, týden co týden, každoročně. Vždy jste členem spolků pro jasnou komunikaci. Dnes jsme Vás opět slyšeli. Člověk Vás snadno chápe. Jasná slova, odvahu k pravdě a nezkrotnou vůli k usmíření a porozumění mezi národy v Evropě. Máte pohled do budoucnosti a přitom neztrácite ze zřetele minulost. I to je nyní opět vidět velmi jasné. Blahopřeji vám k 61. narozeninám. Kde jinde byste mohl jako Sudetoněmecký veterán oslavit lépe svůj sváteční den, než s rodinou svých krajanů? I dnes ukazujete: celé Vaše srdce patří Vašim krajanům, celý Váš život, celá Vaše mise je tím prostoupena. Můžete s ním konverzovat na jakékoliv téma, drazí krajané. Nikdy jsme se však nezabývali jinými radostmi života, drahý Bernde. Vaše sudetoněmecká etnická skupina patří k Vám, jako vaše srdeční komory. Z tohoto důvodu vše nejlepší a Boží požehnání! Jste jedinečná a výjimečná lidská bytost.

Sudetendeutsche Zeitung, 9.6.2017, str. 5, 6 (pokračování)

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf