67. sjezd „sudetoněmeckého landsmanšaftu“

 

Z uvítání Steffena Hörtlera,  předsedy sudetoněmeckého landsmanšaftu Bavorska

15. května 2016, Norimberk

 

Dámy a pánové, milí krajané,

Vážení přátelé sudetských Němců!

 

Jako státní předseda sudetoněmeckého landsmanšaftu Bavorska mám tu čest zahájit tradičním hlavním projevem. A mám to potěšení vás všechny srdečně přivítat tady v Norimberku.

“Sudetští Němci a Češi – angažovaný dialog" - motto Sudetoněmeckých dnů záměrně ukazuje pospolitost přes jazykové hranice.

Dámy a pánové, důležitý prvek, který spojuje nás z Čech, Moravy a sudetského Slezska mluvící německy a česky, je hluboce zakořeněn v křesťanské tradici.

Před chvílí s námi slavili mši svatou dva biskupové, pocházející  z Čech.  Rudolf Voderholzer , sudetoněmecký biskup z Řezna a František Radkovský, český bývalý biskup z Plzně. Vždy s velkou odvahou a příkladnou oddaností navazoval styky mezi našimi dvěma národnostmi   založené na společné tradici.

Vážený biskupe Voderholzere, pane biskupe Radkovský, děkuji vám oběma za to, že jste slavili mši svatou s námi. Děkuji vám za vaše působivá slova. Děkujeme, že jste nyní mezi námi!

Vítám zástupce dalších duchovních - našeho vizitátora, preláta Dietera Olbricha a předsedu sudetoněmeckých kněží, preláta Karla Wuchterla a protestantského pastora Oskara Sakrauskyho. Velice vám děkuji za vaši přítomnost a za přípravu a realizaci služeb.

Dámy a pánové, od 1. Sudetoněmeckého sjezdu v roce 1950 jsme si nedovedli představit, že si nás sudetských Němců česká vláda všimne a pošle jako znamení nové pospolitosti oficiálního zástupce. To je dnes realita a my jsme tomu velmi rádi.

 

Vážený pane ministře Danieli Hermane, je pro nás velkou ctí, že jste dnes s námi ještě dnes a přednesete následně slova pozdravu. Buďte nám vítán!

Vážený pane premiére Horste Seehofere, skutečnost, že sudetoněmecká etnická skupina může přivítat oficiální zástupce české vlády, je hodně také vaše zásluha.

S vaší neochvějnou oddanosti k nám sudetským Němcům jako 4. kmeni Bavorska a svou vytrvalou podporou  nás, měl jste v úzké spolupráci s naším mluvčím Berndem Posseltem rozhodující úlohu na tom, že dnes můžeme oslavit tento nádherný sudetoněmecký sraz, a že bylo dosaženo  tohoto velkého politického pokroku.

¨

Při velké akci minulý týden v Schweinfurtu jste řekl ve svých závěrečných slovech: "My Bavoři stojíme za Evropou, my Bavoři stojíme za Německem, ale my Bavoři máme také bavorské  zájmy." Proto vás potřebujeme, drahý premiére, na naší straně! My, sudetští Němci, milý pane premiére, stojíme rovněž za naší patronátní zemí Bavorskem, my stojíme za bavorsko-českými vztahy, ale my sudetští Němci máme také sudetoněmecké zájmy. Proto vás potřebujeme na naší straně.

 

Od zvolení do funkce premiéra na podzim roku 2008 jste nezmeškal žádný sudetoněmecký sraz a dnes jste již poosmé s námi. Také to ukazuje, jak vážně plníte své povinnosti,  jako patron sudetských Němců. Vážíme si toho moc. Působivě jste včera, při zahajování společné zemské výstavu o císaři Karlu IV. v Praze, ukázal, jak důležití pro vás jsou sudetští Němci a jejich záležitosti - v přítomnosti českého premiéra Bohuslava Sobotky a nás, sudetských Němců. Velké poděkování za to!

Vážený pane premiére, vítejte na sudetoněmeckém dni a děkuji, že jste přišel se svou ženou Karin a pak s námi pohovořil.

Naši patronátní ministryni Emilii Müllerovou jsem již mohl uvítal již při včerejším slavnostním zahájení. V pátek se účastnila udělování kulturních cen.

Stálá přítomnost na sudetoněmeckých sjezdech  je jen vnějším vyjádřením vaší péče o nás, po celý rok. Mnohokrát za to děkuji. Vážená státní ministryně, drahá Emilia Müller, jsme opravdu rádi, že máme vás jako naši patronátní ministryni. Vřele vítám z německého Spolkového sněmu Eriku Steinbachovou, mluvčí pro lidská práva parlamentní frakce CDU/CSU, nositelku Karlovy ceny a čestnou prezidentku BdV.

 

Z bavorského parlamentu vítám

- Z frakce CSU poslance Mechthilde Wittmannovou, Petra Guttenbergera, Karla Frellera, Norberta Dünkela a Hermanna Imhofa

-Z frakce SPD politického mluvčího vyhnanců  našeho krajana Volkmara Halbleiba a

-Předsedu parlamentní skupiny Svobodných voličů, Huberta Aiwanger , a spolu s ním i  politického mluvčího vyhnanců Bernharda Pohla, poslance Dr. Hanse-Jürgena Fahna a Karla Ilgenfritze,

-Z parlamentu Bádenska-Württemberska Konrada Eppleho z frakce CDU.

 

Zdravím zástupce ze zemského parlamentu  místopředsedkyni Středních Franků, Christu Naaß,  která je zároveň generální sekretářkou Sudetoněmecké rady a všechny zástupce zemských rad,  krajů a městských úřadů. Těší mne, že mohu pozdravit tajemníka frakce EVP v Evropském parlamentu, našeho krajana Martina Kampa.

Srdečně zdravím nositele sudetoněmecké kulturní ceny, který se účastnil ceremoniálu v pátek v čele nositelů Velké kulturní ceny, Helmuta Helmessena . Je hezké, že jste dnes přišel.

Také vítám všechny zástupce přátelských asociací, které zastupují zájmy německých vyhnanců z různých oblastí původu. Zastupované naším krajanem z BdV v Bavorsku  Reinhardem Pachnerem.

 

Z diplomatického sboru velmi vítám našeho drahého přítele, českého generálního konzula Milana Čoupka, konzula České republiky, Lydii Holinkovou, konzulku Polské republiky, Marcina Krola, konzula Slovenské republiky, Zuzannu Miskolciovou a generálního konzula Chorvatské republiky Petara Uzorinace.

Honorární konzul České republiky v Norimberku, Hans-Peter Schmidt, viceprezident Norimberské pojišťovny, je také mezi námi. Pane Schmidt, děkuji za skvělou spolupráci při přípravě sudetoněmeckých sjezdu tady v Norimberku!

 

Mám tu čest přivítat předsedu vlády Středních Franků, Dr. Thomase Bauera, viceprezidenta Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky, Dr. Michaela Griesbecka, prezidenta Bavorské dohody, Floriana Besolda a další významné představitelé vlády, sdružení, podniků, vládních úřadů a tisku, hájícího naši důstojnost - Sudetendeutsche Zeitung

 

Je zvláštní potěšení vidět tolik krajanů z České republiky, kteří přijali naše pozvání do Norimberku.

Vítám:

zástupce ministra pro vědu České republiky, pan Arnošta Markse;  ze strany TOP 09 v Parlamentu České republiky, poslance Daniela Korteho  a Marka Ženíška ; člena zastupitelstva Jihomoravského kraje, Davida Macka ; bývalého místopředsedu Evropského parlamentu a předsedu České-německého diskusního fóra, Libora Roučka; starostu Prahy 7, Jana Čižinského;  místopředsedu strany "Zelených", Michala Berga a členku předsednictva strany Moniku Horákovou; člena rady Ústavu pro studium totalitních režimů, našeho přítele Michaela Uhla; ředitele Domu národnostních menšin v Praze, Jakuba Štědroně; oficiální představitele Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Jana Šíchu a Jana Kreutera; Eriku Vosáhlovou ze Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a Irenu Novákovou z Kulturního sdružení občanů ČR německé národnosti a zejména laureáta naší Karlovy ceny Milana Horáčka a spolu s ním mnoho dalších přátel z České republiky, s nimiž jsme úzce spojeni po celá léta.

Buďte u nás všichni velmi vítáni!

 

Dámy a pánové, milí krajané,

"dokonce i nejdelší pochod začíná prvním krokem", řekl před více než 2600 lety čínský filozof Lao-c´. Naše etnické skupiny je na takové dlouhé cestě. Vyhnáním se nám dostalo hořké nespravedlnosti. Tato nespravedlnost musí být v maximální možné míře napravena. Tento požadavek je také v našich nově formulovaných stanovách, přijatých letos v únoru naším spolkovým shromážděním velkou většinou, při jehož realizaci budeme pokračovat - vytrvale a trpělivě.

 

"Dokonce i nejdelší pochod začíná prvním krokem". Dnes můžeme říci: ..I když nejsme ještě v cíli, jsem ale na správné cestě a je za námi mnohem více, než jen první krok.

Nezapomeňte prosím: "S kluby nemluvíme, náš partner je federální vláda" - to byla před několika lety odpověď z Prahy, na naši žádost o sudetoněmecko-český dialog.

A dnes? Náš mluvčí Bernd Posselt s dalšími zástupci naší menšiny jsou respektovanými a vyhledávanými partnery na všech politických úrovních v České republice .

Tento vývoj je do značné míry úspěchem politiky našeho landsmanšaftu, dámy a pánové. Byl to náš mluvčí Bernd Posselt, který jej budoval podle tradic svých předchůdců po celá desetiletí vytrvale a trpělivě. Bylo to naše vedení a naše spolkové shromáždění, které podporovaly tento kurz velkou většinou a uspořádaně. A je mnoho našich krajanů, kteří mají běžné předsudky proti návštěvám a přeshraničním projektům.

 

Dámy a pánové, milí krajané, jsem velmi rád, že naprostá většina sudetských Němců a Čechů sleduje společnou cestu budování důvěry a porozumění. A nepopírám, že existují síly na obou stranách, pro které jsou přijatelné všechny prostředky, aby pracně znovu dosáhly zničení a zabránění pokroku. Nemůžeme připustit, aby nám pokrok nedovolily!

 

"Dokonce i nejdelší pochod začíná prvním krokem."  Drahý Bernde Posselte, jsme s vámi na tomto pochodu. Už jste s námi učinil mnoho kroků. Máme důvěru ve své vedení a těšíme se na další etapy s vámi.

Vítej, drahý Bernde! Již se těšíme na váš projev.

Vítám Reinfrieda Voglera, který jako předseda spolkového shromáždění sehrál klíčovou roli v úspěchu rozhodnutí o rámci reformy. Vítejte, pane Voglere, a děkuji za vaše úsilí!

Vítám předsedu Rad domova, Franze Longina. Představují domovskou divizi v landsmanšaftu. Mladí  sudetští Němci a mladí Češi, kteří se zajímají o historii naší rodové vlasti, hledají rovnou naše zástupce domovských obcí a domovských krajů jako cenné partnery. S vaším vedením, s podporou a motivací funkcionářů v domovské divizi je postaráno o poskytnutí důvěryhodných osob pro tyto kontakty. Děkuji za vaše nasazení, a vřele vás vítám, drahý pane Longine.

Zdravím srdečně předsedu Sudetoněmecké nadace, Dr. Ortfrieda Kotziana a předsedu  "Sudetoněmecké sociální a vzdělávací nadace" v sudetoněmeckém vzdělávacím středisku   "Heiligenhof" v Bad Kissingenu, Dr. Güntera Reicherta .

Srdečně vítejte Gerharde Zeihsele , předsedo sudetoněmeckého landsmanšaftu Rakouska.

Dobrý den, spolkoví kulturní referenti, Dr. Wolfe-Dietre Hamperle a Petere Polishere, předsedo sudetoněmecké mládeže.

A srdečně vítám Gerdu Ottovou , spolkovou referentku sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Kromě sudetoněmeckého landsmanšaftu je na Sudetoněmeckém dni přítomno mnoho dalších sudetoněmeckých organizací, institucí a sdružení etnické skupiny. Jako jejich reprezentanta vítám nyní generálního ředitele Spolku Adalberta Stiftera, Dr. Petera Bechera , člen představenstva Seliger-Gemeinde Petera Wesselowskeho a spolkového předsedu Ackermann-Gemeinde a vedoucího nadace Hannse Seidela v Praze, Martina Kastlera.

Chci obzvláště srdečně přivítat tisíce sudetoněmeckých krajanů, kteří se dnes tady v Norimberku sešli. Mnoho jich přijelo už včera a zůstali zde. Jiní cestovali uprostřed noci, aby tady byli včas. A budou dnes odjíždět zpět až hluboko v noci. Drazí krajané, jsem si velmi dobře vědom, jaké trmácení to pro vás znamená. Vážím si toho, co jste podstoupili, aby jste mohli být zde. A moc vám za to děkuji.

Na závěr chci přivítat všechny mladé lidi, kteří dnes poprvé navštěvují Sudetoněmecký den, kteří hledají kontakt s vlastí svých rodičů a prarodičů. Využijte příležitost, aby jste se informovali u stánků a mluvili s krajany. A především: využijte příležitost k setkání s očitými svědky, kteří vám mohou něco říci o přirozeném prostředí našich předků.

Dámy a pánové,

Přeji nám všem dobrý, informativní a rušný Sudetoněmecký den. Aby jste dnes večer jeli domů s bezpečným pocitem: Stálo to za to, aby tu byli. A stojí to za to, abychom se vrátili příští rok.

Děkuji!

 

http://www.sudeten.de/cms/st/?Presse_%2F_Reden:Reden

 

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf