22. výročí československé nezávislosti - Nová výstraha před agenty provokatéry

– Situace na Balkáně – Úloha Itálie – Invase Anglie se nezdaří

 

23. října 1940

Za pár dní máme 28, říjen a budete a budeme vzpomínat, jak před 22 lety svobodný národ pustil se s chutí a idealismem do práce, kterou mu bylo dopřáno pouhých dvacet let vykonávat a která byla přerušena adventem gangsterské éry Evropy. Vzpomeňte si všichni na těch dvacet let, zpytujme svědomí a buďme dost stateční, aby jeden každý sám sobě mohl říci, co dělal dobře a co méně dobře. Národ kolektivně obstál a buďme jako členové tohoto národa na tento historický fakt pyšni. A když obstál v dobách dobrých - a těch dvacet let vskutku byly doby dobré - obstojí v dobách zlých. Taková už je naše staletá historie, že jsme na výši, když je nám zle. Přemýšlejme proto vážně a skromně o 28. říjnu a slibme si, že srdce svá obložíme neprostřelným krunýřem onoho idealismu, který po ukončení poslední války vyústil v naši svobodu a opět v ni vyústí po ukončení této války. Vím dobře, že vy tam doma i my zde venku potřebujeme srdcí statečných a nesmlouvavých. Vím, že mnohý i  zapochybuje. Ale vím se stejnou jistotou, že konečné vítězství bude vítězstvím oněch idejí, které drahý národ náš po tisíc let udržovaly a sílily v dobách dobrých i zlých v samém srdci Evropy. Tolik o 28. říjnu.

 

Zabýval jsem se hodně v posledních dnech křížovkou balkánské situace. Je velmi komplikovaná a přece tak jednoduchá. Německo přepadne, znásilní a do „nového pořádku“ zařadí všechny státy, které budou bezbranné a bezmocné.

 

Pamatuji se dobře, když začalo koketování jihoslovansko-italské. Říkali mně lidé, že to je znamenitá hradba proti Německu - dnes ví každý, jak mylná byla tato diagnosa. Německu jde o rozdrcení britského impéria, a kdo z malých nebo menších států postaví se na odpor tomuto stařičkému plánu Berlín-Bagdad, bude napaden, ať už jsou to Řekové nebo Turci. Dardanely a Suez, to jsou mezníky Hitlerova snu o nadvládě nad světem, k níž těmito dvěma branami má vést cesta. Později také by mohl vzniknouti zájem o průplav Panamský. Když má někdo apetit tak dalekosáhlý a grandiosní, rozumí se samo sebou, že jako předkrm spolkne několik malých států. Itálie zatím v tomto Hitlerově vývoji hraje roli chudého kupeckého mládence u bohatého a bezohledného kupčíka, který mu slibuje zvýšení platu už hezky dlouho. Bylo by hloupé zlehčovat nebezpečí na Blízkém Východě, bylo by však ještě hloupější považovat tato nebezpečí za rozhodující a přestat doufat a věřit. Musíme více než doufat, neboť pokus o invasi Anglie se rozbil o železnou vůli všech jejích obyvatel, kteří si dnes velmi jasně uvědomují, co by ztratili, kdyby se Hitler stal jejich pánem. Podívejte se, jak zachází s.národem českým, a představte si, jak by zacházel s barevnými národy a kmeny Britského impéria. Proto opakuji, že naše pravda nakonec zvítězí, a prosím vás, abyste se nedali zviklat v žádných zásadách, které český národ učinily slavným, i když tu a tam musíte dělat kompromis, abyste předešli předčasnému a zbytečnému krveprolití.

 

Před 22 lety jsme byli na prahu svobody. Dnes ještě nejsme tak daleko, ale základ naší opět svobodné vlasti je stavěn zde těmi, kteří denně své životy dávají a jsou ochotni dávat pro věc svou i naši. Jsem šťasten, že mezi nimi jsou naši letci a vojáci. Ježíš, ne Gaesar - 28.říjen, ne 15. březen. Dobrou noc!

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 70-71

reprint vydání z roku 1948