2000 euro pro zámek

 

Knižní bazar ve prospěch zámku Ronsperg (Poběžovice) byl velkým úspěchem.

 

Ne, vedoucí sdružení Poběžovice-Ronsperg s předsedkyní Janou Podskalskou a jejím zástupcem Karlem Reitmeierem vůbec neočekávali tento výsledek. Knižní bazar přinesl čistý zisk ve výši 2.000 eur na rekonstrukci střechy poběžovického zámku, ve kterém vyrostl zakladatel panevropské ideje, hrabě Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi.

V prostorách Montessori-školy Pelíšek v Poběžovicích bylo nabízeno kolem 4.000 knih. V jedné místnosti byly výhradně německé knihy, včetně některých rarit. Přišlo jen pár německých návštěvníků. Bylo prodáno celkem 618 knih a největší nával na knižní bazar byl v ranních hodinách. Spolek má ještě asi 3.100 neprodaných knih. Některé knihy byly nabízeny na 4. charitativním jarmarku koncem listopadu v kulturním centru Tauser (Domažlice). Výtěžek z tohoto veletrhu byl věnován rodičům s postiženými dětmi trpícími Downovým syndromem.

Nyní klub Poběžovice-Ronsperg plánuje knižní bazar ve Furth im Wald, v Horním Falci v partnerském městě v Domovském kruhu Bischofteinitz, ve kterém budou nabízeny knihy v německém jazyce, v únoru nebo v březnu příštího roku. Starosta Sandro Bauer již slíbil svoji podporu a vhodný prostor. Podrobnosti budou brzy oznámeny.

Obě města mají nejen spojení kvůli vyhnancům a jejich blízkým, ale obě mají i japonskou zenovou zahradu, kterou jim věnovala Masumi Böttcher-Muraki. Během výstavby a údržby zenové zahrady opakovaně poskytoval Furth Poběžovicím cennou podporu.   

 

Ir, Sudetendeutsche Zeitung, 8.12.2017, str. 14

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf